Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Sprzedaż rzeczy i praw majątkowych w PIT 2025

Sprzedaż rzeczy i praw majątkowych w PIT 2025

▪ 18 kwietnia 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 9 maja 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

W razie odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych dochodzi do powstania przychodu, który może podlegać opodatkowaniu w PIT. Wskazujemy, kiedy wskazana sprzedaż podlega rozliczeniu oraz na co zwrócić uwagę w tego typu transakcjach.

Sprzedaż rzeczy i praw majątkowych w PIT 2025

Rzecz i prawo majątkowe

Rozstrzygając o skutkach podatkowych odpłatnego zbycia rzeczy należy interpretować przez pryzmat przepisów prawa cywilnego. W świetle art. 45 Kodeksu Cywilnego rzeczami mogą być wyłącznie przedmioty materialnego, wśród których wyróżniamy ruchomości oraz nieruchomości.

Z kolei prawem majątkowym jest uprawnienie osoby do osiągania korzyści majątkowych z rzeczy oraz dóbr prawnych i niematerialnych. Przykładem prawa majątkowego może być spółdzielcze prawo do nieruchomości lub prawo wieczyste użytkowania gruntu.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Kiedy sprzedaż rzeczy podlega opodatkowaniu PIT?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prywatna sprzedaż podlega opodatkowaniu, jeśli nie stanowi rezultatu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia:

  • nieruchomości i praw majątkowych z nią związanych przed upływem pięciu lat od ich nabycia lub wybudowania;
  • rzeczy niebędących nieruchomościami (jeżeli sprzedaż nastąpiła w przeciągu pół roku od nabycia).

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych z nią związanych należy rozliczyć się z urzędem skarbowym i złożyć PIT-39. Odpłatne zbycie ruchomości i praw majątkowych z nimi związanymi składamy PIT-36.

Ustalenie wartości przychodu

Aby prawidłowo ustalić kwotę przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy lub prawa majątkowego, w pierwszej kolejności należy określić cenę sprzedawanej rzeczy.

Zgodnie z generalną zasadą, cena zbywanej składnika majątkowego powinna być określona w umowie pisemnej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby odpłatne zbycie odbyło się w następstwie ustnej umowy obu stron transakcji. Wówczas cenę stanowić będzie wartość zapłaty za przekazane rzeczy lub prawa majątkowe.

Aby ustalić wartość dochodu z odpłatnego zbycia, sprzedawca powinien pomniejszyć cenę o koszty sprzedaży. Jak zostało wskazane na wstępie rozliczenie sprzedaży rzeczy i praw majątkowych następuje za pośrednictwem druków PIT-36 albo PIT-39. Na wskazanych formularzach podstawę opodatkowania stanowi dochód rozumiany jako przychód uwzględniający koszty jego uzyskania.

Rzeczywista wartość sprzedaży

Podatnika dokonującego odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych obowiązuje zasada swobody umów wyrażona w Kodeksie Cywilnym. Nie oznacza to jednak, że cena sprzedaży określona w umowie może być całkowicie dobrowolna. Sprzedawca ustalając wartość transakcji (bądź negocjując jej wartość z nabywcą) powinien mieć na uwadze, że wartość odpłatnego zbycia powinna być racjonalnie ustalona.

W przypadku, gdy cena zbycia rzeczy lub prawa majątkowego w sposób znaczący odbiega od wartości rynkowej może dojść do sytuacji, w której organ podatkowy zakwestionuje kwotę transakcji i dokona indywidualnego oszacowana “prawidłowej” kwoty sprzedaży. Przy określaniu nowej wartości sprzedaży, urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej będą kierować się wartością rynkową

Najczęściej kwestionowanymi przez urząd skarbowy transakcjami (pod względem ceny) są umowy, których przedmiotem są nieruchomości. Do nierzadkich przypadków należy zaliczyć również sprzedaż samochodów osobowych oraz ciężarowych.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Jak bronić się przed organem podatkowym?

W sytuacji, gdy organ podatkowy poweźmie wątpliwość w stosunku do ceny ustalonej pomiędzy stronami transakcji, w pierwszej kolejności wezwie do:

  • ustalenia innej wartości odpłatnego zbycia rzeczy lub prawa majątkowego;
  • wskazania przyczyn, dla których ustalona przez strony cena znacząco odbiega od wartości rynkowej.

Wskazując na powody, dla których cena odbiega od wartości rynkowej można powołać się na cechy indywidualizujące zbywaną rzecz (np. gitara z autografem), wartość kolekcjonerską itp.

Brak odpowiedzi na wezwanie organu podatkowego może skutkować określeniem ceny zbycia bez ingerencji stron transakcji, co może skutkować powołaniem biegłego w tym zakresie. Jeśli wnioski opinii biegłego prowadzą do wyceny odbiegającej o przynajmniej 33% względem ceny zakwestionowanej przez organ podatkowy - koszty postępowania przed biegłym pokrywa podatnik.

Ustalenie ceny przez organ podatkowy następuje w drodze wydania decyzji, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od chwili doręczenia jej do podatnika.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00