Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Najem prywatny małżonków a rozliczenie PIT 2024

Najem prywatny małżonków a rozliczenie PIT 2024

▪ 22 lutego 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 23 lutego 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Rozliczenie PIT 2023 stanowi przełom w sposobie opodatkowania najmu prywatnego. Ograniczenie metod opodatkowania tego źródła przychodu oraz wprowadzenie nowej preferencji podatkowej dla małżonków może budzić wiele zapytań w obliczu trwającego sezonu rozliczeniowego.

Najem prywatny małżonków a rozliczenie PIT 2024

Najem prywatny - rozliczenie na zasadach ogólnych

Jednym z popularniejszych źródeł pasywnego przychodu jest czerpanie korzyści z tzw. najmu prywatnego. Z pojęciem tym mamy do czynienia w sytuacji, gdy dochodzi do sytuacji, w której podatnik decyduje się na odpłatny najem/podnajem swoich nieruchomości w zakresie, w jakim czynności te są niepowiązane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Polski Ład wprowadził istotne zmiany w kwestii sposobu rozliczania najmu prywatnego. Do końca 2022 r. właściciele nieruchomości mieli możliwość wyboru w zakresie formy opodatkowania i mogli zdecydować się na:

Najem prywatny rozliczany na domyślnej formie opodatkowania, jaką stanowią zasady ogólne cieszył się ogromnym powodzeniem wśród właścicieli nieruchomości. Duże zainteresowanie wskazaną metodą rozliczenia wynikało z mechanizmu ustalania podstawy opodatkowania.

W ramach zasad ogólnych, opodatkowaniu podlega dochód, który jest rozumiany jako przychód uwzględniający koszty uzyskania przychodu. Gdy koszty uzyskania przychodu odpowiadają wartości osiągniętego przychodu dochodzi do sytuacji, w której nie ma dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Najem prywatny - zmiany w PIT 2023

Świadomość funkcjonowania opisywanego mechanizmu wielokrotnie skłaniała właścicieli mieszkań do poszukiwania nakładów finansowych mogących stanowić koszt uzyskania przychodu w ramach najmu prywatnego. Wśród wydatków pomniejszających przychód podatnika mogły znaleźć się wydatki remontowe, modernizacyjne i wiele innych.

Warunkiem było, aby wykazać związek pomiędzy poniesionymi nakładami a przychodem z nieruchomości oddanej na cele najmu. Nierzadką była sytuacja, w której dochód właściciela mieszkania wynosił 0 zł, co prowadziła do niepowstania zobowiązania podatkowego.

Ustawodawca świadomy popularności wyżej opisanego rozwiązania postanowił ukrócić praktykę właścicieli nieruchomości ograniczając możliwość wyboru formy opodatkowania w zakresie przychodów z najmu prywatnego.

Od początku 2023 r. podatnicy osiągający przychody z tego tytułu zmuszeni są do wykazania przychodów z czynszu na PIT-28 (ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych). Dla właścicieli nieruchomości oznacza to niemożność pomniejszania podstawy opodatkowania o nakłady finansowe ponoszone na ich cztery kąty.

Najem prywatny - rozliczenie PIT-28 w 2024 r.

Wynajmujący osiągając przychód z najmu prywatnego i rozliczając się na PIT-28 obowiązują dwie stawki zryczałtowanego podatku:

  • 8,5% – stawka stosowana względem przychodu do 100 000 zł;
  • 12,5% – wyższą stawkę stosuje się względem nadwyżki przychodów przekraczających 100 000 zł.

Warto zaznaczyć, że właściciele nieruchomości osiągający przychody z najmu prywatnego nie opłacają dodatkowej składki zdrowotnej z tego tytułu.

Małżeński najem prywatny - preferencyjne zasady opodatkowania

Małżonkowie osiągający przychody z najmu prywatnego zostali wyróżnieni przez ustawodawcę preferencyjnymi zasadami opodatkowania. Partnerzy, którzy zdecydowali się na związek małżeński mogą skorzystać ze stawki 8,5% względem 200 000 zł przychodu z najmu prywatnego. Warunkiem zastosowania niższej stawki podatku jest złożenie stosownego oświadczenia do właściwego urzędu skarbowego i zadeklarowanie, że przychód z tego tytułu będzie rozliczany wyłącznie przez jednego ze współmałżonków.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Problemy z wykazaniem preferencji podatkowej w PIT-28

Spełnienie warunków zastosowania ww. preferencji podatkowej nie jest przedstawiane w zeznaniu rocznym PIT-28 za 2023 r. wypełnianym przez jednego ze współmałżonków.

Urząd skarbowy otrzymujący rozliczenie za miniony rok podatkowy może mieć wątpliwości, co do zasadności stawki podatku. Wynika to z faktu, że obowiązujący wzór formularza PIT-28 za 2023 r. nie uwzględnia możliwości oświadczenia przez podatnika, że skorzystał z opisywanej preferencji podatkowej.

Niezależnie od spełnienia warunków do zastosowania stawki 8,5% od przychodu wynoszącego do 200 000 zł, podatnik składający PIT-28 wykazuje zyski pochodzące z najmu prywatnego w tych samych elementach deklaracji, co podatnik, któremu preferencja nie przysługuje.

Wówczas może dojść do sytuacji, w której organ podatkowy poweźmie wątpliwość z tego tytułu i wezwie podatnika do złożenia wyjaśnień w tym zakresie.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00