Stowarzyszenie "Promyk"

Stowarzyszenie
 • Przekaż 1% niepełnosprawnym dzieciom

  Prowadzimy rehabilitację ruchową, terapie logopedyczna, zajęciowa i psychologiczną dla 83 podopiecznych. Organizujemy także zajęcia dogoterapii oraz sportowe oraz na basenie. 

  Jak wykorzystamy 1%

  Wspieramy jako wkład własny dotacje celowe dzięki, którym możemy finansować terapie i rehabilitację. Utrzymujemy lokal, w których prowadzone są zajęcia.

  • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000169839
  • Adres:ul. Zwycięstwa 75, 32-600 Oświęcim
  • WWW:niepelnosprawni-oswiecim.pl
  • E-mail:stowarzyszenie@niepelnosprawni-oswiecim.pl
  • Telefon:602 181 716
 • Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych "Promyk" utworzyli go rodzice niepełnosprawnych dzieci ponad 25 lat temu. Dzięki środkom z dotacji celowych z takich instytucji jak PFRON czy Miasto Oświęcim oraz Gmina Oświęcim czy Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu możliwe jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji ruchowej oraz terapii psychologicznej, zajęciowej, logopedycznej, dogoterapii i innych koniecznych do rewalidacji naszych podopiecznych. Organizujemy także wycieczki i turnusy rehabilitacyjne, wszystko za środki uzyskane z dotacji celowych. Obecnie użytkujemy budynek otrzymany od Miasta Oświęcim, w którym są sale do fizjoterapii, dwie salki świetlicowe, gabinet psychologa oraz logopedy a także salka do dogoterapii i sala sportowa do zajęć ruchowych. Stowarzyszenie utrzymuje cały obiekt ze środków własnych, jego funkcjonowanie uzależnione jest od pozyskanych środków od darczyńców oraz 1 %. Ośrodek funkcjonuje od godziny 10.00 do 18.00, wszyscy pracownicy Stowarzyszenia zatrudnieni są na umowy o pracę lub na umowy zlecenie, z wieloma z nich nasza współpraca trwa od kilkudziesięciu lat. Obecnie nasi podopieczni to 83 dzieci, w rożnym wieku i z rożnymi schorzeniami fizycznymi, psychicznymi oraz sprzężonymi w tym dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa, Retta, Aspergera oraz wiele.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie "Promyk"

Naszym dzieciom radość dajesz gdy 1% swój oddajesz