Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc Dokumentacja PIT-37

Mniej popularne ulgi

Na tym ekranie należy zaznaczyć daną ulgę, jeśli nas dotyczy. Do wyboru są; ulga rehabilitacyjna, wydatki mieszkaniowe, ulga na ikze oraz ulga z tytułu opłacania składek za zatrudnioną osobę w gospodarstwie domowym (dotyczy osób opłacających składki do 2007 r.)

Czy jako emeryt lub rencista mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Jeśli jesteśmy osobą niepełnosprawną (lub mamy taką osobę na utrzymaniu), to możemy odliczyć ulgę, pod warunkiem, że ponieśliśmy odpowiednie wydatki. Samo posiadanie statusu emeryta lub rencisty nie jest wystarczające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Czym jest IKZE? Czy to jest to samo, co IKE?

IKZE oraz IKE to III filar ubezpieczń społecznych. To konta, na których można oszczędzać na przyszłą emeryturę (w ramach dobrowolnego III filaru). Konta te są odrębne od siebie. IKZE oraz IKE to nie to samo. IKZE, to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, IKE, to Indywidualne Konto Emerytalne.

Ulgę w zeznaniu rocznym możemy odliczyć, tylko w przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE (aby ulga nam przysługiwała musimy gromadzić środki tylko na jednym rachunku IKZE). Odliczamy kwotę wpłaconych składek. Oszczędności gromadzone na IKE nie uprawniają nas do ulgi w zeznaniu rocznym. 

Wypłata środków z IKE, gdy nabyliśmy do niej uprawnienia nie jest opodatkowania, natomiast wypłata z IKZE jest opodatkowana 10% podatkiem.
Gdy środki wycofujemy, to musimy zapłacić 19% podatku z zysków kapitałowych - w przypadku IKE lub wykazać wycofane środki jako przychód w zeznaniu rocznym - w przypadku IKZE.

Kim jest osoba niepełnosprawna?

Osoba niepełnosprawna, to osoba, która posiada:

  • orzeczenie przyznające jeden z trzech stopni niepełnosprawności lub
  • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, szkoleniową, socjalną lub
  • orzeczenie o niepełnosprawności, dla osoby, która nie ukończyła 16 roku życia
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. - a zatem orzeczeń zaliczających do tzw. grup inwalidzkich

I grupa inwalidzka:
Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.
II grupa inwalidzka:
Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy lub posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Ulgę rehabilitacyjną mogą odliczyć:

  • osoby niepełnosprawne lub
  • osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej w rozliczanym roku nie przekroczył 10 080 zł.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00