Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Wakacje od ZUS

Wakacje od ZUS

▪ 4 lipca 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 4 lipca 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Przedsiębiorcy długo oczekiwali na wejście w życie wakacji składkowych. Od początku listopada osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły wziąć miesięczny urlop od spłaty zobowiązań należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wakacje od ZUS
Wakacje składkowe od 1 listopada 2024 r.
 • Wakacje od ZUS wejdą w życie 1 listopada 2024 r.
 • Wakacje skladkowe stanowią zwolnienie z płatności składek na ubezpieczenia społeczne prez okres jednego miesiąca w roku kalendarzowym.
 • Wakacje składkowe nie dotyczą składki zdrowotnej.

Czym są wakacje od ZUS?

Wakacje od ZUS są formą wsparcia ubezpieczonych - osób prowadzących działalność gospodarczą. Nowe ułatwienie dla przedsiębiorców zacznie obowiązywać od początku listopada 2024 r. i będzie przewidywało możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z płatności składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w ciągu roku. Do składek objętych zwolnieniem zaliczają się:

 • składka emerytalna,
 • składka rentowa,
 • składka wypadkowa,
 • składka chorobowa,
 • składka na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy.

Wakacje składkowe obejmują wyłącznie wyżej wskazane ubezpieczenia ustanowione w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że wakacje od ZUS nie obejmują możliwości zwolnienia od zapłaty składki zdrowotnej.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Kto może skorzystać z wakacji składkowych?

Z wakacji składkowych mogą skorzystać:

 • przedsiębiorcy prowadzący JDG - jednoosobową działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób fizycznych korzystających z ulgi na start),
 • osoby będące stronami umowy spółka cywilna.

Z wakacji składkowych nie skorzystają wyżej wskazane osoby fizyczne, jeśli składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są opłacane dobrowolnie.

Kto nie skorzysta z wakacji od ZUS?

Z wakacji składkowych nie skorzystają:

 • twórca i artysta;
 • podmiot prowadzący szkołę niepubliczną lub publiczną, przedszkole itp. 
 • osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu – lista branż objętych wyłączeniem została przedstawiona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym. Do wolnych zawodów zaliczamy m.in. przedstawicieli fachu prawnicznego, specjalistów medycznych, architektów itp.;
 • wspólnicy spółek osobowych – z wakacji składkowych nie skorzystają wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komplementariusz w SKA (spółka komandytowo-akcyjna);
 • część wspólników spółek kapitałowych – wakacje od ZUS nie są adresowane do wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz akcjonariusza tzw. prostej spółki akcyjnej, jeśli przedmiotem aportu do spółki jest praca lub usługi.
 • osoby o zbyt wysokim przychodzie rocznym – ze zwolnienia nie skorzystają podatnicy, którzy w jednym z ostatnich dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku do ZUS osiągnęli przychód przekraczający 2 000 000 zł.

Dodatkowo należy pamiętać, że zwolnienie ZUS nie dotyczy płatników składek, którzy do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych mają zgłoszonych więcej niż 10 osób licząc wraz z płatnikiem składek, którego dotyczą wakacje składkowe. Do grona osób zgłoszonych do ubezpieczenia zalicza się ponadto osoby, od których przedsiębiorca odprowadza składki do ZUS np. pracownicy, zleceniobiorcy, osoby współpracujące (również osoby zgłoszone wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dobrowolnych ubezpieczeń społecznych). 

Do grona 10 osób ubezpieczonych nie zalicza się pracowników, którzy w miesiącu przed złożeniem wniosku przebywali na urlopie bezpłatnym, osób wykonujących świadczenia na podstawie umowy o dzieło oraz zleceniobiorców korzystających z ulgi dla młodych (do ukończenia 25. roku życia).

Jak skorzystać z wakacji od ZUS?

Aby skorzystać z wakacji składkowych należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Płatnik składek chcący skorzystać z nowego udogodnienia dla przedsiębiorców powinien złożyć oświadczenie o przejściu na wakacje od ZUS w miesiącu poprzedzającym miesiąc, którego ma dotyczyć zwolnienie z płatności.

Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na platformie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Wniosek o przyznanie wakacji składkowych powinien zawierać następujące elementy:

 1. Dane wnioskodawcy – w początkowej części wniosku należy podać informacje dotyczące osoby płatnika składek. Wśród danych ubezpieczonego wymagane są imię i nazwisko oraz NIP z PESEL (w razie braku jednego z podanych numerów identyfikacyjnych należy podać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu);
 2. Podanie miesiąca, którego mają dotyczyć wakacje składkowe – o wakacje od ZUS należy zawnioskować jeszcze przed rozpoczęciem miesiąca objętego zwolnieniem z płatności składek. Nie oznacza to natomiast, że każdorazowo musi być to miesiąc następujący po miesiącu, w którym złożono wniosek. Płatnik składek może z wyprzedzeniem wskazać okres, w którym pragnie wziąć wakacje składkowe.
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków zwolnienia – w tej części wniosku płatnik składek składa oświadczenia dotyczące nieprzekroczenia progu przychodowego w okresie ostatnich dwóch lat oraz o niewykonywaniu pracy na rzecz byłego pracodawcy.
 4. Informacje dot. pomocy de minimis – w tej części przedsiębiorca jest zobowiązany do przedłożenia ew. zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis oraz informacji dotyczących pomocy publicznej, z której korzystał. 

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00