Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Umowa zlecenie/dzieło poniżej 200 zł - czy muszę rozliczyć w PIT?

Umowa zlecenie/dzieło

▪ 4 stycznia 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 23 września 2019 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Sposób rozliczenia umowy zlecenia lub o dzieło zależy od wysokości wynagrodzenia zawartej w umowie.

Jeśli wynagrodzenie jest niższe niż 200 zł brutto, to nie wykazujemy tego dochodu w naszym zeznaniu rocznym (PIT-37, PIT-36).

Umowa zlecenie/dzieło

Umowa o zlecenie poniżej 200 zł - nie trzeba rozliczyć w PIT

Gdy umowa z osobą niebędąca pracownikiem opiewa na kwotę niższą niż 200 zł brutto, to zleceniodawca pobiera od wartości umowy zryczałtowany 18-procentowy podatek i odprowadza go do urzędu skarbowego za nas. Nie stosujemy tu kosztów uzyskania przychodu ani nie dostajemy PIT-11.

Tego dochodu nie wykazujemy z zeznaniu rocznym.

Jeżeli umowa zlecenie lub o dzieło jest zawierana ze swoim pracodawcą, to 18-procentowa stawka podatku nie ma zastosowania. A dochód taki wykazujemy w rocznym Picie
(wraz z kosztami uzyskania przychodu) - nawet jeśli kwota wynikająca z umowy jest niższa
niż 200 zł.

Podobnie jest w przypadku, gdy wynagrodzenie w umowie nie jest wyrażone kwotowo
(np. ustala stawki za godzinę).

Limit 200 zł dotyczy jednej umowy. Kwoty umów zawartych w roku nie sumują się. Ważna jest kwota, na jaką opiewa cała pojedyncza umowa, nie ma znaczenia wysokość miesięcznych wypłat. 

PRZYKŁAD 1.

Pani Ilona w marcu zawarła 4 umowy zlecenia z firmą PITax. Każda o wartości 180 zł.
Pani Ilona nie jest pracownikiem PITaxu. Czy taki dochód pani Ilona powinna wykazać
w swoim zeznaniu rocznym?

Nie.

Pani Ilona tego dochodu w zeznaniu nie wykaże, ponieważ wartość jednej umowy nie byla wyższa niż 200 zł. A kwoty z umów nie sumują się. Wobec tego PITax, od jednej umowy, zapłaci do urzędu skarbowego 18-procentowy podatek. Kwota podatku wynosi 18%*180=32,40. (Nie stosujemy kosztów uzyskania przychodu).

A pani Ilona z jednej umowy dostanie wypłatę w wysokości 180 - 32,40=147,6 zł.

PRZYKŁAD 2.

Pani Jola zawarła umowę zlecenie na 6 miesięcy z zapisami, że miesięczne wynagrodzenie stanowi 150 zł. Pani Jola nie jest pracownikiem danej firmy. Czy taki dochód podlega rozliczeniu w PIT?

Tak.

Pani Jola powinna ująć ten przychód (wraz z kosztami uzyskania przychodu) w swoim zeznaniu rocznym. Miesięczne wynagrodzenia jest mniejsze niż 200 zł, ale powinniśmy je zsumować, ponieważ umowa została zawarta na 6 miesięcy. Wobec czego wynagrodzenie
z
jednej umowy wynosi 150*6=900 zł.

Natomiast jeśli pani Jola zawarłaby 6 osobnych umów, z których każda o wartości 150 zł -  wtedy nie musiałaby wykazywać tego w swoim Picie, ponieważ zapłacenie podatku w takiej sytuacji jest obowiązkiem zleceniodawcy.

Umowa o zlecenie powyżej 200 ZŁ. - kiedy i jak rozliczamy w PIT?

Gdy wartość (wyrażona kwotowo) naszej umowy zlecenia lub o dzieło przekracza 200 zł brutto, (a my nie jesteśmy pracownikami zleceniodawcy), wtedy jesteśmy zobowiązani do wykazania tego przychodu w naszym zeznaniu rocznym. Od takich umów przysługują nam koszty uzyskania przychodu.

PRZYKŁAD 3.

Firma XYZ zawarła z panem Markiem umowę o dzieło na kwotę 201 zł oraz z panem Mateuszem na kwotę 200 zł. Jak rozliczyć takie umowy?

WYLICZAMY PODATEK DLA PANA MARKA

Wynagrodzenie wynosi 201 zł. Przekracza ono 200 zł wobec czego podatek liczymy
w następujacy sposób:

Wynagrodzenie brutto: 201 zł

Koszty uzyskania przychodu: 201 *50% = 100,50 zł.

Dochód do opodatkowania: 201 - 100,5 = 100,50 zł.

Zaliczka na podatek pobrana przez zleceniodawcę: 18%*100,5=18 zł (po zaokrągleniu).

Do wypłaty dla pana Marka: 201-18=183 zł.

Pan Marek ma obowiązek wykazać kwotę wynagrodzenia w swoim Picie, ponieważ kwota umowy przekracza 200 zł. 

Pan Marek do swojego PIT-u wpisuje wynagrodzenie brutto (w kolumnie b), koszty uzyskania przychodu (w kolumnie c), dochód (w kolumnie d) oraz zaliczkę na podatek (w kolumnie f).

WYLICZAMY PODATEK DLA PANA MATEUSZA

Wynagrodzenie wynosi 200 zł. Dla wynagrodzeń do 200 zł podatek liczymy w następujący sposób:

Wynagrodzenie brutto: 200 zł

Podatek pobrany i zapłacony przez pracodawcę: 18%*200 = 36 zł.

Do wypłaty dla pana Mateusza: 200 - 36=164 zł.

Tego dochodu pan Mateusz nie wykazuje w Picie, ponieważ kwota umowy nie przekroczyła 200 zł. 

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00