• Zwrot podatku z Niemiec

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat "zwrot podatku z Niemiec" przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. W poniższym miniprzewodniku pokrótce omówiliśmy zagadnienie zwrotu podatku z zagranicy oraz przedstawiliśmy procedury ubiegania się o zwrot podatku z Niemieci. Ubieganie się o zwrot podatku z zagranicy jest procesem skomplikowanym oraz trudnym dlatego najlepiej powierzyć to wyspecjalizowanym firmom.

  • Zwrot podatku

  • Jak uzyskać zwrot podatku?

  • Potrzebne dokumenty

  • Wysokość zwrotu

  • Terminy

 • Zwrot podatku

  Zwrot podatku

  Kto ma obowiązek rozliczenia podatku w Niemczech?

  Obowiązek rocznego rozliczenia podatku w Niemczech określony jest przez tzw. rezydencję podatkową danego podatnika. Rezydentami podatkowymi w Niemczech są osoby, które mieszkają tam na stałe lub przebywały w tym kraju ponad 6 miesięcy w sposób ciągły.

  Stałe miejsce zamieszkania określone jest przez położenie ośrodka interesów życiowych, czyli mieszkania lub domu, w którym  skupia się życie rodzinne podatnika, prowadzona jest główna działalność zarobkowa, itp.

  Status rezydenta to nieograniczony obowiązek podatkowy, ale też możliwość korzystania z wielu przywilejów podatkowych, z których nie mogą korzystać nierezydenci. Niemieccy rezydenci podatkowi mają prawo m.in do kwoty wolnej od podatku i wspólnego rozliczenia z małżonkiem,  do kwoty wolnej na dzieci, kwoty odciążenia dla osób samotnie wychowujących dzieci i in.

  Aby skorzystać z ulg podatkowych w Niemczech, cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o status rezydenta. Prawo ubiegania się o status rezydenta  mają osoby, które  przebywają na terenie Niemiec nie krócej niż 183 dni w roku podatkowym. Poza wnioskiem do zagranicznego urzędu trzeba spełnić dodatkowy warunek, dotyczący wysokości dochodów uzyskanych poza granicami Niemiec. W takim przypadku dochody zagraniczne nie mogą przekroczyć równowartości kwoty określanej w euro na dany rok lub dochody niemieckie powinny stanowić 90% wszystkich dochodów podatnika.

  Jeśli warunki zostaną spełnione, to po uzyskaniu statusu rezydenta osoby te podlegają obowiązkowi rozliczenia podatku w Niemczech od wszystkich swoich przychodów, czyli również uzyskanych poza granicami (np. w Polsce) i korzystają z przysługujących ulg.

  Dobrowolne rozliczenie podatku w Niemczech w przypadku nierezydentów

  Rozliczenie podatku w Niemczech nie dotyczy nierezydentów, czyli pracowników zagranicznych, którzy przebywali w Niemczech krócej niż pół roku. Nie mają oni obowiązku składania rocznego rozliczenia podatku z Niemiec.

  Osoby takie (nierezydenci) mogą złożyć dobrowolnie rozliczenie podatku w Niemczech, ale nie mogą skorzystać z  ulg podatkowych i nie mogą też rozliczyć się łącznie z małżonkiem.

  Takie rozliczenie podatku z Niemiec  jest stosowane, aby uzyskać  „zwrot podatku z Niemiec”. Bywa często mylnie interpretowane jako normalne rozliczenie. Dotyczy tylko zwrotu różnicy między wysokością rocznego podatku dochodowego określonego przez  niemiecki Urząd Skarbowy a sumą wpłaconych w trakcie roku zaliczek.

  Dobrowolne rozliczenie podatku mogą też złożyć rezydenci, którzy nie mają ustawowego obowiązku złożenia rozliczenia rocznego. W pewnych przypadkach może być ono opłacalne, gdyż istnieje możliwość otrzymania z Finanzamtu wysokiego zwrotu podatku (np. z tytułu wydatków na dojazdy do miejsca pracy, na medykamenty, implant albo okulary). Można złożyć takie rozliczenie do czterech lat wstecz.

 • Jak uzyskać zwrot podatku?

  Jak uzyskać zwrot podatku?

  Kto może starać się o zwrot podatku z Niemiec?

  O zwrot podatku z Niemiec może się starać każda osoba, która legalnie pracowała w Niemczech i podatek  od jej wynagrodzenia (Lohnsteuer), odprowadzony w trakcie roku podatkowego w formie zaliczek, okazał się wyższy niż wynika to z decyzji niemieckiego Urzędu Skarbowego (Finanzamt). 

  Na podstawie złożonego przez podatnika rocznego zeznania podatkowego, niemiecki Urząd Skarbowy wydaje decyzję podatkową, w której określa prawidłowy wymiar podatku. Jeżeli podatek zapłacony (potrącony z wynagrodzenia) jest wyższy od tego wynikającego z decyzji, urząd stwierdza nadpłatę i w takim przypadku  wysyła decyzję (Bescheid) o zwrocie nadpłaconej kwoty na adres wskazany w deklaracji podatkowej..Podatnik otrzymuje zwrot na konto bankowe.

  Rozliczyć się z urzędem skarbowym można nawet do 4 lat wstecz. W roku 2017 roku możliwe jest jeszcze rozliczenie za rok 2013.

   

   

 • Dokumenty do rozliczenia podatku w Niemczech

  Dokumenty do rozliczenia podatku w Niemczech

  Chcąc uzyskać zwrot podatku z Niemiec możemy zająć się tym samodzielnie lub zwrócić się o pomoc do firmy profesjonalnie zajmującej się zwrotem podatku z zagranicy.

  W każdym przypadku, gdy ubiegamy się o zwrot podatku, Niemcy wymagają przedłożenia dokumentów o wysokości odprowadzonych zaliczek. Takimi dokumentami w Niemczech są: zaświadczenie podatkowe ( Lohnsteuerbescheinigung)  i karta podatkowa (Lohnsteuerkarte). Można też rozliczyć się na podstawie miesięcznych lub tygodniowych odcinków z wypłat (Abrechnung ). Nie są przy tym wymagane wszystkie kwity, wystarczą dwa ostatnie, najbardziej skrajne z końca zatrudnienia.

  Zaświadczenia zawierają tylko zarobki uzyskane u jednego pracodawcy, dlatego w przypadku pracy w ciągu roku w kilku firmach, powinniśmy posiadać osobne zaświadczenie z każdej z nich. Natomiast na karcie podatkowej mogą być dopisywane zarobki uzyskane u kolejnych pracodawców. Jednakże od kilku lat karty podatkowe wychodzą z użycia, ze względu na wprowadzenie systemu elektronicznego przekazywania danych o zarobkach do urzędu skarbowego.

  W przypadku korzystania z odliczeń podatkowych konieczne jest zebranie dokumentów poświadczających prawo do ulgi. Najczęściej są to zaświadczenia o stanie rodzinnym, potwierdzenie zameldowania w Niemczech oraz inne, zależnie od indywidualnej sytuacji i ulg podatkowych, o które występujemy.

  Przypomnijmy, że ulgi przysługują tylko rezydentom ( status rezydenta możemy uzyskać, jeśli pracowaliśmy w Niemczech dłużej niż 183 dni w roku podatkowym).

  Do rozliczenia podatku w Niemczech musimy zebrać też informacje o dochodach w Polsce lub innych krajach. Wymagana jest również historia zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwy i adresy pracodawców.

 • Wysokość zwrotu

  Wysokość zwrotu

  Wysokość zwrotu nadpłaconego podatku jest indywidualna dla każdego z podatników i jest uzależniona od kilku  czynników, m.in. od wysokości dochodów w Niemczech i poza granicami (np. w Polsce), wysokości odprowadzonego podatku, potrąconego z wynagrodzenia, stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej, miejsca zamieszkania i pracy, wieku, przysługujących ulg podatkowych itd.

  W przypadku osób, które osiągnęły roczny dochód mieszczący się w granicach 10 000 euro, możemy oczekiwać zwrotu nawet 100% kwoty odprowadzonego podatku. Natomiast w przypadku osób o wyższych dochodach pełny zwrot nie jest możliwy.

  Dzięki dobremu rozliczeniu i wykorzystaniu ulg osobom występującym o zwrot podatku Niemcy wypłacają od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Średni zwrot wynosi kilkaset euro.

 • Terminy zwrotu niemieckiego podatku

  Terminy zwrotu niemieckiego podatku

  Na rozliczenie z fiskusem niemieckie prawo podatkowe przewiduje 4 lata. Okres taki obowiązuje od 2007 roku (wcześniej czyli do roku 2006 było to możliwe tylko za 2 lata wstecz). Rozliczenie za okresy wcześniejsze dopuszczalne jest jedynie w szczególnych sytuacjach. Dotyczy to jednak wyjątkowych przypadków, gdy składanie zeznania jest obowiązkowe lub gdy podatnik z ważnego powodu, niezawinionego przez siebie, nie mógł złożyć zeznania w terminie. Za powód taki nie może być uznana nieznajomość obowiązujących terminów.


  Czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec wynosi z reguły od 3 do 6 miesięcy, licząc od momentu złożenia dokumentów.  Uzależnione jest to głównie od tego, jak szybko działa urząd skarbowy, do którego składane są dokumenty. Formalny termin rozpatrzenia wniosku nie istnieje.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00