Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Zaliczka na podatek dochodowy - jak dokonać obliczenia i zapłaty PIT?

Zaliczka na podatek dochodowy - jak dokonać obliczenia i zapłaty PIT?

▪ 3 czerwca 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 3 czerwca 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest obliczanie oraz wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy. W publikacji zostały przedstawione sposoby opłacania PIT dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz praktyczne przykłady rozliczenia się z urzędem skarbowym.

Zaliczka na podatek dochodowy - jak dokonać obliczenia i zapłaty PIT?
Poradnik przedsiębiorcy
 • Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest samoobliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego.
 • Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mają możliwość wyboru pomiędzy trzema sposobami opłacania zaliczek na PIT.

Sposoby opłacania zaliczek na PIT - zasady ogólne oraz podatek liniowy

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą występują w dwojakiej roli - podatnika oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Celem zadośćuczynienia swoim obowiązkom wobec urzędu skarbowego przedsiębiorcy mają do wyboru trzy sposoby wpłacania zaliczek na PIT:

 • na zasadach ogólnych (zaliczki miesięczne) – z podstawowej metody odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy mogą skorzystać wszyscy podatnicy;
 • kwartalnie (zaliczki kwartalne) – jest to sposób, z którego mogą skorzystać wyłącznie początkujący przedsiębiorcy (rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym) albo tzw. mali podatnicy;
 • w sposób uproszczony (zaliczki miesięczne) – uproszczona metoda odprowadzania zaliczek na PIT jest przeznaczona dla doświadczonych przedsiębiorców, którzy w przynajmniej jednym z ostatnich dwóch lat podatkowych wykazali w PIT dochód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Do kiedy należy zapłacić zaliczkę na PIT?

Termin płatności zaliczki na PIT przypada na 20. dzień miesiąca następującego po zakończonym okresie rozliczeniowym (w przypadku zasad ogólnych oraz metody uproszczonej - miesięcznie, zaś w odniesieniu do kwartalnego sposobu rozliczenia - po każdym zakończonym kwartale)..

Przykład:

Działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym została zarejestrowana 23 marca 2025 r. Pierwszy dochód z tytułu prowadzonego przedsiębiorstwa został uzyskany przez podatnika 27 marca 2025 r. Przedsiębiorca zdecydował się na wybór zasad ogólnych opłacania zaliczek na podatek dochodowy co oznacza, że PIT za marzec 2024 r. należy zapłacić najpóźniej do 20 kwietnia 2025 r.

Przykład:

Początkujący przedsiębiorca rozliczający się podatkiem liniowym wybrał kwartalną metodę odprowadzania zaliczek na PIT. Z uwagi na fakt, że prowadzona działalność gospodarcza została zarejestrowana z początkiem roku pierwszą zaliczkę należy uiścić do 20 kwietnia 2025 r.

W przypadku, gdy ostatni dzień terminu zapłaty zaliczki na PIT przypada na dzień wolny od pracy termin zapłaty ulega wydłużeniu do pierwszego dnia następującego po okresie wolnym.

Jak obliczana jest zaliczka na podatek dochodowy?

Sposób obliczenia zaliczki na PIT będzie różnił się w zależności od tego, jaką formę opodatkowania wybrał przedsiębiorca.

Skala podatkowa - na zasadach ogólnych lub kwartalnie

Osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na skali podatkowej (stawki 12/32% PIT) dokonają obliczenia zaliczek na zasadach ogólnych w następujący sposób:

 • obowiązek opłacenia zaliczki dopiero w stosunku do okresu rozliczeniowego (miesiąca bądź kwartału), w którym dochód w danym roku przekroczył kwotę wolną od podatku (30 000 zł);
 • w przypadku, gdy doszło do osiągnięcia dochodu wyższego niż wartość kwoty wolnej od podatku (30 000 zł), podatek dochodowy należy obliczyć z zastosowaniem stawki 12% (jeśli dochód nie przekracza 120 000 zł) i 32% (w stosunku do dochodu stanowiącego nadwyżkę ponad 120 000 zł);
 • przy obliczaniu zaliczki PIT należy uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek (3 600 zł);

Dochodem podatnika jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Przykład:

Przedsiębiorca opłacający zaliczki kwartalnie w okresie od stycznia do marca 2025 r. uzyskał przychód w wysokości 35 000 zł, ponosząc przy tym koszty w kwocie 6 500 zł. Oznacza to, że osiągnięty dochód wyniósł:

35 000 zł - 6 500 zł = 28 500 zł

Mając na uwadze, że dochód wypracowany przez przedsiębiorcę nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. nie powstał również obowiązek zapłaty zaliczki na PIT za I kwartał.

Podatek liniowy - na zasadach ogólnych lub kwartalnie

Przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy obliczą swoje zobowiązanie podatkowe w następujący sposób:

 • zaliczki na PIT należy zacząć odprowadzać począwszy od okresu rozliczeniowego (miesiąca bądź kwartału), w którym doszło do uzyskania pierwszego dochodu;
 • obliczanie podatku następuje poprzez zastosowanie ilorazu 19% względem podstawy opodatkowania (dochodu).

W przypadku liniowej formy opodatkowania nie przysługuje możliwość obliczenia PIT z uwzględnieniem:

W celu poprawnego obliczenia zaliczki na PIT zachęcamy do skorzystania z:

Zaliczka na podatek dochodowy kalkulator 2024/2025 r.

Zaliczki uproszczone

Podobnie jak w odniesieniu do zasad ogólnych, zaliczki uproszczone mogą dotyczyć wyłącznie miesięcznych okresów rozliczeniowych, zaś ich wartość wynosi 1/12 podatku obliczonego wg skali podatkowej lub podatku liniowego (w zależności od wybranej formy opodatkowania) od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym lub PIT złożonym w roku o dwa lata wcześniejszym.

Wybór metody opłacania zaliczek na PIT

Celem dokonania wyboru stosownej formy opłacania zaliczek na PIT już nie należy dokonywać zgłoszenia naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Oświadczenie o wybranym sposobie odprowadzania należności z tytułu PIT podatnik dokonuje na zeznaniu rocznym PIT po zakończeniu roku podatkowego.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Jak zapłacić zaliczkę na PIT?

Zapłata zobowiązania podatkowego wynikającego z podatku dochodowego od osób fizycznych jest możliwe wyłącznie z wykorzystaniem mikrorachunku podatkowego. Realizując płatność dot. zaliczki na PIT z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej należy podać następujące informacje:

 • Dane identyfikacyjne odbiorcy – informacje adresowe dot. właściwego urzędu skarbowego oraz nazwę organu administracji publicznej;
 • Dane identyfikacyjne podatnika – dane dotyczące prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (należy podać informacje figurujące we właściwym rejestrze przedsiębiorców: CEiDG lub KRS). W relacjach z urzędem skarbowym przedsiębiorcy powinni posługiwać się NIP, nie zaś PESEL jak w przypadku osób fizycznych nieprowadzących przedsiębiorstwa;
 • Okres, którego dotyczy zaliczka na PIT – w zależności od wybranej przez podatnika metody odprowadzania zaliczek będzie to miniony miesiąc bądź kwartał;
 • Symbol płatności – w zależności od wybranej formy opodatkowania należy podać, czy zaliczka dotyczy działalności na skali podatkowej (PIT) czy przedsiębiorstwa opodatkowanego w formie liniowej (PPL);
 • Numer rachunku odbiorcy – nr mikrorachunku podatkowego;
 • Kwota zaliczki.

Więcej szczegółów dotyczących płatności podatku można znaleźć w artykule:

Jak zapłacić podatek?

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00