• Dostałem PIT-11

  Otrzymałeś PIT-11 i nie wiesz, co z nim zrobić?
  Nic prostszego - kliknij "Rozlicz PIT"
  a my poprowadzimy Cię za rękę.

 • Rozliczenie PIT-11 za rok 2018 w PITax.pl

  Wygodne, szybkie i łatwe rozliczenie PIT 11 online - z PITax.pl rozliczysz swoje dochody w 5 minut. Zeznanie możesz wysłać przez internet lub wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego. Dodatkowo na Koncie Podatnika masz podgląd do wszystkich wypełnianych przez siebie PIT-ów z obecnego roku, jak i z ubiegłych lat. 

  Rozliczenie PIT 11 przez internet jest łatwe, gdy wybierzesz darmowy program do PIT - PITax.pl

 • Rozliczenie PIT 11 2018 - miniprzewodnik

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat "Rozliczenie PIT-11 2018" przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki, w którym przeczytają Państwo co to jest PIT-11, co z nim zrobić, jak rozliczyć PIT-11 oraz co zrobić w sytacji, gdy PIT-11 nie dostaliśmy. Ostatnią częscią tego miniprzewodnika jest baza artykułów powiązanych tematycznie z PIT-11.

  • Formularze PIT

  • Co zrobić z PIT 11?

  • Jak rozliczyć PIT 11?

  • Nie dostałem PIT-11

  • Artykuły
   na temat PIT-11

 • Co to jest PIT-11?

  Co to jest PIT-11?

  PIT-11 to jeden z PIT-ów, na podstawie którego trzeba się rozliczyć z urzędem skarbowym. Inaczej mówiąc formularze PIT-11 to informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wysokość potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  W PIT-11 ujęte są przychody, koszty, dochody oraz zaliczki z następujących źródeł przychodów; z pracy, z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym, świadczeń z wypłaconych z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, działalności wykonywanej osobiście lub społecznie, z praw autorskich, umów o dzieło, umów zlecenie, czy z należności wynikających z umowy aktywizacyjnej.

  PIT-11 dostajemy od podmiotów-płatników, które wypłacają nam wynagrodzenie oraz pobierają od nas zaliczki na podatek (np. pracodawcy).

  Płatnicy mają obowiązek dostarczyć PIT-11 nam oraz urzędowi skarbowemu. Terminem dostarczenia PIT-11 jest ostatni dzień lutego - jeśli płatnicy dostarczają urzędowi rozliczenie PIT 11 elektronicznie (w formie elektronicznej)  lub ostatni dzień stycznia - jeśli płatnicy dostarczają urzędowi rozliczenie PIT-11 w formie pisemnej.

  Otrzymane przez nas druki PIT 11 są podstawą do rozliczenia rocznego PIT‑37 lub PIT-36.

 • Co zrobić z PIT 11?

  Co zrobić z PIT 11?

  Pracodawcy, zleceniodawcy i inni płatnicy PIT muszą przekazać podatnikom i urzędom skarbowym informacje o wysokości osiągniętego przez nich rocznego dochodu i pobranych zaliczkach - do wykazania tych danych służą druki PIT-11.

  W formularzu PIT-11, co do zasady, wykazuje się dochody opodatkowane według skali (18 proc. i 32 proc.), od których wypłacający świadczenie był zobowiązany potrącić i odprowadzić zaliczki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  Osoby, które dostały PIT-11 powinny na jego podstawie wypełnić zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-36. Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, zaliczki oraz składki z PIT-11 należy przenieść do odpowiednich rubryk (o tym samym tytule) do PIT-36 lub PIT-37, pamiętając, aby nie przekroczyć odpowiednich limitów.

  PIT-11 nie wysyłamy do urzędu skarbowego, jedynie opieramy się o informacje w nim wykazane przy rozliczeniu PIT-36 lub PIT-37 (te PITy wysyłamy do urzędu). Zarówno PITy roczne, jak i PIT-11 powinniśmy przechowywać przez 5 lat.

 • Jak rozliczyć PIT 11?

  Jak rozliczyć PIT 11?

  W oparciu o PIT-11 rozliczyć należy PIT-36 lub PIT-37. PIT-36 i PIT 37 to zeznania główne, składane przez podatnika uzyskującego dochody - do urzędu skarbowego do dnia 30 kwietnia. W zeznaniach głównych należy opierać się na danych z PIT-ów od płatników, pracodawców, czyli w oparciu np. o PIT-11.

  Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, zaliczki oraz składki z PIT-11 należy przenieść w odpowiednie rubryki PIT-36 lub PIT-37:

  • przychody, koszty, dochody i zaliczki - do sekcji C pt. “Dochody/straty ze źródeł przychodów” - rubryki w PIT-11 i PIT-37 są podobnie ponazywane; przychody z tych samych kategorii z PIT-11 przenosimy do tych samych kategorii w PIT-36/37.
  • składki społeczne - do pól o nazwie “składki społeczne” lub “składki zdrowotne”.

  Jeśli otrzymaliśmy kilka PIT-11, wtedy kwoty z tych samych pól w kilku PIT-ach musimy zsumować i do danego pola w PIT rocznym przenosimy już kwotę zsumowaną. Przy przenoszeniu kwot powinniśmy pamiętać, aby nie przekroczyć odpowiednich limitów dla kosztów uzyskania przychodu oraz dla składek społecznych i zdrowotnych.


  rozliczenie PIT 11 program

 • Nie dostałem PIT 11

  Nie dostałem PIT 11

  Czasami zdarzy się, że osoba wypłacająca nam wynagrodzenie nie musi nam wystawiać PIT-11. Tak jest w przypadku, gdy umowa z osobą niebędąca pracownikiem opiewa na kwotę niższą niż 200 zł brutto - wtedy zleceniodawca pobiera od wartości umowy 18-procentowy podatek i odprowadza go do urzędu za nas. W tym przypadku nie dostajemy PIT-11 oraz takiego dochodu nie wykazujemy w Picie rocznym.

  Jeżeli umowa zlecenie/dzieło jest zawierana ze swoim pracodawcą, to 18-procentowa stawka podatku nie ma zastosowania. A dochód taki wykazujemy w rocznym Picie - nawet jeśli kwota wynikająca z umowy jest niższa niż 200 zł. Podobnie jest w przypadku, gdy wynagrodzenie w umowie nie jest wyrażone kwotowo (np. ustala stawki za godzinę).

  Limit 200 zł dotyczy jednej umowy. Kwoty umów zawartych w roku nie sumują się. Ważna jest kwota, na jaką opiewa pojedyncza umowa, nie ma znaczenia wysokość miesięcznych wypłat.

  W pozostałych przypadkach pracodawca ma nam obowiązek dostarczyć PIT‑11, jeśli go nie dostaliśmy, to najpierw powinniśmy upomnieć się o ten druk u pracodawcy, księgowej, a gdy to nie pomoże, to mamy prawo powiadomić urząd skarbowy o naruszeniu obowiązku przez pracodawcę, na którego może zostać nałożona kara grzywny. Ale brak PIT-11 nie zwalnia nas z obowiązku wypełniania zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37 - wtedy zeznanie główne opieramy na podstawie takich dokumentów, jak np.paski wynagrodzeń, druk RMUA, czy wyciągi z konta bankowego.

 • PIT 11 a PIT 11a

  PIT 11 a PIT 11a

  Druki, na podstawie, których opieramy swoje wyliczenia w zeznaniach rocznych, to zazwyczaj PIT-11. Formularze, na podstawie których możemy rozliczyć swój PIT roczny, to również PIT-11A, PIT-40A, czy PIT-8C. W poniższym tekście krótko omówimy różnicę między PIT-11 a PIT-11A.

  PIT-11  - to informacja o rocznych dochodach - wynagrodzeniu, kosztach, zaliczkach, a także o naszych składkach społecznych i zdrowotnych płaconych przez pracodawcę do ZUS-u i NFZ. PIT-11 otrzymujemy od pracodawcy.

  PIT-11A - to informacja o rocznych dochodach - emeryturach, rentach, zaliczkach oraz naszych składkach zdrowotnych płaconych przez organ rentowy do NFZ. PIT-11A otrzymujemy od organu rentowego, czyli od ZUS-u lub KRUS-u.

  Dane z PIT-11 lub z PIT-11A należy przenieść do zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37. Jeśli otrzymaliśmy PIT-11 i PIT-11A to dane z tego samego pola z dwóch PIT-ów (np. składki zdrowotne) należy dodać do siebie i do zeznania rocznego w pole składka zdrowotna należy wpisać kwotę zsumowaną.

  Do urzędu skarbowego wysyłamy tylko PIT roczny, pozostałe PIT 11 druki powinniśmy przechowywać przez 5 lat.

 • Pobierz rozliczenie roczne PIT-37 lub PIT-36, i załączniki

 • Artykuły na temat PIT 11

  • Problem ustalenia rezydencji podatkowej w PIT-11
   PIT-11 dla obcokrajowców

   Płatnicy sporządzający deklaracje  PIT-11 mają obowiązek zamieszczenia w nich informacji o rodzaju obowiązku podatkowego jaki dotyczy podatnika w Polsce.

  • PIT-11 od pracodawców
   PIT-11 od pracodawców

   Dokument PIT-11 pracownik powinien otrzymać do końca lutego. PIT-11 zawiera informacje o dochodach, zaliczkach na podatkach pobranych przez płatnika oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 rozlicza się PIT-36 oraz PIT-37.

  • Korekta PIT-11
   Korekta PIT-11

   Na podstawie wystawionej przez płatnika informacji PIT-11 o dochodach i zaliczkach podatnik wypełnia zeznanie roczne (PIT-37, PIT-36). Przed przepisaniem do zeznania rocznego informacji z druku PIT-11 dobrze jest sprawdzić, czy nie znalazł się w nich jakiś błąd.

  • informacje zawarte w pit-11
   Informacje zawarte w PIT-11

   Informacje zawarte w PIT-11 są podstawą do rozliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia i do ustalenia ostatecznej kwoty nadpłaty bądź niedopłaty podatku. Rozliczając PIT-37 lub PIT-36 powinniśmy bazować na PIT-11.

  • PIT-11
   PIT-11

   PIT-11 możemy otrzymać od  pracodawcy w formie dokumentu pisemnego lub przez internet. Forma PIT-11 w przypadku druków wysyłanych od płatnika do podatnika jest do wyboru: papierowa lub elektroniczna.

  • PIT-11 dla cudzoziemca
   PIT-11 dla nieobywateli polskich

   Sposób rozliczenia pit przez osoby nieposiadające obywatalstwa polskiego zależy przede wszystkim od statusu rezydenta podatkowego, a także od rodzaju źródła dochodów (przychodów) oraz miejsca ich położenia.

  • Nie dostałem PIT-11 - czy muszę się rozliczyć?
   Brak PIT-11

   Gdy pracodawca mimo ciążącego na nim obowiązku nie dostarczył nam PIT-11 - musimy wypełnić nasze zeznanie roczne na podstawie posiadanych przez dokumentów. W tym celu pomocne nam będą wszelkie dokumenty finansowe, jakie posiadamy.

  • Otrzymane dokumenty
   Dokumenty potrzebne do rozliczenia PIT 2016

   W rozliczeniu rocznym pomogą informacje (druki PIT) sporządzane przez płatników i przekazane nam w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

  pokaż więcej

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00