Stowarzyszenie TRATWA

Stowarzyszenie TRATWA
 • Tratwa inspiruje, wspiera i ratuje! Przekaż nam 1%!

  Wspieramy dialog społeczny i organizacje pozarządowe. Pomagamy ofiarom katastrof, młodzieży wykluczonej i osobom starszym. Organizujemy wolontariat. Prowadzimy centra społeczno-kulturalne.

  Jak wykorzystamy 1%

  Zebrane fundusze przeznaczymy na rewitalizację zabytkowej Zajezdni Dąbie, w której powstaje Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych CZASOPRZESTRZEŃ.

  • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
  • Obszar działania:województwo dolnośląskie
  • KRS:0000200183
  • Konto:22 1090 2398 0000 0001 1557 2261
  • Adres:Henryka Probusa 9/4, 50-242 Wrocław
  • WWW:tratwa.org
  • E-mail:biuro@tratwa.org
  • Telefon:71 321 0871
 • Aktywizujemy i wzmacniamy organizacje pozarządowe. Wyławiamy liderów, przekonujemy, ośmielamy do działania w NGO i dajemy im narzędzia, by byli skuteczni. Wiemy, jak to zrobić, bo nasi ludzie pracują w trzecim sektorze nawet 20 lat. Załoga Tratwy pomaga też w tym, co dla fundacji i stowarzyszeń najtrudniejsze. Staramy się, by były one dla administracji i samorządów partnerami. Żeby urzędy chętnie powierzały zadania organizacjom, a te kompetentnie je realizowały. To jest możliwe!

  Od początków swojej działalności wspieramy również akcje na rzecz animowania dialogu społecznego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, zachęcając do wymieniania myśli i spostrzeżeń na forum publicznym.

  Rzucamy też koło ratunkowe. Pomagamy stanąć na nogi. Nie tylko potrzebującym, ale również tym, którzy szukają swojego miejsca w życiu. Rozpoczynaliśmy od pomocy powodzianom, dzisiaj wspieramy młodzież wykluczoną społecznie oraz osoby starsze.

  Bliska nam jest idea wolontariatu: realizujemy programy wymiany międzynarodowej oraz związane z pracą społeczną w naszym mieście.

  Organizujemy i prowadzimy we Wrocławiu centra społeczno-kulturalno-edukacyjne: Pracownię Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA oraz Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych CZASOPRZESTRZEŃ, które działają na polu szeroko pojętej kultury, edukacji, wolontariatu i inicjatyw obywatelskich.

  Przyjdź do nas, na Tratwie jest dużo miejsca!


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie TRATWA

Tratwa inspiruje, wspiera i ratuje! Przekaż nam 1%!