Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Spóźniony PIT - co zrobić jak nie złożyłem zeznania na czas?

Spóźniony PIT - co zrobić jak nie złożyłem zeznania na czas?

▪ 6 października 2014 r. ▪ Zaktualizowano: 22 listopada 2019 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Złożenie poprawnego PIT po terminie i czynny żal uchronią podatnika przed karą.

Spóźniony PIT - co zrobić jak nie złożyłem zeznania na czas?

Nie złożyłem zeznania na czas co mam zrobić?

Z różnych przyczyn może zdarzyć się podatnikowi spóźnienie z rocznym rozliczeniem pit. Nie wszyscy pamiętają, do kiedy składamy PITy 2019/2020? Rozliczenie pit złożone po terminie jest ważne, urząd skarbowy nie ma prawa odmówić jego przyjęcia. Jednakże za spóźnienie grożą podatnikowi konsekwencje karno skarbowe. Może to być kara grzywny za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

O wykroczeniu mówimy wtedy, gdy kwota podatku do zapłacenia nie przekroczy  pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę. Kara będzie wymierzona przez sam urząd skarbowy. Kiedy jednak niezapłacona suma przekroczy tą kwotę, zostanie to potraktowane jako przestępstwo karno skarbowe, a karę grzywny wyznaczy już sąd.

Co może uchronić podatnika przed karą? Nie czekaj na wezwanie urzędu skarbowego do złożenia wyjaśnień, lecz jak najszybciej  rozlicz pit (rozlicz pit online - będzie jeszcze szybciej). Program do Rozliczenia PIT 2019/2020 – Jaki wybrać? Mamy do wyboru wiele programów, np. Rozliczenie Roczne Rzeczpospolitej 2019/2020, Program PIT Gazety Prawnej 2019/2020 i inne. Samo  rozliczenie pit i zapłata podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę nie zwalnia sprawcy od odpowiedzialności (jak ma to miejsce w przypadku złożenia skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem jej przyczyn). W tym przypadku konieczne jest wyrażenie czynnego żalu, czyli powiadomienie urzędu o popełnieniu czynu zabronionego.

Złożenie czynnego żalu sprawia, że podatnik nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Złożyłem czynny żal co dalej?

Czynny żal można złożyć  na piśmie i przesłać do urzędu skarbowego listem poleconym lub złożyć osobiście w okienku u urzędnika  na sali obsługi. Dopuszcza się także wyrażenie żalu ustnie do protokołu. Niezależnie od sposobu, w jaki podatnik składa czynny żal, musi podać tzw. ”istotne okoliczności czynu zabronionego”, czyli opisać dokładnie, na czym polega przewinienie i ujawnić wszystkie powody i okoliczności, które spowodowały niedotrzymanie terminu podatkowego.

Nie można też zapomnieć, że sam czynny żal nie wystarczy, trzeba naprawić skutki: złożyć poprawne zeznanie i uregulować niezapłacone podatki z odsetkami za zwłokę.

Nie zawsze czynny żal jest skuteczny

Wyrażenie czynnego żalu nie uchroni podatnika przed przed karą, jeśli nie będzie złożony w odpowiednim czasie, tzn.

  • zanim organ ścigania posiądzie wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przez podatnika,

  • przed rozpoczęciem  przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.)

Wzór czynnego żalu:

cZYNNY Zal

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00