Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Etat, zlecenie i dzieło

Etat, zlecenie i dzieło

▪ 1 grudnia 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 1 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Umowa o pracę oraz zlecenie stanowią podstawową formę zatrudnienia większości osób wykonujących czynności zarobkowe. Nawiązanie współpracy za ich pośrednictwem wiąże się z licznymi obowiązkami formalnymi po stronie podatnika i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co wpływa na wysokość wynagrodzenia netto?

Co wpływa na wysokość wynagrodzenia netto?

Podstawowym źródłem utrzymania większości podatników są przychody osiągane na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Od kilku lat pracownicy i zleceniobiorcy mogą odliczyć większe koszty uzyskania przychodu, które przyczyniają się do zapłaty mniejszego podatku PIT. Do pomniejszenia podstawy opodatkowania przyczyną się zarówno zwykłe koszty pracownicze, jak również autorskie koszty uzyskania przychodu.

Nie należy również zapominać o konieczności uwzględnienia takich elementów naszego stosunku pracowniczego jak np. krajowa/zagraniczna podróż służbowa, premie i nagrody otrzymane od naszego pracodawcy czy nawet rozliczenie prezentów świątecznych. Część z dodatkowych świadczeń oferowanych przez firmę może okazać się zwolnionych z opodatkowania PIT (np. refundacja zakupu okularów) Może się okazać, że ilość dodatkowych świadczeń płacowych i pozapłacowych może wpłynąć na wysokość zwrotu ewentualnej nadpłaty podatku PIT.

Warto również sprawdzić, czy wartości naszego wynagrodzenia netto nie uda się zwiększyć poprzez złożenie formularza PIT-2. W przeciwieństwie do większości druków PIT jest on składany naszemu pracodawcy/zleceniodawcy/o dzieło.

Dokumenty od płatnika

Niezależnie od tego, czy chcemy skorzystać z możliwości automatycznego rozliczenia przez urząd skarbowy czy podejmiemy decyzję o samodzielnym wypełnieniu przez nas deklaracji podatkowej, powinniśmy dokładnie przeanalizować PIT-11, który powinniśmy otrzymać od pracodawcy/zleceniodawcy/zlecającego dzieło. PIT-11 stanowi informację o wartości zaliczek na PIT oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotnej, jakie zostały pobrane i odprowadzone przez płatnika naszego podatku. PIT-11 jest przekazywany do właściwego urzędu skarbowego oraz do podatnika (pracownika/zleceniobiorcę/wykonawcę dzieła również jeśli jest cudzoziemcem) i stanowi podstawę rozliczenia podatkowego. Błąd popełniony przez płatnika nie zwalnia z odpowiedzialności podatnika, którego dotyczy rozliczenie.

Nierzadko zdarza się również, że podatnik nie ma dostępu do PIT-11. Może tak się zdarzyć, gdy pracodawca uchybił swojemu obowiązkowi wypełnienia formularza, jak również może dojść do zagubienia dokumentu. W takiej sytuacji dobrze jest wiedzieć, jak postępować w razie braku informacji stanowiących podstawę rozliczenia PIT. Coraz częściej odnotowywane są przypadki osób fizycznych, które otrzymują wiele formularzy PIT-11. Wówczas pojawia się pytanie, jak rozliczyć dochód osoby zatrudnionej np. na umowie o pracę i zlecenie w różnych firmach

Rozliczenie PIT dla młodych

Młodzi podatnicy stoją przed dylematem, jak po raz pierwszy rozliczyć się przed urzędem skarbowym. O ile w przypadku dużej części pracowników czy zleceniobiorców korzystających z ulgi dla młodych pojawia się możliwość skorzystania z automatycznego mechanizmu jakim jest rozliczenie PIT przez organ podatkowy, o tyle początkujący przedsiębiorcy nie mogą zrezygnować ze złożenia właściwej deklaracji podatkowej.

Również rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich nie powinni zapominać o rozliczeniu przychodów swoich dzieci. W tym celu należy pamiętać o wypełnieniu załącznika PIT-M, który służy wykazaniu dochodów małoletnich.

Wiele młodych osób stara się uzupełnić comiesięczny budżet domowy o dodatkowe środki finansowe pochodzące np. z udzielania korepetycji.

Dodatkowe świadczenia z zakładu pracy

W ramach wykonywanych obowiązków służbowych zdarzają się również sytuacje niepożądane z perspektywy pracownika. Wówczas dochodzi do wypłaty takich świadczeń jak np. jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy czy ekwiwalent za pracę zdalną.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Począwszy od 2022 r. dochodzi do regularnych podwyżek wskaźnika, jaki stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę. Zarówno w 2023 r. jak w 2024 r. pracownicy mogą liczyć na podwyżki minimalnego wynagrodzenia brutto.

Niezależnie od kolejnych podwyżek najniższej krajowej, sytuacja gospodarcza (presja płacowo-inflacyjna) zdeterminowała również nieustannie wznoszone średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Przychody obcokrajowca

Obcokrajowiec rozpoczynający swoją aktywność zawodową na terenie Rzeczypospolitej powinien znać odpowiedź na następujące pytania:

Przychody zagraniczne

Wielu podatników uzyskujących przychody w oparciu o umowę o pracę (zlecenie bądź dzieło), jednocześnie godzi swoje obowiązki służbowe z dodatkową działalnością świadczoną na rzecz zagranicznych podmiotów. Coraz więcej jest przypadków aktywności freelancerskiej z klientem zagranicznym czy pracy zdalnej na rzecz podmiotu spoza terenu Rzeczypospolitej.

Czytaj również

1 2 3 4 5 ... 9
Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00