Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Ulga odsetkowa

Ulga odsetkowa 2019/2020

▪ 29 grudnia 2012 r. ▪ Zaktualizowano: 15 stycznia 2020 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Jest to ulga przysługująca w ramach tzw. praw nabytych. Oznacza to, że już nie istnieje, ale korzystać z niej mogą osoby, które wcześniej (do 2007r.) nabyły do niej prawo. 

Ulga odsetkowa 2019/2020

Komu przysługuje ulga odsetkowa? Kto skorzysta?

Przysługuje Tobie, jeżeli spłacasz zaciągnięty kredyt mieszkaniowy (pożyczkę) udzielony na sfinansowanie inwestycji związanej z potrzebami mieszkaniowymi, czyli na:

  • budowę budynku mieszkalnego,
  • zakup nowego budynku lub lokalu mieszkalnego,
  • nadbudowę, rozbudowę, przebudowę budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
  • wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku, budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku).

Ulga odsetkowa przysługuje również na kredyt zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz na kredyt zaciągnięty na spłatę kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego. Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki) przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r .
Odliczenie to przysługuje osobom, którym kredyt został udzielony między 1 stycznia 2002 r., a 1 stycznia 2007 r.
Znaczenie tu ma data wypłaty środków, a nie podpisania umowy. Jeżeli podpisałeś umowę z bankiem 20.12.2001 r., ale pierwsza rata kredytu została wypłacona 10.01.2002 r., uznaje się, że kredyt został udzielony po 2002 r.

Jak obliczyć kwotę do odliczenia?

Zapłacone odsetki  (325990/Kwota zaciągniętego kredytu*zapłacone odsetki)

Jaki jest limit odliczenia?

Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325 990 zł.

Wymagane załączniki:

PIT-D, PIT 2K  dołączasz je do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Wymagane dokumenty:

Dowody potwierdzające poniesienie wydatków, zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek wystawione przez podmiot, który udzielił kredytu (pożyczki). Nie dołączasz ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

przy czym termin jej zakończenia jest dowolny. Ważne, aby kredyt mieszkaniowy został udzielony między 2002 a 2007 rokiem oraz został spłacony nie później niż do 2027 r.Odliczenia dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona inwestycja. Czyli warunkiem skorzystania z ulgi odsetkowej jest zakończenie inwestycji, 

Jeżeli po raz pierwszy rozliczasz ulgę odsetkową, do rozliczenia rocznego PIT-36, PIT-28 lub PIT-37, oprócz załącznika PIT-D dołączasz PIT 2K. W kolejnych latach rozliczania ulgi odsetkowej do swojego zeznania podatkowego PIT-2K już nie dołączasz,
składasz jedynie PIT-D.

Kiedy nie można skorzystać z ulgi odsetkowej?

Z ulgi odsetkowej nie możesz skorzystać, jeżeli Ty lub małżonek korzystaliście, lub nadal korzystacie, na zasadzie praw nabytych, z tzw. dużej ulgi budowlanej (wydatki na własne cele mieszkaniowe), czyli odliczenia wydatków przeznaczonych na np. zakup gruntów pod zabudowę budynku mieszkalnego.

Z ulgi odsetkowej nie skorzystasz również wtedy, gdy Ty lub małżonek korzystaliście, lub nadal korzystacie, na zasadach praw nabytych, z ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Jeżeli jednak chcecie skorzystać z ulgi odsetkowej, to aby ona wam przysługiwała, musicie zwrócić odliczone wcześniej kwoty z tytułu ulgi budowlanej lub z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej.

Z ulgi odsetkowej nie skorzystasz, gdy zaliczyłeś odsetki kredytowe do kosztów uzyskania przychodu, a także gdy odsetki zostały Ci zwrócone w jakiejkolwiek formie, oraz gdy odliczyłeś je od przychodu.

Co jest potrzebne do odliczenia?

Podstawowym dowodem na to, że ulga podatkowa przysługuje określonemu podatnikowi jest posiadanie przez niego dokumentów potwierdzających dokonane wydatki. Tak więc dowodem potwierdzającym możliwość uzyskania ulgi odsetkowej jest zaświadczenie o wysokości odsetek zapłaconych na rzecz podmiotu, który udzielił kredytu.

Odliczenie stosuje się, dołączając formularze PIT-D, PIT-2K do deklaracji podatkowej PIT-37PIT-36 oraz PIT-28. PIT-D i PIT-2K dołącza się równocześnie podczas składania deklaracji po raz pierwszy. W późniejszym czasie nie ma już konieczności ponownego dołączania formularza PIT-2K, podatnik więc składa deklarację podatkową tylko z załącznikiem PIT-D.

Możliwość uwzględnienia ulgi odsetkowej przysługuje podatnikowi tylko w przypadku odsetek od części kredytu, której kwota nie przekracza 325 990 zł.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00