Zwrot podatku z zagranicy

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat "zwrot podatku z zagranicy" przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. W poniższym miniprzewodniku pokrótce omówiliśmy zagadnienie zwrotu podatku z zagranicy - ogółem oraz przedstawiliśmy procedury ubiegania się o zwrot podatku z Anglii, Irlandii, Holandii oraz Niemiec.

Ubieganie się o zwrot podatku z zagranicy jest procesem skomplikowanym oraz trudnym dlatego najlepiej powierzyć to wyspecjalizowanym firmom.

 • Zwrot podatku z zagranicy

 • Zwrot podatku z Anglii

 • Zwrot podatku z Holandii

 • Zwrot podatku z Irlandii

 • Zwrot podatku z Niemiec

Zwrot podatku z zagranicy

Zwrot podatku z zagranicy

Ubieganie się o zwrot podatku należy zacząć od przygotowania odpowiednich dokumentów:

 • otrzymanych od zagranicznego pracodawcy, na których wykazana jest wysokość wynagrodzenia oraz zaliczka pobrana na podatek,
 • kopii paszportu lub dowodu osobistego,
 • karty podatkowej - dokumentu, który pracodawca ma obowiązek dostarczyć po zakończeniu pracy. Karta podatkowa może zostać przysłana na nasz polski adres,
 • payslipu z ostatniego miesiąca czy tygodnia lub dokumentu wystawionego przez pracodawcę (np. w Wielkiej Brytanii będzie to formularz P45 lub P60, w Holandii – Jaaropgave itd.),
 • nazwy i adresu pracodawców, u których się pracowało,
 • numeru zagranicznego ubezpieczenia socjalnego.

Gdy nie mamy przy sobie takich dokumentów warto zwrócić się z zapytaniem o nie do pracodawców – którzy mają obowiązek przysłania odpowiednich formularzy na nasz adres (nawet do Polski).

Następnie należy wypełnić odpowiednie wnioski – są one dostępne w zagranicznych urzędach skarbowych lub na stronach internetowych urzędów w sekcji dla emigrantów. Wnioski są wraz z instrukcjami jak je wypełnić. Taki wniosek o zwrot podatku składamy w zagranicznym urzędzie skarbowym.

Odzyskiwanie zwrotu podatku z zagranicy trwa ok. 3-5 miesięcy – w zależności od kraju oraz urzędu. Urzędy przesyłają zwrot podatku  - w zależności od naszej dyspozycji - na konto walutowe lub czekiem (na podany przez nas adres), który należy zrealizować. Zwrot podatku z zagranicy nie jest przesyłany na konto bankowe polskie.

Zwrot podatku z Anglii

Zwrot podatku z Anglii

Gdy pracowaliśmy legalnie na terenie Wielkiej Brytanii może nam przysługiwać zwrot podatku.

O zwrot podatku z Anglii możemy się ubiegać:

 • po zakończeniu roku podatkowego, czyli po 5 kwietnia lub
 • po zakończeniu pracy.

Gdy w danym roku podatkowym chcemy jeszcze wrócić do pracy do Anglii warto poczekać z ubieganiem się o zwrot do końca roku podatkowego.

Niezbędnymi dokumentami do rozliczenia się będą formularze P45 lub P60. P45, to dokument, który jest wystawiany przez pracodawcę, gdy kończymy pracę. Natomiast P60, to formularz, który otrzymujemy od pracodawcy z końcem roku podatkowego (niezależnie od tego, czy dalej pracujemy, czy nie) - to taki odpowiednik polskiego PIT-11.

Gdy nie posiadamy formularza P45 lub P60, aby ubiegać się o zwrot podatku z Anglii potrzebny będzie “payslip” - dokument, który zawiera wysokość dochodu, składek oraz dane adresowe pracodawcy. Jednakże wystawienie P45 oraz P60 jest obowiązkiem pracodawcy - gdy ich nie otrzymamy, powinniśmy się o te dokumenty upomnieć.

Na podstawie powyższych dokumentów należy wypełnić odpowiednie formularze (ubieganie się o zwrot podatku z Anglii) i wysłać do urzędów skarbowych. Proces odzyskiwania zwrotu podatku można również powierzyć wyspecjalizowanym firmom, które wypełnią za nas wszystkie dokumenty, i które będą kontaktować się z urzędami skarbowymi w naszym imieniu.

Kwota zwrotu podatku z UK zależy od wysokości dochodu, czasu trwania pracy oraz kwoty pobranych zaliczek przez pracodawcę. Może być on również pomniejszony o prowizję dla firmy, która zajmuje się odzyskiwaniem zwrotu podatku z zagranicy.

Na ubieganie się o zwrot podatku mamy 5 lat od dnia zakończenia pracy/roku podatkowego.

Zwrot podatku z Irlandii

Zwrot podatku z Irlandii

Jeśli pracowaliśmy w Holandii, to w ciągu 4 lat od zakończenia pracy możemy ubiegać się o zwrot podatku z Irlandii. Zwrot podatku należy nam się, gdy pracując za granicą, odprowadziliśmy do irlandzkiego fiskusa zaliczki na podatek, podczas gdy nasze dochody nie przekroczyły irlandzkiej kwoty wolnej od podatku, lub z irlandzkiego zeznania PIT - dzięki odliczonym ulgom - wychodzi nam zwrot podatku.

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o zwrot podatku z Irlandii to:

 • formularz P45 - to dokument, który otrzymujemy od pracodawcy na koniec zatrudnienia, gdy kończymy całkowicie pracę u danego pracodawcy.
 • formularz P60 - to dokument, który jest wystawiany na koniec roku podatkowego (odpowiednik polskiego PIT-11).
 • Statement of Earnings - to informacja od pracodawcy, wystawiana gdy zagubiono druk P45 lub P60.
 • payslipy - paski wynagrodzeń.

Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić/wysłać do irlandzkiego urzędu skarbowego lub do firmy zajmującej się rozliczaniem zwrotu podatku z zagranicy (jeśli odzyskujemy zwrot za ich pośrednictwem).

Wysokość zwrotu podatku zależy od dochodów oraz przysługujących ulg podatnikowi, a proces odzyskiwania zwrotu trwa 2-3 miesiące.

Zwrot podatku z Holandii

Zwrot podatku z Holandii

Pracując legalnie w Niderlandach możemy uzyskać zwrot podatku z Holandii - sytuacja jest analogiczna jak w Polsce - zwrot podatku otrzymujemy, gdy za granicą zapłaciliśmy więcej podatku niż powinniśmy.

O zwrot podatku z Holandii możemy ubiegać się do 5 lat wstecz, nawet gdy przebywamy już w Polsce.

Aby uzyskać zwrot podatku z Holandii należy zgromadzić następujące dokumenty:

 • JAAROPGAVE (jaaropgaaf) - czyli tzw. karta podatkowa, którą pracodawca holenderski ma obowiązek dostarczyć do 31 stycznia. Jaaropgave powinniśmy dostać od każdego pracodawcy, u którego pracowaliśmy.
 • BSN/SOFI number - odpowiednik polskiego NIP-u, czyli numer ubezpieczenia społecznego, który obowiązkowo jest nadawany każdej osobie, która przebywa i  pracuje w Holandii.

Jeśli nie posiadamy formularza JAAROPGAVE, bardzo przydatny będzie ostatni odcinek wynagrodzenia - SALARIS. Możemy również zwrócić się do pracodawcy o wystawienie duplikatu JAAROPGAVE.

JAAROPGAVE, to dokument, który jest wystawiany przez pracodawcę po zakończonym roku podatkowym, z informacją o wysokości wynagrodzenia oraz pobranego podatku.

SALARIS, to odcinek wypłaty wynagrodzenia (miesięczny lub tygodniowy), w którym również ujmowana jest kwota wynagrodzenia i zaliczek na podatek. Jednak jest on nam dostarczany przez pracodawcę każdorazowo podczas wypłaty wynagrodzenia.

Na podstawie powyższych dokumentów powinniśmy wypełnić odpowiednie formularze, aby uzyskać zwrot podatku z Holandii. Możemy sami się tym zająć lub powierzyć te sprawy firmom zajmującym się odzyskiwaniem podatku z Holandii.

Średni zwrot podatku z Holandii wynosi kilkaset euro, a czas oczekiwania na zwrot podatku z Holandii wynosi 3-6 miesięcy. Oczywiście, czas jest krótszy, gdy poprawnie wypełniliśmy wszystkie, potrzebne formularze oraz dopełniliśmy wszystkich, niezbędnych formalności.

 

Zwrot podatku z Niemiec

Zwrot podatku z Niemiec

Jeśli pracowaliśmy w Niemczech, to w ciągu 4 lat możemy wystąpić o zwrot podatku z Niemiec. O zwrot podatku z zagranicy możemy ubiegać się zarówno będąc za granicą,
jak i przebywając już w Polsce.

Ubieganie się o zwrot podatku należy zacząć od przygotowania odpowiednich formularzy. Podstawą do wystąpienia o zwrot podatku z Niemiec są karty podatkowe wystawiane przez pracodawcę:

 • lohnsteuerkarte,
 • besondere lohnsteuerbescheinigung,
 • lohnsteuerbescheinigung.

Są to dokumenty od niemieckich pracodawców, w których wykazane są kwoty wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia, zaliczek pobranych na podatek.

Gdy nie mamy przy sobie tych dokumentów warto zwrócić się z zapytaniem o nie do pracodawców – którzy mają obowiązek przesłania odpowiednich formularzy na nasz adres (nawet do Polski).

Na podstawie powyższych dokumentów należy wypełnić formularz o zwrot podatku z Niemiec oraz załączyć do niego zagraniczne PIT-y - pisma te wysyłamy do zagranicznego urzędu. Następnie należy wypełnić odpowiednie wnioski – są one dostępne w zagranicznych urzędach skarbowych lub na stronach internetowych urzędów w sekcji dla emigrantów. Wnioski są wraz z instrukcjami jak je wypełnić. Taki wniosek o zwrot podatku składamy w niemieckim urzędzie skarbowym.

Odzyskiwanie zwrotu podatku z Niemiec trwa ok. 3-5 miesięcy – w zależności od kraju oraz urzędu.

Urzędy przesyłają zwrot podatku  - w zależności od naszej dyspozycji - na konto walutowe lub czekiem (na podany przez nas adres), który należy zrealizować. Zwrot podatku z Niemiec nie jest przesyłany na konto bankowe polskie.

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00