Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych "CRIS"

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
 • Wspieraj organizacje pozarządowe

  Misją CRIS-u jest aktywna działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie organizacji pozarządowych i grup dążących do rozwoju III sektora, budowanie partnerskich koalicji między organizacjami, biznesem i samorządem.

  Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

  Jak wykorzystamy 1%

  Stowarzyszenie realizuje następujące działania:
  - wspieranie społecznej aktywności obywateli (działań i inicjatyw społecznych oraz lokalnych liderów);
  - wspieranie i promowanie działalności organizacji pozarządowych;
  - wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej;
  - promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem lokalnym i regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi;
  - organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań i innych form współpracy realizujących cele stowarzyszenia;
  - współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i zagranicy;
  - organizacja i prowadzenie biura, placówek i ośrodków specjalistycznych;
  - gromadzenie, aktualizacja, wymiana i upowszechnianie kompleksowej informacji, wiedzy i doświadczeń na temat organizacji pozarządowych, instytucji, wdrażanych programów, projektów, sposobów ich finansowania, inicjatyw podejmowanych przez organizacje;
  - prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób fizycznych.

  • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
  • Obszar działania:województwo śląskie
  • KRS:0000113150
  • Wizytówka:www.pitax.pl/cris
  • Adres:ul. J.F. Białych, 44-200 Rybnik
  • WWW:http://www.cris.org.pl/
  • E-mail:cris@cris.org.pl
  • Telefon: 32 739 55 12

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych "CRIS"

Misją CRIS-u jest działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie organizacji pozarządowych .