Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc Dokumentacja PIT-36

Inne przychody (bardzo rzadkie)

Na tym ekranie należy podać wysokość podatku od wymienionych przychodów - pod warunkiem, że podatek od tych dochodów nie został od nas pobrany. W praktyce zdarza to sie bardzo rzadko, ponieważ płatnicy tych przychodów pobierają podatek "z góry".

IKE a IKZE

CO TO JEST IKZE
IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to konto, na którym można oszczędzać na emeryturę poprzez dokonywanie odpowiednich wpłat.
Możemy zaoszczędzić podwójnie, ponieważ kwoty, które wpłacamy na IKZE podlegają rocznemu odliczeniu od podatku. Odliczyć można wysokość wpłaconej składki, jednak nie więcej niż  5331,60 zł. Wpłacone kwoty na IKZE odliczamy wypełniając roczne zeznanie podatkowe (np. PIT-37), a kwotę wpłaconych składek wpisujemy w PIT/O.
Wypłaty (wyciągnięcie środków) z IKZE podlegają opodatkowaniu - zazwyczaj podatek jest pobierany przez odpowiednią instytucję przy wypłacie środków.

CO TO JEST IKE
IKE to indywidualne konto emerytalne. Na nim również można gromadzić oszczędności na emeryturę. Z tytułu wpłat na IKE nie przysługuje żadna ulga podatkowa, ale wypłacona nam kwota jest zwolniona z podatku.

Podsumowując:
Oszczędzając na IKZE przysługuje nam coroczna ulga podatkowa, odliczenie od podatku wpłaconych kwot (wykazywane w zeznaniu rocznym), ale wypłacana już nam kwota podlega podatkowi.
Oszczędzając na IKE nie przysługuje nam coroczna ulga podatkowa, ale wypłacana nam kwota jest zwolniona z podatku. Warunkiem tego przywileju jest wyciągnięcie kwoty z IKE w wieku co najmniej 60 lat oraz dokonywanie wpłat przez co najmniej 5 wcześniejszych lat.
Gdy zgromadzone pieniądze na IKE wypłacimy wcześniej, to mamy obowiązek zapłacić 19 - procentowy podatek od zysku. Podatek ten jest zazwyczaj pobierany przez odpowiednią instytucję przy wypłacie środków.

Wypłata z IKZE

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:

  • na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz 
  • pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE przez co najmniej w 5 lat,
  • w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Nie ma możliwości wypłaty z IKZE gdy nie spełniono powyższych warunków.

Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być – w zależności od wniosku oszczędzającego – wypłacone jednorazowo lub w ratach. Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takiej sytuacji wypłatę środków będzie można pobierać przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.
W razie jednorazowej wypłaty oszczędzający wykaże kwotę wypłaty z IKZE – na podstawie informacji otrzymanej z instytucji dokonującej wypłaty – w zeznaniu składanym za rok, w którym tę wypłatę otrzymał. Natomiast przy wypłacie w ratach podatek będzie pobierany w formie zaliczek przez płatnika (instytucję wypłacającą).

Zwrot oszczędności z IKE

Oszczędzający mogą wcześniej (przed ukończeniem 60 lat) wycofać zgromadzone na IKE oszczędności, jednakże wiąże się to z koniecznością zapłacenia 19% podatku.
Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00