Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustce

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustce
 • Żyj kolorowo

  Jesteśmy organizacją działającą na rzecz starszych mieszkańców Miasta Ustka i Gminy Ustka.

  Jak wykorzystamy 1%

  Celem działalności jest zwiększenie aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej, stworzenie możliwości realizacji własnych pasji i zainteresowań u osób starszych.

  • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
  • Obszar działania:województwo pomorskie
  • KRS:0000263404
  • Adres:ul. Grunwaldzka 24, 76-270 Ustka
  • WWW:utw.ustka.pl
  • E-mail:biuro.uutw@wp.pl
  • Telefon:517 524 190
 • Jesteśmy organizacją pozarządową (NGO), stowarzyszeniem non - profit, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 21 września 2006 roku pod numerem 0000263404, od marca 2009 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
  Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku to oddolna inicjatywa obywatelska. Pomysłodawczynią i inicjatorką jego powołania jest Barbara Paszkiewicz, ustczanka, absolwentka Akademii Pomorskiej w Słupsku, długoletni pracownik lokalnego samorządu.
  Działamy od 22 marca 2005r, początkowo w ramach Stowarzyszenia Bene Vita, a od września 2006 roku grupa jako samodzielne stowarzyszenie pn. Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj kolorowo”.
  Jesteśmy organizacją działającą na rzecz starszych mieszkańców Miasta Ustka i Gminy Ustka.
  Działalnością propagujemy wśród osób starszych aktywny i twórczy sposób spędzania wolnego czasu, oparty na zdobywaniu dodatkowej wiedzy i umiejętności, rozwoju zainteresowań, aktywności fizycznej i społecznej oraz kontaktach towarzyskich. Zapewniamy seniorom stałą aktywizację intelektualną, fizyczną i społeczną. Inspirujemy osoby starsze do podejmowania nowych wyzwań.
  Celem naszej działalności jest zmniejszenie poczucia osamotnienia osób starszych, zwiększenie ich aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej, integracja i reintegracja seniorów, zwiększenie dostępności do różnych form kształcenia nieformalnego oraz stworzenie możliwości realizacji własnych pasji i zainteresowań, wzrost samooceny u osób starszych, integracja międzypokoleniowa oraz poprawa jakości życia osób w okresie późnej dorosłości. Założone cele realizujemy poprzez organizację systematycznych zajęć edukacyjnych i integracyjnych w ramach autorskiego programu aktywizacji przygotowanego specjalnie dla tej grupy wiekowej.
  Stowarzyszeniem kieruje 5-cio osobowy zarząd wybierany z grona słuchaczy na 5-cio letnią kadencję. Funkcję prezesa zarządu pełni Barbara Paszkiewicz.
  Patronat naukowy nad Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku sprawuje Akademia Pomorska w Słupsku.
  Zajęcia Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się w systemie semestralnym.
  Posiadamy Dyplom samoakredytacji nadany przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj kolorowo jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Słowińskiej Grupy Rybackiej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Ustka i Ziemia Słupska.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustce

Żyj kolorowo