Zwrot podatku z Irlandii

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat "zwrot podatku z Irlandii" przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. W poniższym miniprzewodniku pokrótce omówiliśmy zagadnienie zwrotu podatku z zagranicy oraz przedstawiliśmy procedury ubiegania się o zwrot podatku z Irlandii. Ubieganie się o zwrot podatku z zagranicy jest procesem skomplikowanym oraz trudnym dlatego najlepiej powierzyć to wyspecjalizowanym firmom.

 • Zwrot podatku

 • Jak uzyskać zwrot podatku?

 • Potrzebne dokumenty

 • Wysokość zwrotu

 • Terminy

Zwrot podatku

Zwrot podatku

Osoby pracujące w Irlandii mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy PIT. W wyjątkowych przypadkach zaliczki nie są potrącane. Dotyczy to pracowników, którzy mają ulgi kredytowe w związku na przykład niskimi zarobkami.

Polacy pracujący legalnie i uzyskujący dochody w Irlandii mogą ubiegać się o zwrot podatku (tax refund) nadpłaconego zarówno przy bieżącym rozliczeniu podatku z Irlandii, jak również po powrocie do Polski.

Osoba pracująca w Irlandii otrzymuje payslipy, gdzie  pod literami E, N lub  W oznaczony jest rodzaj statusu.

 • Litera „E” oznacza opłacanie zawyżonego podatku awaryjnego, który może być podwyższony nawet do 41 %. Podatek ten może być zwrócony, jeśli wystąpimy o certyfikat podatkowy do najbliższego biura Revenue (irlandzkiego urzędu skarbowego).
 • Litera „W” oznacza, że  na koniec roku możemy otrzymać zwrot nadpłaconego podatku od dochodów (dotyczy tylko tych którzy przebywają w Irlandii bez statusu rezydenta).
 • Litera „N” oznacza normalne rozliczenie podatku w Irlandii. W takim przypadku możemy liczyć tylko na ewentualne zwroty kosztów poniesionych na wynajem bądź edukację.
Jak uzyskać zwrot podatku?

Jak uzyskać zwrot podatku?

W celu uzyskania zwrotu podatku z Irlandii należy złożyć w Revenue (irlandzkim urzędzie podatkowym) rozliczenie podatkowe uwzględniające wszystkich pracodawców. Zwrot może być przyznany jedynie wtedy, gdy z rozliczenia podatku w Irlandii wynika nadpłata.

Nieprawdziwe są informacje, jakoby w przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku Irlandia oczekuje deklaracji o ostatecznym opuszczeniu kraju. Nie ma przeszkód, aby powrócić do Irlandii nawet w tym samym roku podatkowym i podjąć  na nowo pracę. Możemy jednak w takim przypadku spotkać się z komplikacjami w sferze naszych zobowiązań podatkowych (np. może powstać obowiązek oddania wcześniej otrzymanego zwrotu podatku).

Potrzebne dokumenty

Potrzebne dokumenty

Kiedy chcemy starać się o zwrot podatku z Irlandii, musimy zgromadzić niezbędne do tego celu dokumenty:

 • Dokument P45 – jest to dokument zawierający informacje o sumie całego wynagrodzenia i potrąconego podatku który wystawia pracodawca i pracownik powinien otrzymać go  za każdym razem, kiedy kończy pracę w danej firmie w Irlandii w trakcie trwania roku podatkowego.
 • Dokument P60 – jest to dokument o dochodach i podatku wystawiany również przez pracodawcę, ale na koniec roku podatkowego lub
 • Statement of Earnings -  informacja o dochodzie i podatku wystawiana przez pracodawcę, stosowana gdy brakuje kart podatkowych.
 • Income Levy Certificate oraz Universla Social Charge Certificate – jeżeli jestesmy w jego posiadaniu.

W interesie pracownika jest otrzymanie dokumentów od każdego pracodawcy, u którego był zatrudniony. Będą potrzebne m.in.do zwrotu podatku z Irlandii, warto więc tego dopilnować.

Jeżeli ich nie mamy, powinniśmy przedstawić payslipy - czyli rozliczenia wypłat wydawane co tydzień lub co miesiąc, z dokładną nazwą i adresem pracodawcy.

Wszystkie formularze podatkowe warto też zebrać i wziąć ze sobą do Polski. Mogą się okazać przydatne np. do przedstawienia w banku podczas ubiegania się o kredyt mieszkaniowy.

Ubieganie się o zwrot podatku za bieżący rok podatkowy wymaga wypełnienia formularza P50, który można pobrać ze strony internetowej Revenue. Formularz taki można złożyć, jeśli pozostajemy bez pracy lub wyjeżdżamy z Irlandii.

Przed wystąpieniem o zwrot podatku z Irlandii warto wystąpić do irlandzkiego urzędu skarbowego (Revenue) o wystawienie dokumentu P21 - Balancing Statement. Wniosek taki może przyśpieszyć procedurę zwrotu podatku. Jest to rozliczenie podatkowego za miniony rok podatkowy z uwzględnieniem odliczeń przysługujących z tytułu ulg podatkowych. W dokumencie może być wykazana nadpłata podatku o kwotę nieuwzględnionej ulgi podatkowej (np. ulgi za najem mieszkania, ulgi w związku z poniesionymi kosztami opieki medycznej).

Jeśli mamy wątpliwości, czy nie popełniono błędów w rozliczeniu podatkowym w poprzednich latach, można także w celu sprawdzenia wystąpić o dokumenty archiwalne.

 

Wysokość zwrotu

Wysokość zwrotu

Wysokość należnego zwrotu podatku z Irlandii jest zróżnicowana. Kwota zwrotu podatku zależy od wielu czynników, takich jak m.in. wysokość rocznych zarobków i potrąconego podatku, sytuacji osobistej podatnika  oraz przede wszystkim od przysługujących ulg podatkowych.

Gdy występujemy o zwrot podatku, Irlandia stosuje do jego wyliczenia swoje prawo podatkowe. Irlandzkie prawo podatkowe przewiduje pewną kwotę wolną od podatku. W przypadku, nasze roczne zarobki nie przekroczą tej kwoty, możemy legalnie odzyskać cały zapłacony podatek. Jeśli natomiast należymy do grupy  osób o wyższych dochodach, z rozliczenia podatku w Irlandii może wynikać nadpłata i urząd skarbowy zwróci tylko podatek nadpłacony.

Zwrot nie może przekroczyć wysokości pobranych zaliczek na podatek, która jest  jest wykazywana na dokumencie P45 otrzymywanym na zakończenie pracy w pozycji „tax deducted”.

Średnia wysokość zwrotu podatku z Irlandii wynosi nawet kilkaset euro, dlatego też warto podjąć starania, aby go uzyskać.

Terminy

Terminy

Rok podatkowy w Irlandii pokrywa się podobnie jak w Polsce z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. O zwrot podatku za dany rok można ubiegać się dopiero po jego zakończeniu. Rozliczenia podatku z Irlandii można dokonać w dowolnej chwili do 3 lat wstecz. W roku 2025 możemy wystąpić o zwrot z lat 2017, 2016, 2015.

Po dostarczeniu kompletu dokumentów do odpowiedniego urzędu skarbowego w Irlandii czas oczekiwania na decyzję trwa od 3 do 6 miesięcy. Decyzja podatkowa kierowana jest bezpośrednio do podatnika, nawet jeśli pośrednikiem jest biuro. Na decyzji widnieje dokładna kwota zwrotu oraz informacje dotyczące konta bankowego do przekazania zwrotu. Czasem trzeba potwierdzić numer konta. Zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy podatnikiem  a urzędem może przyśpieszyć wydanie decyzji o zwrot podatku.

Przelew kwoty przyznanego zwrotu na konto następuje w ciągu 4 do 6 tygodni. Zwrot podatku jest wypłacany przez irlandzki urząd skarbowy bezpośrednio na konto podatnika lub w formie czeku.

Jeśli mamy zastrzeżenia co do kwoty wypłaconego zwrotu podatku z Irlandii, to możemy złożyć odwołania od decyzji w terminie jednego miesiąca od daty jej wystawienia.

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00