Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Odsetki kapitałowe w PIT 2024

Odsetki kapitałowe w PIT 2024

▪ 24 kwietnia 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 9 maja 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Sposób wykazania przychodu z odsetek kapitałowych będzie różnił się w zależności od sytuacji podatnika. Status podatnika determinuje, czy zysk z tego tytułu powstanie w momencie faktycznego ich nabycia czy ich kapitalizacji. Publikacja wskazuje na istotne aspekty rozliczenia PIT w tym zakresie.

Odsetki kapitałowe w PIT 2024
PIT rozliczenie 2024/2025

Przychód z tytułu odsetek w PIT 2025

Zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodem podatnika są otrzymane pieniądze oraz wartości pieniężne. Od generalnej zasady przewiduje się jednak pewne wyjątki w zakresie odsetek kapitałowych:

 • Zwrot kredytów lub pożyczek nie stanowi przychodu (niezależnie od sposobu ich uregulowania). Inaczej będzie w przypadku skapitalizowanych odsetek powstałych w związku ze wskazanymi zobowiązaniami - wówczas należy rozpoznać przychód;
 • Przychodu nie będą stanowić również odsetki naliczone, ale nieotrzymane przez podatnika (również w stosunku od udzielonych pożyczek lub kredytów);
 • Przychodem podatnika nie będą również odsetki podatkowe otrzymane w związku z nadpłatą (np. podatku PIT 2024) i innych należności budżetowych (również zwrotu VAT).

W celu obliczenia odsetek podatkowych zachęcamy do skorzystania z kalkulatora odsetek podatkowych 2024/2025.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Odsetki dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej

Co do zasady, odsetki kapitałowe otrzymywane przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej można podzielić na następujące kategorie:

 • oprocentowanie lokat, obligacji i innych papierów dłużnych (np. weksle i bony skarbowe);
 • odsetki od pożyczek udzielonych przez osobę fizyczną innej osobie prywatnej bądź osobie prowadzącej działalność gospodarczą;
 • oprocentowania od nieterminowo otrzymanego wynagrodzenia.

W przypadku, gdy doszło do udzielenia pożyczki przez osobę fizyczną innej osobie prywatnej i w związku z tym faktem doszło do naliczenia odsetek, które zostały zapłacone pożyczającemu dojdzie do konieczności wykazaniu przychodu z tego tytułu. Dodatkowo, w takiej sytuacji osoba fizyczna, która otrzymała odsetki z udzielonej pożyczki powinna zapłacić podatek wg. zasad ogólnych (skala podatkowa - formularz PIT-36).

Inaczej będzie przedstawiać się sytuacja, w ramach której dochodzi do udzielenia pożyczki przez osobę prywatną przedsiębiorcy:

 • W przypadku, gdy doszło do otrzymania odsetek od zaciągniętego zobowiązania - płatnikiem podatku dochodowego będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą i wówczas to pożyczający jest zobowiązany do zapłaty podatku z tego tytułu;
 • Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą nie pobrała podatku od odsetek - pożyczający (osoba prywatna) powinna go wykazać w składanej deklaracji PIT oraz odprowadzić podatek od wskazanej transakcji.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Odsetki dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

Już od dłuższego czasu prowadzenie działalności gospodarczej wymusza konieczność posiadania rachunku bankowego, który jest zgłaszany właściwemu urzędowi skarbowemu, ZUS oraz innym organom administracji publicznej. W sytuacji, gdy konto przedsiębiorcy podlega oprocentowaniu to co do zasady środki na nim zgromadzone stanowią przychód, który podlega rozpoznaniu przez właściciela rachunku bankowego.

Przychód uzyskany z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przedsiębiorcy podlega obowiązkowi jego wykazania wraz z innymi przychodami deklarowanymi na formularzach PIT-36 i PIT-36L.

Wskazane rozwiązanie należy ocenić jako korzystne z perspektywy przedsiębiorcy. Rozliczenie PIT 2024 przewiduje, że wykazując dochód w ramach rocznego zeznania PIT wartość przychodu można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu/stratę z sumy zysków osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Jako minus można wskazać towarzyszący temu obowiązek ewidencyjny w księgach rachunkowych przedsiębiorcy.

Powyższych zasad opodatkowania odsetek kapitałowych dla przedsiębiorców nie należy utożsamiać z wpływami z tego tytułu osiąganymi przez spółkę osobową. Spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, a jedynie partycypujący w ich ramach wspólnicy.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00