ZHKiPE "SAN" o. Przemyśl

ZHKiPE
 • Wspieraj nas!

  Celem związku jest hodowla i ochrona rzadkich gatunków ptaków, których liczba katastrofalnie się zmniejsza z uwagi na gwałtownie postępującą degradację środowiska naturalnego.

  Jak wykorzystamy 1%

  Hodowla ptaków zagrożonych gatunków (raróg, sokół), zabezpieczanie miejsc lęgowych przed drapieżnikami, zakładanie budek lęgowych, dokarmianie ptaków zimą, organizacja konkursów i wystaw ptaków.

  • Obszar działalności:Ochrona przyrody
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000200068
  • Adres:ul .Rogozińskiego 4/31, 37-700 Przemyśl
  • WWW:ptakihodowlanatura.com
  • E-mail:ptaki.hodowla.natura@onet.pl
  • Telefon:502 949 605

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

ZHKiPE "SAN" o. Przemyśl

Wspieraj nas!

Sfinansowano z 1% podatku.