• Zwrot podatku z zagranicy

  Zwrot podatku z zagranicy

  Pracowałeś za granicą? Masz prawo do zwrotu podatku z zagranicy, który tam nadpłaciłeś.

  Zgromadź odpowiednie dokumenty (dokumenty, które dostałeś od zagranicznego pracodawcy, na których wykazano wynagrodzenie oraz pobraną zaliczkę), wypełnij odpowiednie wnioski, formularze (można je znaleźć na stronach internetowych urzędów) i wyślij wniosek do zagranicznego urzędu. Możesz ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy do 5 lat wstecz.

  Aby ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy należy zgromadzić dokumenty, jak:

  • dokumenty, które dostałeś od zagranicznego pracodawcy, na których wykazano wynagrodzenie oraz pobraną zaliczkę,
  • kopię paszportu lub dowodu osobistego,
  • dokument potwierdzający uzyskany dochód i zapłacony podatek od wszystkich pracodawców,
  • kartę podatkową - dokument, który pracodawca ma obowiązek dostarczyć po zakończeniu pracy. Karta podatkowa może zostać przysłana na nasz polski adres,
  • payslip z ostatniego miesiąca czy tygodnia lub dokument wystawiony przez pracodawcę (np. w Wielkiej Brytanii będzie to formularz P45 lub P60, w Holandii – Jaaropgave itd.). 
  • nazwa i adres pracodawców, u których się pracowało,
  • numer zagranicznego ubezpieczenia socjalnego.

  Chcesz mieć pewność, że wszystko wypełniłeś poprawnie, nic nie pomyliłeś – skontaktuj się z doradcą podatkowym lub firmą, która zawodowo zajmuje się odzyskiwaniem podatku z zagranicy.

  Chcesz mieć pewność, że wszystko wypełniłeś poprawnie, nic nie pomyliłeś – skontaktuj się z doradcą podatkowym lub firmą, która zawodowo zajmuje się odzyskiwaniem podatku z zagranicy.

  Więcej informacji znajdziesz w artykule powrót do Polski

 • Pracowałeś za granicą?

  Pracowałeś za granicą?

  Gdy pracowałeś za granicą warto rozliczyć się z zagranicznym urzędem skarbowym. Możemy wtedy uzyskać zwrot podatku, (rekordowy zwrot podatku z zagranicy, to 65 000 zł) – średnio za trzy miesiące pracy za granicą zwroty wynoszą 3 000 zł. Chcąc ubiegać się o przysługujący nam zwrot najlepiej udać się do doradcy podatkowego lub do wyspecjalizowanych firm zajmujących się od lat rozliczeniami z zagranicznymi urzędami skarbowymi. Można też samodzielnie ubiegać się o zwrot podatku, jednak jest to bardziej ryzykowne i wymagające naszej precyzji i uporzadkowania. Pochłania wiele czasu. Skonatktuj się z doradcą i przyjdź na gotowe!

  Więcej informacji znajdziesz w artykule powrót do Polski

 • Jaki zwrot podatku?

  Jaki zwrot podatku?

  Jeżeli pracowałeś za granicą może Ci przysługiwać zwrot podatku z zagranicy, który tam zapłaciłeś. Warto ubiegać się o zwrot podatku, ponieważ może to być spory zastrzyk gotówki. Średni zwrot podatku za trzy miesiące pracy wynosi:

  - zwrot podatku z  Anglii - ok.500 funtów,

  - zwrot podatku z Holandii - ok.700 euro,

  - zwrot podatku z Niemczech - ok.700 euro,

  - zwrot podatku z Irlandii - ok.800 euro.

  W większości krajów na ubieganie się o zwrot podatku mamy 5 lat. O zwrot możemy ubiegac się samodzielnie lub korzystając z usług doradców podatkowych lub profesjonalnej, wiarygodnej firmy.

  Więcej informacji znajdziesz w artykułach:

  Zwrot podatku z zagranicy

  Zwrot podatku z Anglii

 • Artykuły na temat zwrotu podatku

  • Co to jest ZAP-3
   Co to jest ZAP-3
   29 grudnia 2016 r.

   Formularz ZAP-3 służy do poinformowania urzędu, na jaki rachunek bankowy chcielibyśmy otrzymywać zwrot podatku.

   czytaj więcej

  pokaż więcej

 • Co z moim zwrotem podatku z zagranicy

  Co z moim zwrotem podatku z zagranicy

  Co zrobić, aby otrzymać zwrot podatku z Holandi, zwrot podatku z Anglii, zwrot podatku z zagranicy?
  Na początku należy zgromadzić odpowiednie dokumenty (zagraniczne „PIT-11”, czyli dokumenty od pracodawców, na których wykazywane jest wynagrodzenie oraz pobrana zaliczka). Przydatna będzie również karta podatkowa – to dokument, który zagraniczny pracodawca ma obowiązek Ci dostarczyć po zakończeniu pracy. O ten dokument możesz poprosić nawet, gdy już wróciłeś do Polski (wtedy karta podatkowa powinna przyjść pocztą).

  Należy również wypełnić odpowiednie wnioski, w których ubiegasz się o zwrot podatku z zagranicy (są one dostępne w zagranicznych urzędach skarbowych oraz na stronach internetowych urzędów) i na koniec wysłać je odpowiednim instytucjom.

  Nieprawidłowo wypełniony wniosek może opóźnić zwrot podatku nawet o kilka miesięcy. Dlatego najlepiej powierzyć takie sprawy wyspecjalizowanym firmom, gdzie wszystkie obowiązki oraz kontakt z zagranicznymi urzędami przejmują konsultanci.

  Więcej informacji znajdziesz w artykułach:

  Zwrot podatku z zagranicy

  Zwrot podatku z Anglii

 • Zwrot podatku z Irlandii

  Zwrot podatku z Irlandii

  Gdy w roku 2016 pracowaliśmy za granicą, np. w Irlandii, gdzie tłumnie Polacy wyjeżdżają, aby dorobić grosza, to z zarobków zagranicznych powinniśmy się rozliczyć i w Irlandii - wg irlandzkich przepisów skarbowych oraz w Polsce. W Polsce dochody z Irlandii rozliczamy w roku 2017 w PIT-36. O tym, gdzie i jak ująć dochody w polskim PIT decyduje jaką umowę w sprawie opodatkowania ma z danym krajem podpisana Polska, Jeśli chodzi o Irlandię, to zastosowanie mają przepisy o metodzie wyłączenia z prograsją, która stanowi, że jeśli oprócz dochodów irlandzkich w Polsce nie uzyskaliśmy żadnych dochodów, wtedy nie musimy składać PIT do urzędu skarbowego, natomiast jeśli w roku 2016 zarabialiśmy i w Irlandii, i w Polsce, wtedy dochód irlandzki należy wykazać w PIT-36 w specjalnie do tego przeznaczonym polu “Dochody osiągnięte za granicą”, do PIT-36 powinniśmy dołączyć PIT-ZG. Zeznanie PIT-36 należy złożyć w polskim urzędzie skarbowym do ostatniego dnia kwietnia.

  Odrębną kwestią od rozliczenia dochodów irlandzkich w polskim pit jest zwrot podatku z zagranicy, czyli w tym przypadku zwrot podatku z Irlandii. Zwrot podatku z Irlandii przysługuje, nam jeśli za granicą pracodawca/zleceniodawca/urząd skarbowy pobrał od nas więcej podatku niż powinien. Wtedy ma obowiązek oddać nam nadwyżkę, którą niesłusznie od nas pobrał. O zwrot podatku z Irlandii możemy wystąpić w ciągu 5 lat licząc od roku, w którym za granicą pracowaliśmy. Aby uzyskać zwrot podatku z Irlandii należy wypełnić stosowne dokumenty w oparciu o informacje dochodowe, które otrzymaliśmy od zagranicznego pracodawcy.

 • Zwrot podatku z Niemiec

  Zwrot podatku z Niemiec

  Jeśli pracowaliśmy w Niemczech, to w ciągu 5 lat możemy wystąpić o zwrot podatku z Niemiec. O zwrot podatku z zagranicy możemy ubiegać się zarówno będąc za granicą,
  jak i przebywając już w Polsce. Ubieganie się o zwrot podatku należy zacząć od przygotowania odpowiednich formularzy.
  Są to dokumenty od zagranicznych pracodawców, w których wykazane są kwoty naszego wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia, zaliczek pobranych na podatek – czyli takie odpowiedniki polskich PIT-11.
  Gdy nie mamy przy sobie takich dokumentów warto zwrócić się z zapytaniem o nie do pracodawców – wtedy mają obowiązek przesłania odpowiednich formularzy na nasz adres (nawet do Polski).
  Warto mieć przy sobie również paski wynagrodzeń.
  Na podstawie powyższych dokumentów wypełniamy formularz oraz załączamy do niego zagraniczne PIT-y i wysyłamy/zanosimy go do zagranicznego urzędu. Następnie należy wypełnić odpowiednie wnioski – są one dostępne w zagranicznych urzędach skarbowych lub na stronach internetowych urzędów w sekcji dla emigrantów. Wnioski są wraz z instrukcjami jak je wypełnić. Taki wniosek o zwrot podatku składamy
  w zagranicznym urzędzie skarbowym.
  Odzyskiwanie zwrotu podatku z zagranicy trwa ok. 3-5 miesięcy – w zależności od kraju oraz urzędu.
  Urzędy przesyłają zwrot podatku  - w zależności od naszej dyspozycji - na konto walutowe lub czekiem (na podany przez nas adres), który należy zrealizować. Zwrot podatku z zagranicy nie jest przesyłany na konto bankowe polskie.

 • Zwrot podatku z Holandii

  Zwrot podatku z Holandii

  Pracując legalnie za granicą, również możemy uzyskać zwrot podatku (z zagranicy) - sytuacja jest analogiczna jak w Polsce - zwrot podatku otrzymujemy, gdy za granicą zapłaciliśmy więcej podatku niż powinniśmy. Często wyjeżdżamy do pracy do Holandii - i tu zdarzają się sytuacje, kiedy należy nam się zwrot podatku z Holandii. O zwrot podatku z Holandii możemy ubiegać się do 5 lat wstecz, nawet gdy przebywamy już w Polsce.

  Aby uzyskać zwrot podatku (z Holandii) należy zgromadzić/przygotować odpowiednie dokumenty. Są to:

  a) JAAROPGAVE (jaaropgaaf) - czyli tzw. karta podatkowa, którą pracodowaca holenderski ma obowiązek Tobie dostarczyć do 31 stycznia. Jaaropgave powinniśmy dostać od każdego pracodawcy, u którego pracowaliśmy.

  b) BSN/SOFI number - odpowiednik polskiego NIP-u, czyli numer ubezpieczenia społecznego, który obowiązkowo jest nadawany każdej osobie, która przebywa i  pracuje w Holandii.

  Jeśli nie posiadamy formularza JAAROPGAVE, bardzo przydatny będzie ostatni odcinek wynagrodzenia - SOLARIS. Możemy również zwrócić się do pracodawcy o wystawienie duplikatu JAAROPGAVE.

  JAAROPGAVE, to dokument, który jest wystawiany przez pracodawcę (który pobierał od nas zaliczki na podatek) i zawiera informacje o wysokości naszego wynagrodzenia oraz o wysokości pobranego od nas podatku.

  SOLARIS, to odcinek wypłaty wynagrodzenia (miesięczny lub tygodniowy), w którym również ujmowana jest kwota wynagrodzenia i zaliczek na podatek. Jednak jest on nam dostarczany przez pracodawcę każdorazowo podczas wypłaty wynagrodzenia.

  Na podstawie powyższych dokumentów powinniśmy wypełnić odpowiednie formularze, aby uzyskać zwrot podatku z Holandii. Możemy sami się tym zająć lub powierzyć te sprawy firmom zajmującym się odzyskiwaniem podatku z Holandii.

  Średni zwrot podatku z Holandii wynosi kilkaset euro, a czas oczekiwania na zwrot podatku z Holandii wynosi 3-6 miesięcy. Oczywiście, czas jest krótszy, gdy poprawnie wypełniliśmy wszystkie, potrzebne formularze oraz dopełniliśmy wszystkich, niezbędnych formalności.

   

 • Zwrot podatku z Anglii

  Zwrot podatku z Anglii

  Gdy pracowaliśmy legalnie na terenie Wielkiej Brytanii może nam przysługiwać zwrot podatku. Zwrot podatku z Anglii przysługuje nam, gdy nasz angielski pracodawca pobierał od nas więcej zaliczek niż powinien. Takie sytuacje zdarzają się często, ponieważ pracodawcy na początku naszego zatrudnienia nie wiedzą, jakie ulgi nam przysługują - i z reguły pobierają za dużo podatku. W takiej sytuacji przysługuje nam prawo do ubiegania się o zwrot podatku z Anglii. Gdy nasz dochód był mniejszy niż kwota wolna od podatku w Wlk. Brytanii, czyli ok. 600 GBP - wtedy przysługuje nam zwrot całego zapłaconego podatku.

  O zwrot podatku z Anglii możemy się ubiegać:

  - po zakończeniu roku podatkowego, czyli po 5 kwietnia lub

  - po zakończeniu pracy.

  Gdy w danym roku podatkowym chcemy jeszcze wrócić do pracy do Anglii warto poczekać z ubieganiem się o zwrot do końca roku podatkowego.

  Na ubieganie się o zwrot podatku mamy 5 lat od dnia zakończenia pracy/roku podatkowego.

  Niezbędnymi dokumentami do rozliczenia się będą formularze P45 lub P60. P45, to dokument, który jest wystawiany przez pracodawcę, gdy kończymy pracę. Natomiast P60, to formularz, który otrzymujemy od pracodawcy z końcem roku podatkowego (niezależnie od tego, czy dalej pracujemy, czy nie) - to taki odpowiednik polskiego PIT-11.

  Gdy nie posiadamy wyżej przytoczonych dokumentów, aby ubiegać się o zwrot podatku z Anglii potrzebny będzie “payslip” - to dokument, który zawiera wysokość dochodu, składek oraz dane adresowe pracodawcy. Jednakże wystawienie P45 oraz P60 jest obowiązkiem pracodawcy - gdy ich nie otrzymamy, powinniśmy się o te dokumenty upomnieć.

  Na podstawie powyższych dokumentów należy wypełnić odpowiednie formularze (ubieganie się o zwrot podatku z Anglii) i wysłać do urzędów skarbowych. Proces odzyskiwania zwrotu podatku można również powierzyć wyspecjalizowanym firmom, które wypełnią za nas wszystkie dokumenty i które będą kontaktować się z urzędami skarbowymi w naszym imieniu.

  Kwota zwrotu podatku z Anglii zależy od wysokości dochodu, czasu trwania pracy oraz kwoty pobranych zaliczek przez pracodawcę. Może być on również pomniejszony o prowizję dla firmy, która zajmuje się odzyskiwaniem zwrotu podatku z zagranicy.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka