Zwrot podatku z Holandii

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat "zwrot podatku z Holandii" przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. W poniższym miniprzewodniku pokrótce omówiliśmy zagadnienie zwrotu podatku z zagranicy oraz przedstawiliśmy procedury ubiegania się o zwrot podatku z Holandii. Ubieganie się o zwrot podatku z zagranicy jest procesem skomplikowanym oraz trudnym dlatego najlepiej powierzyć to wyspecjalizowanym firmom.

 • Zwrot podatku

 • Jak uzyskać zwrot podatku?

 • Potrzebne dokumenty

 • Wysokość zwrotu

 • Terminy

Zwrot podatku

Zwrot podatku

Zwrot podatku z Holandii może uzyskać każda osoba, która legalnie pracowała na terenie Holandii i posiada BSN numer (het Burger Service Nummer).

BSN numer jest nadawany  w celach identyfikacyjnych każdej osobie, która mieszka i pracuje w Holandii. Posiadanie numeru BSN usprawnia i ułatwia załatwianie różnych spraw urzędowych. BSN zastąpił dotychczasowy SOFI numer. Posiadając numer  BSN można już szukać pracy na terenie Holandii.

Jeżeli byliśmy zatrudnieni w Holandii legalnie, zgodnie z prawem holenderskim pracodawca miał obowiązek potrącania z naszego wynagrodzenia i odprowadzania do organu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Jeśli z rocznego rozliczenia podatku w Holandii wynika nadpłata, podatnikowi przysługuje zwrot tej nadpłaty.

Jak uzyskać zwrot podatku?

Jak uzyskać zwrot podatku?

Możemy starać się o zwrot podatku z Holandii samodzielnie lub zwrócić się o pomoc do profesjonalnej firmy, zajmującej się zwrotem podatku z zagranicy.

W obecnym 2024 roku ten proces jest trudniejszy, gdyż holenderski urząd skarbowy Belastingdienst wprowadził zmianę w sposobie określania statusu rezydencji podatkowej w Holandii. Status rezydenta podatkowy przysługuje pracownikom, którzy w ciągu roku podatkowego osiągną co najmniej 90 %. swoich przychodów na terenie Holandii. Status rezydenta wiąże się z możliwością skorzystania z ulg podatkowych (tax credit) i uzyskania większego zwrotu podatku.

Modyfikacje przepisów skomplikowały procedurę ubiegania się o zwrot podatków dla pracujących tam Polaków. Aby ubiegać się o zwrot podatku z Holandii za rok 2024 należy również przedstawić zaświadczenie o dochodach z państwa zamieszkania. Oznacza to, że Polacy pracujący w Holandii a posiadających zameldowanie w Polsce, najpierw muszą rozliczyć się w Polsce, (czyli złożyć PIT-36 wraz z załącznikiem PIT ZG), a dopiero później z holenderskim urzędem.

Potrzebne dokumenty

Potrzebne dokumenty

Aby uzyskać zwrot podatku z Holandii niezbędne jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów i złożenie zeznania rocznego PIT. Rozliczenie podatku w Holandii stanowi podstawę do uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku z holenderskiego urzędu skarbowego. Do rozliczenia podatku w Holandii wymagane są dokumenty podatkowe, które wystawia pracodawca. Zalicza się do nich karty podatkowe Jaaropgave lub Jaaropgaaf. w przypadku braku karty podatkowej, rozliczenie PIT można dokonać  na podstawie ostatniego odcinka z wypłaty (Salarisa).

Do rozliczenia PIT w Holandii należy dołączyć też  kserokopię dowodu osobistego lub paszportu oraz zaświadczenie  z polskiego urzędu skarbowego. Zaświadczenie to wydawane jest na specjalnym druku uzgodnionym  pomiędzy Belastingdienst a polskim Ministerstwem Finansów. Zgodnie z obowiązującą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, rozliczanie się z dochodów osiągniętych w Holandii jest w Polsce obowiązkowe.

Wymagane jest również podanie numer konta bankowego.

Jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem nieposiadającym Numeru BSN numeru, należy dołączyć:

 1. Kserokopię paszportu lub dowodu osobistego współmałżonka,
 2. Akt ślubu,
 3. Zaświadczenie o zameldowaniu,
 4. Kserokopię rozliczenia PIT w Polsce współmałżonka lub pisemne oświadczenie, że nie osiągnął dochodu w roku podatkowym, który rozliczamy.

W kolejnym kroku należy wypełnić wniosek, który dostępny jest w holenderskich urzędach skarbowych lub na stronach internetowych w specjalnych sekcjach przeznaczonych dla emigrantów. Holenderski urząd skarbowy każdego roku na przełomie lutego i marca udostępnia na swojej stronie internetowej program do wypełniania wniosków online przez indywidualnych podatników.

Wysokość zwrotu

Wysokość zwrotu

Wysokość zwrotu podatku z Holandii uwarunkowana jest czynnikami indywidualnymi, zależy od kwoty naliczonych i odprowadzonych zaliczek podatkowych, przychodu jaki pracownik uzyskał w danym roku podatkowym oraz odliczeń z tytułu przysługujących ulg podatkowych wykazanych w zeznaniu podatkowym

Po wprowadzeniu zmian w 2016 roku ulga podatkowa przyznawana dotychczas automatycznie w wysokości 300 euro rocznie dotyczy obecnie osób, których dochody uzyskane w Holandii stanowią 90% wszystkich rocznych dochodów. Dokonując rozliczenia podatku w Holandii, należy ujawnić wszystkie dochody (z wszystkich krajów). Jeśli podatnik pozostaje w związku małżeńskim, musi także ujawnić dochody swojego współmałżonka.

Przykład: pan Aleksander zarobił w Polsce 8000 PLN (czyli około 2000 euro) a w Holandii 24000 euro, to łączne twoje dochody wyniosły 26000 euro. Dochód w Holandii wyniósł zatem 90% łącznych zarobków. Pan Aleksander kwalifikuje się do pełnej ulgi podatkowej. Jeśli byłoby inaczej, wówczas straciłby prawo do odliczenia tej ulgi.

Holenderski Urząd Skarbowy Belastingdienst w roku 2016 podwyższył kwoty kosztów pracy, Odliczenie wyższych kosztów daje możliwość uzyskania wyższego zwrotu podatku, niż w roku poprzednim.

 Terminy zwrotu holenderskiego podatku

Terminy zwrotu holenderskiego podatku

Możliwe jest rozliczenie podatku z Holandii i uzyskanie zwrotu nadpłaconych kwot za okres do 5 lat wstecz. Aktualnie  do 31 grudnia  2017 roku można jeszcze rozliczyć podatek za rok 2012. Kolejne lata będą mogły być rozliczone w terminach:

 • 2013 rok do 31 grudnia 2018 r.
 • 2014 rok do 31 grudnia 2019 r.
 • 2015 rok do 31 grudnia 2020 r.
 • 2016 rok do 31 grudnia 2021 r.

 

Zgodnie z informacjami jakie podaje holenderski urząd skarbowy, na zwrot podatku Holandia przewiduje okres 12 miesięcy od momentu otrzymania deklaracji podatkowej oraz wszelkich dokumentów potrzebnych do rozliczenia.

W przypadku gdy zeznanie podatkowe zostanie złożone np. 01.03.2017, a pozostałe dokumenty, między innymi zaświadczenie o dochodach z polskiego US, dotrą do Belastingdienst na przykład 15.04.2017, to za datę wpływu rozliczenia uznaje się datę późniejszą, czyli 15.04.2017. Od tej daty liczy się rok, w ciągu którego urząd wyda decyzje.

Czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku w przypadku rozliczenia podatkowego złożonego przed dniem 31 marca może być stosunkowo krótki tj. trzymiesięczny, ale z reguły procedura zwrotu trwa od 6 do 12 miesięcy a zdarzały się nawet okresy do 3 lat.  Wynika to z faktu, że w praktyce proces wprowadzenia danych z zaświadczeń o dochodach do systemu Belastingdienst trwa przeciętnie kilka miesięcy. Dlatego w przypadku deklaracji za wcześniejsze lata jest dużo opóźnień w wydawaniu decyzji.

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00