Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc Dokumentacja PIT-36

Ulga na dzieci

Na tym ekranie należy podać PESEL dzieci oraz zaznaczyć za ile miesiecy przysługuje nam ulga na dziecko. Istotne jest przez ile miesięcy w roku wychowywaliśmy dziecko, a nie jak długo pracowaliśmy. Jeśli pracowaliśmy od września do grudnia, ale dziecko mieliśmy przez cały rok - to ulga przysługuje nam za cały rok.

Czy mogę odliczyć ulgę na dziecko, które urodziło się w grudniu?

Tak. Możemy wtedy odliczyć ulgę za cały miesiąc. Nawet jeśli dziecko urodziło się 30 grudnia, to przysługuje nam kwota pełnego miesięcznego odliczenia.

Czy osoba płacąca alimenty może odliczyć ulgę na dziecko?

Tak. Warunkiem odliczenia ulgi na dziecko jest posiadanie władzy rodzicielskiej, czyli nawet po rozwodzie ulga przysługuje obojgu rodzicom - jednak pamiętajmy, że cała ulga przysługuje obojgu rodzicom łącznie. Można ją odliczyć po połowie lub w dowolnej proporcji.

Czy ulga na dzieci przysługuje za miesiące wakacyjne?
 • W przypadku uczniów kontynuujących naukę w szkole po wakacjach, ulga przysługuje za cały rok (12 miesięcy).
 • W przypadku maturzystów, którzy nie podejmą nauki na studiach, ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne.
 • W przypadku maturzystów, którzy podejmą naukę na studiach, ulga przysługuje za cały rok.
 • W przypadku studentów, którzy po studiach licencjackich podejmują naukę na studiach magisterskich, ulga przysługuje za cały rok. Jeżeli student nie podejmuje studiów magisterskich, to ulga przysługuje za miesiące nauki, łącznie z miesiącem, w którym złożono egzamin dyplomowy.
Ile wynosi ulga na dziecko?

Wysokość ulgi na dziecko jest uzależniona od ilości dzieci. Ulga przysługuje łącznie obojgu małżonkom.

 • jedno dziecko - miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (roczna 1112,04 zł). Ulga przysługuje nam, gdy dochód nie przekroczył 56 000 zł - w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim lub 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok. Do dochodów tych wlicza się dochody z papierów wartościowych/kapitałów pieniężnych oraz z dział. gospodarczej opodatkowanej liniowo (stawką 19%)
 • dwójka dzieci - miesięczna ulga wynosi po 92,67 zł na każde dziecko (razem 185,34 zł), roczna - po 1112,04 zł na każde dziecko (roczna ulga na dwójkę dzieci, to 2224,08 zł) - niezależnie od dochodów rodziców.
 • trójka dzieci:  miesięczna ulga: na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko 166,67 (razem: 352, 01 zł). Roczna ulga: na pierwszą dwójkę dzieci po 1112,04, na trzecie dziecko: 2000, 04 (Roczna ulga na trójkę dzieci, to 4224,12). Ulga nie jest uzależniona od dochodów rodziców.
 • czwórka lub więcej dzieci: miesięczna ulga: na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko 166,67, na czwarte i każde kolejne po 225 zł (miesięczna ulga na czworo dzieci, to 577,01 zł). Roczna ulga wynosi: na pierwszą dwójkę dzieci po 1112,04, na trzecie dziecko: 2000,04 zł, na czwarte i każde kolejne po 2700 zł - roczna ulga na czworo dzieci wynosi 6924,12 zł. Ulga nie jest uzależniona od dochodów rodziców.
Jak obliczyć ulgę, gdy w trakcie roku kończy się dany etap życia, np. ukończenie 25 lat przez dziecko, ślub?

Ślub dziecka
Ulga przepada począwszy od miesiąca, w którym dziecko wzięło ślub (nawet dziecko małoletnie).
Przykład: gdy ślub odbył się 2.06.2018 r., to ulga przysługuje za miesiące od stycznia do maja, czyli w wysokości 463,35 zł (92,67 * 5 miesięcy).

Ukończenie 25 lat przez dziecko
Gdy dziecko ukończy 25 lat, to za miesiąc, w którym dziecko obchodziło 25 urodziny, ulga przysługuje. Po tym miesiącu ulgi już nie ma.
Przykład: gdy dziecko kończy 25 lat 13.10.2018 r., to ulga przysługuje za miesiące od stycznia do października, czyli w wysokości 926,70 zł (92,67 * 10 miesięcy).

Kiedy można odliczyć ulgę na dzieci?

Ulga przysługuje na dzieci:
• małoletnie,
• bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek)
pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
• do ukończenia 25. roku życia uczące się lub studiujące -  jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł. Do dochodów tych nie wlicza się renty.

Kiedy ulga na dzieci nie przysługuje?

Ulga na dzieci nie przysługuje, gdy rodzice lub dziecko prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub ryczałtowo lub gdy sa opodatkowani podatkiem tonażowym. Jeśli rodzice oprócz dział. gospodarczej uzyskują też inne dochody  - rozliczane na PIT-37 (dochody z pracy, emerurty, renty, itp), to wtedy ulgę można rozliczyć na PIT-37.

Komu przysługuje ulga na dzieci?

Odliczenie przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym.
Z odliczenia nie mogą korzystać zatem rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni w przypadku, gdy dziecko z nimi nie zamieszkuje.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00