Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Rozliczenie umowy o pracę/zlecenie i dzieło w PIT 2025

Rozliczenie umowy o pracę/zlecenie i dzieło w PIT 2025

▪ 25 października 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 20 kwietnia 2024 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Podatnicy rozliczający się za pośrednictwem płatnika rozliczają się z fiskusem najpóźniej do 30 kwietnia 2025 r. W ich przypadku zastosowanie znajdują druki PIT-36 oraz PIT-37.

Rozliczenie umowy o pracę/zlecenie i dzieło w PIT 2025

Spis treści

 1. Dokumenty niezbędne do rozliczenia umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło
 2. Na jakim formularzu rozliczyć przychody z umowy o pracę/zlecenie i umowy o dzieło?
 3. Ulgi i odliczenia w PIT-37
 4. Rozliczenie PIT-37 w przypadku osób do 26 roku życia

Dokumenty niezbędne do rozliczenia umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło

Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, wówczas zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych  (PIT) są pobierane w naszym imieniu przez płatnika (zazwyczaj jest to zakład pracy).

Wysokość osiągniętego w ciągu roku przychodu, kosztów uzyskania przychodów, zaliczek pobranych na podatek dochodowy oraz wysokość pobieranych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracodawca ma obowiązek uwzględnić na druku PIT-11 i przekazać go pracownikowi najpóźniej do końca lutego 2025 r. Wskazana informacja jest kluczowym czynnikiem dla pracownika chcącego wysłać rozliczenie PIT 2024.

PIT-11 jest niezbędny, aby podatnik rozliczający się za pośrednictwem płatnika mógł wypełnić własną deklarację roczną.

W zależności od preferencji podatkowych ujmowanych w rozliczeniu PIT-37, katalog dokumentów, którymi powinien dysponować podatnik będzie się różnił.

Przykład:

Podatnik w ramach rozliczenia PIT-37 za 2024 r. uwzględnił ulgę na internet. Na wypadek ewentualnej kontroli z urzędu skarbowego będzie potrzebował przechowywać rachunki (faktury) za świadczenie usług telekomunikacyjnych do momentu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Jeśli podatnik dodatkowo zdecyduje się na rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej, powinien pamiętać o przygotowaniu dokumentacji dot. audytu energetycznego nieruchomości.

Pełen wykaz dokumentów właściwych dla uwzględnienia poszczególnych ulg/odliczeń podatkowych znajduje się w zestawieniu ulga podatkowa za 2024 r. Artykuł określa dokumentację niezbędną również dla ulg w innych deklaracjach (np. PIT-28)

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Na jakim formularzu rozliczyć przychody z umowy o pracę/zlecenie i umowy o dzieło?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub umowy o dzieło, o ile nie osiągają dodatkowych przychodów pochodzących z innych źródeł - zobowiązane są do złożenia PIT-37.

Najprostszym sposobem na złożenie deklaracji jest wysłanie PIT-u online. Program podatkowy przeprowadzi nas krok po kroku przez poszczególne części formularza, wykona wszystkie obliczenia i pozwoli rozliczyć ewentualne ulgi. Na wysłanie PIT-37 mamy czas do 30 kwietnia 2025 r.

Osoby, które mają podpisaną umowę o pracę i umowę o dzieło z tym samym pracodawcą, składają jedną deklarację PIT-37, umieszczając jednak koszty uzyskania poszczególnych rodzajów przychodów w odrębnych polach formularza.

Ulgi i odliczenia w PIT-37

Osoby, rozliczające się na druku PIT-37, mogą skorzystać z preferencyjnych form opodatkowania, takich jak rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. W ustawie o PIT znajdziemy również katalog ulg, uprawniających do obniżenia naszego zobowiązania podatkowego. Do najpopularniejszych z nich należą:

Dodatkowo podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-37 mogą skorzystać z takich ulg/odliczeń podatkowych jak:

 • Ulga na zabytki,
 • Darowizny na organizacje pożytku publicznego, cele kultu religijnego, w związku z pobraniem osocza/krwi bądź na cele charytatywno-opiekuńcze (odliczenie wynoszące nie więcej 6% dochodu),
 • Składki na IKZE (9388,80 zł),
 • Ulga termomodernizacyjna (53 000 zł),
 • Ulga z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • Składki na związki zawodowe (do 840 zł)
 • Ulga na umowę aktywizacyjną,
 • Ulga na wyszkolenie uczniów lub na zatrudnienie pracowników w celu przygotowania zawodowego,
 • Ulga na ASI.

Kolejną formę obniżenia podatku w przypadku PIT-37 stanowi kwota wolna, której wysokość jest stała i wynosi 30 000 zł dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty podatnika).

Nie należy również zapominać o zwolnieniach podatkowych w PIT, które zostały dedykowane poszczególnym grupom podatników. Najczęściej wykorzystywanymi w ubiegłorocznych rozliczeniach PIT były:

Wszystkie wyżej wymienione grupy podatników skorzystają z odpowiadających im zwolnień dla przychodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł.

W stosunku do ubiegłorocznego rozliczenia PIT doszło do szeregu modyfikacji, w wyniku czego podatnicy nie będą mogli już skorzystać z takich ulg jak:

 • ulga dla klasy średniej,
 • część wydatków ujmowanych w ramach ulgi na zabytki,
 • ulga na darowizny przyczyniające się do przeciwdziałania skutkom Covid-19. 

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Rozliczenie PIT-37 w przypadku osób do 26 roku życia

Przepisy ustawy o PIT przewidują preferencyjne zasady opodatkowania dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Młodzi podatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie nie mają konieczności opłacania podatku dochodowego, o ile ich roczny przychód nie przekroczy limitu 85 528 zł oraz w sytuacji gdy nie osiągnęli w roku podatkowym dochodu z innych źródeł.

Często zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia umowy o dzieło?

Do rozliczenia umowy o dzieło potrzebny jest formularz PIT-11 od zlecającego wykonanie dzieła. Formularz PIT-11 informuje o wysokości osiągniętego w ciągu roku przychodu, kosztach uzyskania przychodów, zaliczkach pobranych na podatek dochodowy oraz wysokości składek pobieranych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia umowy o pracę?

Do rozliczenia umowy o pracę potrzebny jest formularz PIT-11 od pracodawcy. Formularz PIT-11 informuje o wysokości osiągniętego w ciągu roku przychodu, kosztach uzyskania przychodów, zaliczkach pobranych na podatek dochodowy oraz wysokości składek pobieranych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Jaki formularz potrzebny do rozliczenia umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych?

Do rozliczenia umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych potrzebny jest formularz PIT-37.

Jakie przysługują ulgi i odliczenia w PIT-37?

Do najpopularniejszych ulg w PIT-37 należą: ulga na internet, ulga na dzieci (prorodzinna), ulga rehabilitacyjna, ulga na leki oraz ulga dla krwiodawców.

Jak rozliczyć PIT u osoby ponieżej 26 roku życia?

Młodzi podatnicy do 26. roku życia zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia są całkowicie zwolnieni z konieczności płacenia podatku dochodowego, o ile ich roczny przychód nie przekroczy limitu 85 528 zł. Oznacza to, że takie osoby nie muszą składać deklaracji podatkowej.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00