Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia NIP czy PESEL?

Co mam wpisać: NIP czy PESEL?

▪ 4 lipca 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 4 września 2019 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Wyróżniamy dwa rodzaje identyfikatorów podatkowych: NIP oraz PESEL. Znajomość naszego identyfikatora odgrywa istotną rolę przy rozliczeniu PIT przez internet.

Co mam wpisać: NIP czy PESEL?

Jednym z pól wymaganych w podpisie autoryzacyjnym przy wysyłaniu pit online jest identyfikator podatkowy. Podanie niewłaściwego numeru skutkuje odrzuceniem naszego
PIT-u ze względu na błąd w danych autoryzacyjnych.

PESEL jest dla osób:

 • które nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • które nie są objęte podatkiem VAT.

Osoby, które posługują się nrem PESEL aktualizacji swoich danych dokonują na druku ZAP-3. Jeżeli zmieniliśmy tylko dane osobowe lub miejsce zamieszkania, to wystarczy, że nowe dane podamy tylko na zeznaniu rocznym. ZAP-3 składamy, gdy zmieniliśmy nr rachunku bankowego, na który chcielibyśmy otrzymać zwrot podatku lub gdy chcemy coś załatwić
w urzędzie w trakcie roku.

NIP jest dla pozostałych osób, czyli dla:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • osób objętych podatkiem VAT,
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
 • osób nieobjętych nr. PESEL,
 • płatników podatków (np. pracodawcy, zus),
 • płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (np. pracodawcy, osoby samodzielnie opłacające składki.

Jeżeli spełniamy którykolwiek z powyższych warunków, to jesteśmy zobowiązani zgłosić się
w urzędzie skarbowym o nadanie nru NIP lub dokonać aktualizacji swoich danych w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Do tych zmian służy druk NIP-7.

W dokumentach podatkowych podajemy identyfikator, który mieliśmy w okresie, którego dotyczył dokument. 

PRZYKŁAD 1.
Pani Iwona, której identyfikatorem podatkowym od roku 2012 jest PESEL, w roku 2019 złożyła korektę deklaracji za rok 2010.  W deklaracji złożonej za rok 2010 identyfikatorem pani Iwony był nr NIP. Jakim identyfikatorem powinna posłużyć się pani Iwona w korekcie składanej w roku 2019 (za rok 2010)?

Pani Iwona w korekcie składanej w roku 2019 powinna posłużyć się nr. NIP, ponieważ takim identyfikatorem była objęta w okresie, za który składała korygowany teraz PIT (czyli w roku 2010).

PRZYKŁAD 2.
Pan Paweł w 2020 r. rozpoczął działalność gospodarczą, wobec czego został mu nadany numer NIP. Co pan Paweł powinien wpisać podczas wypełniania pit 2019 online w rubryce „identyfikator podatkowy”?

Pan Paweł w Picie za rok 2019 powinien wpisać nr PESEL, ponieważ nr. NIP jest objęty dopiero od roku 2020, a zeznanie jest składane za rok 2019.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00