Fairtrade Polska

Fairtrade Polska
 • Fairtrade - lepszy świat dzięki Twoim zakupom

  Naszą wizją są sprawiedliwe relacje handlowe z drobnymi producentami z krajów globalnego Południa, dzięki którym mogą zapewnić godne życie sobie i swoim bliskim.

  Jak wykorzystamy 1%

  Prowadzimy działania edukacyjne związane ze Sprawiedliwym Handlem, zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialną konsumpcją oraz dążymy do zwiększania dostępności produktów Fairtrade w Polsce.

  • Obszar działalności:Pozostałe
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000473582
  • Adres:ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
  • WWW:fairtrade.org.pl
  • E-mail:fairtrade@fairtrade.org.pl
  • Telefon:603 363 721
 • Naszą misją jest propagowanie idei oraz standardów Sprawiedliwego Handlu w celu wspierania marginalizowanych producentów i drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa. Misję realizujemy poprzez budowanie świadomości, edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji oraz działania na rzecz zwiększania dostępności produktów ze znakiem Fairtrade w Polsce.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fairtrade Polska

Twoje pieniądze zmieniają świat