Zwrot podatku z Anglii

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat "zwrot podatku z Anglii" przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. W poniższym miniprzewodniku pokrótce omówiliśmy zagadnienie zwrotu podatku z zagranicy oraz przedstawiliśmy procedury ubiegania się o zwrot podatku z Anglii. 

Ubieganie się o zwrot podatku z zagranicy jest procesem skomplikowanym oraz trudnym dlatego najlepiej powierzyć to wyspecjalizowanym firmom

 • Zwrot podatku

 • Jak uzyskać zwrot podatku?

 • Potrzebne dokumenty

 • Wysokość zwrotu

 • Terminy

Zwrot podatku

Zwrot podatku

Mówiąc o zwrocie podatku z Wielkiej Brytanii mamy na myśli zwrot podatku z Anglii, Szkocji  Walii i Irlandii Północnej, czyli pojęcie to obejmuje zwrot podatku z uk, z całego obszaru Zjednoczonego Królestwa. Zwrot przysługuje każdej osobie, która była legalnie zatrudniona  w jednym z krajów: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, a pracodawca odprowadził za nią zaliczki na podatek w wysokości przekraczającej podatek należny. Taka sytuacja może się zdarzyć szczególnie wtedy, gdy często zmieniamy pracę lub jestesmy zatrudnieni jednocześnie u kilku pracodawców.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa inaczej niż w Polsce, nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, lecz zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego. Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę nie mają obowiązku składania corocznych zeznań podatkowych. W trakcie roku podatkowego pracodawcy odprowadzają zaliczki na podatek dochodowy. Po zakończeniu każdego roku podatkowego pracodawcy są zobowiązani  do sporządzenia i wydania  swoim pracownikom dokumentu o nazwie P60. Na formularzu tym wykazywane są kwoty dochodu oraz m.in. kwoty pobranych i odprowadzonych zaliczek.

Konieczność rozliczenia podatku w Wielkiej Brytanii (rozliczenia podatku w Anglii, rozliczenia podatku w UK) i  złożenia rocznego zeznania powstaje wtedy, gdy  pracownik chce otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.  Zeznanie należy złożyć po zakończeniu danego roku podatkowego. W sytuacji gdy wyjeżdżamy z Wielkiej Brytanii w trakcie roku  i nie zamierzamy podjąć pracy ponownie przed końcem danego roku podatkowego, możliwe jest złożenie zeznania  również przed 6 kwietnia, czyli przed zakończeniem bieżącego roku podatkowego.

Jak uzyskać zwrot podatku?

Jak uzyskać zwrot podatku?

Jeżeli chcemy odzyskać nadpłacony podatek za ubiegłe lata, możemy sprawdzić, ile pieniędzy zarobiliśmy i ile podatku zapłaciliśmy. Rozliczenie podatku z Wielkiej Brytanii (rozliczenie podatku z Anglii, rozliczenie podatku z UK) możemy wykonać samodzielnie lub zwrócić się o pomoc do firmy wyspecjalizowanej w sprawach odzyskiwania podatku z zagranicy, którą łatwo odnajdziemy przez wyszukiwarkę internetową.

Jeśli zdecydujemy się na samodzielne działania,  to po stwierdzeniu,  że zapłaciliśmy zbyt dużo podatku i z jakiś powodów nie otrzymaliśmy pieniędzy z powrotem, możemy  poinformować o tym Inland Revenue. Metod poinformowania urzędu skarbowego o pomyłce mamy do wyboru kilka:

 

 • zgłoszenie telefoniczne do swojego Tax Office (dzwoniąc warto mieć przy sobie National Insurance Number, P60, P45 i informacje z rozliczenia).
 • wysłanie zgłoszenia online ( w tym celu odwiedzamy stronę Claim tax refund online i po przejściu procesu weryfikacji  wysyłamy informacje dotyczące zarobków i naliczonego podatku).
 • wysłanie zwykłego listu z dokumentami.
Potrzebne dokumenty

Potrzebne dokumenty

Zwracając się na piśmie do swojego Tax Office, należy załączyć wszelkie stosowne dokumenty, dotyczące zarobków w okresie, w którym wystąpiła nadpłata podatku i którego dotyczy zwrot, takie jak:

 • dokument P60,
 • dokument P45,
 • historia zatrudnienia i pobieranych benefitów,
 • Statement of Earnings -  informacja o dochodzie i podatku wystawiana przez pracodawcę, stosowana gdy brakuje kart podatkowych.

W dokumentach P60, które otrzymujemy od pracodawcy po zakończeniu każdego roku podatkowego, zawarte są informacje o naszych zarobkach i odprowadzonych podatkach.

Jeżeli zmienialiśmy pracę w ciągu roku, to powinniśmy otrzymać od pracodawcy formularz

P45 – jest to dokument zawierający informacje o sumie całego wynagrodzenia i potrąconego podatku, który pracownik powinien otrzymać  za każdym razem, kiedy kończy pracę w danej firmie w trakcie trwania roku podatkowego.

W interesie pracownika leży  uzyskanie dokumentów od każdego pracodawcy, u którego był zatrudniony, warto więc tego dopilnować. Jeśli nie posiadamy tych  dokumentów, powinniśmy skontaktować się z pracodawcą i poprosić wydanie innego dokumentu, który może być podstawą do ubiegania się o zwrot podatku.tzw. statement of earnings, czyli dokumentu informującego o naszych zarobkach i odprowadzonych podatkach w danym okresie czasu.

Wysokość zwrotu

Wysokość zwrotu

Trzeba pamiętać, że z reguły podatnicy ubiegający się o zwrot podatku Wielkiej Brytanii (zwrot podatku z Anglii,  zwrot podatku z UK),  nie otrzymują całej sumy zapłaconego podatku. Zwrot nie dotyczy podatku należnego, a jedynie nadpłaty wynikającej z niesłusznie pobranego zawyżonego podatku.

Wielkość kwoty zwrotu podatku z UK zależy od zarobków jakie uzyskaliśmy pracując w Wielkiej Brytanii i podatku pobranego przez pracodawcę. W przypadku, gdy kwota uzyskanego przez nas dochodu nie przekracza kwoty wolnej od podatku w danym roku podatkowym (średnio około 10600 GBP), możemy odzyskać cały nadpłacony podatek. Jeżeli dochód jest wyższy, możemy odzyskać tylko część podatku.

Biura zajmujace sie profesjonalnie odzyskiwaniem nadpłaconego podatku podają, że średni zwrot podatku z Wielkiej Brytanii, jaki uzyskują dla klientów, to nawet 2 500 zł.

W przypadku decyzji o przyznaniu zwrotu brytyjski urząd skarbowy przesyła na podany przez adres domowy kalkulację podatkową z informacją o zwrocie.

Odzyskany podatek może być przekazany na kilka sposobów:

 • w formie czeku,
 • przelewem w funtach na konto w banku angielskim,
 • przelewem w funtach na konto walutowe w polskim banku,
 • przekazem pocztowym  w PLN na wskazany adres w Polsce,
 • przelewem w PLN na wskazane konto złotówkowe.
Terminy

Terminy

Zwrot podatku - Wielka Brytania (zwrot podatku - Anglia, zwrot podatku - UK) możliwy jest w do  pięciu lat wstecz. Jeżeli więc pracowaliśmy na Wyspach Brytyjskich  przez kilka lat, ale nigdy nie występowaliśmy o zwrot podatku z UK, możemy to uczynić np. po powrocie do Polski i wystąpić o zwrot za cały okres tam przepracowany.

Wnioski o zwrot podatku z UK  można składać przez cały rok. Cała procedura trwa zazwyczaj od 4-6 miesięcy licząc od dnia, w którym zostaną dostarczone kompletne dokumenty. W pewnych przypadkach np. braku niektórych wymaganych dokumentów czy błędnych danych przekazanych do urzędu przez pracodawcę, gdy wystąpi konieczność ich uzupełnienia czy sprostowania, odzyskiwanie nadpłaty może trwać dłużej.

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00