Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc Dokumentacja PIT-37

Jaki jest powód korekty?

Na tym ekranie należy podać przyczynę korekty.

Czynny żal

Czynny żal, to forma "donosu" na siebie. To pismo, w którym powiadamiamy odpowiedni organ (w tym przypadku urząd skarbowy, naczelnika) o popełnionym przez nas przestępswie lub wykroczeniu – o czynie zabronionym (np. niezłożeniu PIT-u w terminie, niezapłaceniu podatku w terminie, itd.).

Gdy spostrzeżemy się, że nie dopełnilismy obowiązku wobec urzędu skarbowego w wymaganym terminie, musimy złożyć PIT do urzędu niezwłocznie po tym, jak tylko to zauważymy. Ponadto do rozliczenia PIT powinniśmy dodać czynny żal oraz zapłacić należny podatek (jeśli z rozliczenia PIT wychodzi podatek do zapłaty).
Jeśli z rocznego zeznania wynika zwrot podatku także musimy złożyć zaległy PIT oraz czynny żal.

Czynny żal powienien zawierać:

  • nasze dane
  • datę pisania czynnego żalu
  • dane adresowe urzędu skarbowego, do którego kierujemy pismo (naczelnik urzędu skarbowego)
  • nasz podpis
  • Można również zawrzeć informację dlaczego nie dopełniliśmy obowiązku (np. nieznajomość prawa, zagubienie się w przepisach, pomyłka, itp.) – Te informacje nie są niezbędne, jednak dobrze je napisać.

Czynny żal można napisać bez podawania przyczyn niezłożenia PIT-u.

Skorzystanie z instytucji czynnego żalu uwolni nas od zapłaty grzywny – ponieważ, jak mówi art. 16 kodeksu karnego „karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania(…)”.

Najważniejsze – poza opisem czynu – jest dopilnowanie, żeby organ podatkowy nie dowiedział się o nim przed złożeniem czynnego żalu.

Czynny żal będzie nieskuteczny, gdy złożymy go w czasie, gdy urząd skarbowy miał już udokumentowaną wiadomość o popełnionym przez nas przestępstwie (np. o niezłożeniu PIT-u) oraz gdy zostały już rozpoczęte przeciwko nam czynności sprawdzające.

Czynny żal możemy napisać odręcznie lub komputerowo - czynnego żalu nie możemy wysłać przez internet - dokument ten trzeba dostarczyć osobiście.

Dane kontaktowe dla urzędu

Zarówno w przypadku korekty, jak i czynnego żalu warto podać swoje dane, jak numer telefonu, czy e-mail - aby w razie wątpliwości urzędnik mógł z nami łatwo się skontaktować. Zazwyczaj urzędnicy z życzliwością podchodzą do problemów i pomagają podatnikom.

Korekta a czynny żal

Korekta, to poprawienie PIT-u, gdy zorientowaliśmy, że wcześniejszy wypełniliśmy błędnie (np. nie odliczyliśmy przysługującej nam ulgi, nie ujęliśmy wszystkich dochodów, odliczyliśmy za dużo ulg, itd.) - to błędy, omyłki związane z wypełnianiem PIT-u oraz danymi w nim wpisywanymi. Korektę można wysłać przez internet. Na złożenie korekty mamy 5 lat od chwili wysłania błędnego PIT-u.
Jednakże korekta nie jest już możliwa, gdy urząd rozpoczął kontrolę względem nas.
Wiecej na temat korekty można przeczytać w artykule: Jak złożyć korektę PIT-u?

Czynny żal, to powiadomienie urzędu o niedopełnieniu przez nas obowiązku względem niego, np. niezapłaceniu podatku w terminie, niezłożeniu PIT-u w terminie, itd. Czynnego żalu nie można złożyć przez internet. Czynny żal nalezy wysłać do naczelnika niezwłocznie po tym, jak zorientujemy się, że nie dopełniliśmy obowiązku. 

Czynny żal będzie nieskuteczny, gdy złożymy go w czasie, gdy urząd skarbowy miał już udokumentowaną wiadomość o popełnionym przez nas przestępstwie (o niezłożeniu PIT-u) oraz gdy zostały już rozpoczęte przeciwko nam czynności sprawdzające.

Wzór czynnego żalu

Poniżej przedstawiamy Państwu wzór czynnego żalu - może on być napisany odręcznie lub na komputerze.
Powinien zawierać: imię, nazwisko, datę, podpis, opis popełnionego przez nas czynu zabronionego. Może również zawierać przyczynę niedopełnienia przez nas obowiązku względem urzędu (np. nieznajomość prawa, rozbieżne interpretacje, pomyłka). Nie jest to jednak konieczne.

Czynny żal adresujemy do naczelnika danego urzędu skarbowego (np. naczelnik urzędu skarbowego w Trzebnicy) i dostarczamy osobiście lub pocztą, listem poleconym. Nie można złożyć czynnego żalu przez komputer.

Wzór czynnego żalu znajdziemy w artykule: Spóźniony PIT

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00