• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bank Żywności w Częstochowie
    KRS 0000103100

Udzielanie pomocy żywnościowej osobom zagrożonym i dotkniętym wykluczeniem społecznym za pośrednictwem organizacji członkowskich i partnerskich.
Realizacja unijnych i krajowych programów pomocy żywnościowej.
Organizacja publicznych zbiórek żywności.
Przeciwdziałanie marnotrawstwu i utylizacji żywności.
Podejmowanie działań na rzecz profesjonalizacji III sektora.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.