Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc Dokumentacja PIT-36

Nienależnie pobrane świadczenia

Na tym ekranie należy wpisać kwotę zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Odliczenie to dotyczy sytuacji, gdy dostaliśmy jakiś przychód, a następnie go zwróciliśmy, ponieważ nam się nie należał, np. dostaliśmy rentę, ale nasz wiek już nas do renty nie uprawnia.

Czym są nienależnie pobrane świadczenia?

Są to świadczenia, które otrzymaliśmy nienależnie, np.

  • ustało nasze prawo do ich otrzymywania lub zostało ono wstrzymane, 
  • otrzymywano świadczenia na podstawie fałszywych dokumentów uprawniających do świadczeń,

Świadczeniami takimi mogą być:

  • emerytura, renta, gdy ją otrzymaliśmy, a nasz status już na nią nie pozwalał,
  • zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne.
Ile mogę odliczyć z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Należy tu wpisać kwotę zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, który powiększył nasz dochód do opodatkowania (był wykazywany w rozliczeniu rocznym).
Wpisujemy tu daną kwotę, jeśli zwróciliśmy świadczenie brutto, od którego potrącono podatek i gdy pracodawca tego nie uwzględnił. Gdy zwróciliśmy świadczenie netto, to nie przysługuje nam odliczenie, ponieważ kwota netto nie zawiera już podatku. Natomiast w kwocie brutto jest zawarty podatek, który wcześniej niesłusznie zapłaciliśmy (od przychodu jakim było nienależnie pobrane świadczenie - a skoro zwracamy świadczenie, to powinno nam się zwrócić podatek od niego zapłacony).

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00