Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik PIT - podstawowe informacje

PIT - podstawowe informacje

▪ 1 grudnia 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 1 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Każda osoba fizyczna uzyskująca przychód powinna zainteresować się swoim rozliczeniem PIT. W pierwszej kolejności należy zaczerpnąć informacji odnośnie podstawowych aspektów związanych z corocznymi obowiązkami wobec urzędu skarbowego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

PIT (tzw. Personal Income Tax), czyli podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi najpowszechniejszą odmianę podatku bezpośredniego. Stawki podatku oraz progi PIT zostały zróżnicowane w zależności od formy opodatkowania oraz źródeł przychodu podatnika. W ramach wskazanej daniny opodatkowaniu podlega dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania:

Dochód = przychód - koszty uzyskania przychodu

Warto wiedzieć, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są redystrybuowane zarówno do skarbu państwa, jak również pomiędzy właściwe jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pożytku publicznego.

Koszty uzyskania przychodu

W zależności od formy opodatkowania źródła przychodu/dochodu, wartość kosztów uzyskania przychodu podlega zróżnicowaniu. Inaczej aniżeli w przypadku umowy o pracę przedstawia się metoda naliczania kosztów uzyskania przychodu dla umów zlecenia, o dzieło, z przeniesieniem praw autorskich czy w sytuacji pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku

Od początku 2022 r. obowiązuje wyższa kwota wolna od podatku PIT, która obecnie wynosi 30 000 zł dochodu. Należy jednak mieć na uwadze, że z kwoty wolnej od opodatkowania nie mogą skorzystać wszyscy podatnicy - jest to przywilej zachowany wyłącznie dla przychodów uzyskanych na skali podatkowej (rozliczenie na zasadach ogólnych).

Skala podatkowa obejmuje najliczniejszą grupę podatników, którzy rozliczają się na deklaracjach podatkowych:

 • PIT-36
 • PIT-37

Wybór właściwego formularza zeznania rocznego, na jakim obowiązuje rozliczenie PIT 2024 uzależniony jest od tego, czy podatnik w danym okresie rozliczeniowych uzyskał przychody za pośrednictwem płatnika bądź czy świadczył pracę za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatnik

Zdefiniowanie charakteru, w jakim występuje podatnik jest istotnym elementem rozliczenia PIT. Obowiązki formalne często są zróżnicowane w zależności od tego, czy osoba fizyczna występuje jako przedsiębiorca (wówczas do identyfikacji niezbędne będzie posługiwanie się Numerem Identyfikacji Podatkowej) czy jako pracownik etatowy (w takim przypadku wystarczy podanie nr PESEL). Nasza identyfikacja podatkowa wpływa nie tylko na sposób wypełniania deklaracji podatkowych, lecz znajduje przełożenie również w przypadku np. wygenerowania mikrorachunku podatkowego. Od 2019 r. jest to jedyna dopuszczalna forma płatności za zobowiązania publicznoprawne.

Rozliczenie PIT

Rozliczenie PIT

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani do zadeklarowania wartości uzyskanych przychodów/dochodów raz w roku. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy składający do organów administracji publicznej comiesięczne informacje dot. funkcjonowania ich przedsiębiorstw.

Większość osób fizycznych uzyskuje przychody, które w pierwszej kolejności są rozliczane za pośrednictwem płatnika (pracodawcy/zleceniodawcy/osoby zlecającej dzieło/organu rentowego itp.). W razie odnotowania przychodów nierozliczanych samodzielnie przez podatnika płatnik ma obowiązek do sporządzenia informacji PIT-11, PIT-8, PIT-11A/PIT-40A i przekazania jej do:

 • urzędu skarbowego (w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym),
 • podatnika (w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym).

Warto wiedzieć, że uchybienie np. pracodawcy w zakresie sporządzenia i przekazania PIT-11 pracownikowi, nie zwalnia z odpowiedzialności za niezadeklarowanie tychże dochodów właściwemu urzędowi skarbowemu. Wówczas urząd skarbowy nie dokona również tzw. automatycznego rozliczenia podatnika z uwagi na brak informacji od płatnika. Należy również uniknąć takich błędów w rozliczeniu PIT, jak np. złożenie dwóch PIT (na tym samym rodzaju druku). Błędy w deklaracji mogą wpłynąć na termin oraz wartość zwrotu nadpłaty PIT.

Do kiedy PIT?

Do kiedy PIT?

W następstwie zmian Polskiego Ładu doszło do ustanowienia jednolitego terminu dla rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (niezależnie od formy opodatkowania, rodzaju składanego formularza). W stosunku do przychodów/dochodów uzyskanych za 2024 roku na wywiązanie się z naszych obowiązków sprawozdawczych (złożenie zeznania rocznego PIT) oraz zapłaty podatku mamy czas do 30 kwietnia 2025 r.

W kolejnych okresach rozliczeniowych może dojść do sytuacji, w której 30 kwietnia będzie przypadał na dzień wolny od pracy. Wówczas termin rozliczenia PIT zostanie wydłużony do następnego dnia roboczego przypadającego po końcu kwietnia.

Przykład: W stosunku do PIT za 2027 rok, ustawowy termin rozliczenia przypada na niedzielę. Mając na uwadze, że 1 maja jest dniem wolnym od pracy, osoby fizyczne mają czas na złożenie deklaracji do 2 maja 2028 r. (wtorek).

Zwrot PIT

W zależności od tego, jaką formę złożenia deklaracji podatkowej wybierzemy, w takim terminie otrzymamy zwrot nadpłaty podatku PIT:

 • W tradycyjnej formie papierowej - 90 dni od dnia doręczenia deklaracji PIT do urzędu skarbowego;
 • W elektronicznej formie - 45 dni od dnia otrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Czytaj również

1 2 3 4 5 ... 13
Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00