Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Rozliczanie PIT PIT-11 dla cudzoziemca

PIT-11 dla cudzoziemca

620x100 dziecinnie proste

Niektóre obowiązki wynikające z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: pdof) – w tym np. rozliczenie roczne pit – dotyczą także cudzoziemców. Obowiązują ich też terminy składania PIT 2018/2019.

PIT-11 dla cudzoziemca

Sposób rozliczenia pit (osiąganych przez nich dochodów (przychodów)) zależy przede wszystkim od tego, czy mają oni status polskiego rezydenta podatkowego, a także od rodzaju źródła tych dochodów (przychodów) oraz miejsca ich położenia.

Jaki PIT za umowę o pracę otrzymuje cudzoziemiec będący polskim rezydentem? Na koniec roku dostaje PIT-11, tj. informację o dochodach, zaliczkach pobranych na podatek dochodowy, kosztach i składkach, w którym jako miejsce zamieszkania wskazany jest adres na terytorium Polski. PIT-11 przekazuje się podatnikowi oraz naczelnikowi US właściwemu dla miejsca zamieszkania podatnika w Polsce.

 

Cudzoziemcowi, który osiąga dochód z pracy opodatkowany w naszym kraju, a nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski (ma adres zagraniczny) i podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, również należy sporządzić informację PIT- 11. Kiedy Pracodawca wysyła PIT 11? Informację trzeba przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla nierezydentów w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym.

Informację tę pracodawca powinien przekazać urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (a nie urzędowi skarbowemu właściwemu według czasowego miejsca zamieszkania tego pracownika w Polsce) oraz samemu podatnikowi.

 

Na pisemny wniosek podatnika, który nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce i zamierza wyjechać z Polski – płatnicy powinni wystawić PIT-11 we wcześniejszym terminie. Pracodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku jest obowiązany do jego sporządzenia i przekazania podatnikowi  i właściwemu dla osób zagranicznych urzędowi skarbowemu.

Urzędy skarbowe dla cudzoziemców

Kwestię właściwości urzędów skarbowych reguluje rozporządzenie ministra finansów z 22 sierpnia 2005 (DzU nr 165, poz. 1371 ze zm.).

Właściwymi urzędami skarbowymi, do których należy kierować PIT-11 zatrudnionego w firmie nierezydenta, są ustalone ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika organy podatkowe:

• w województwie dolnośląskim –  naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole;

• w województwie kujawsko-pomorskim  –  naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;

• w województwie lubelskim – naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie;

• w województwie lubuskim – naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze;

• w województwie łódzkim – naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście;

• w województwie małopolskim – naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście;

• w województwie mazowieckim – naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

• w województwie opolskim – naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu;

• w województwie podkarpackim – naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie;

• w województwie podlaskim – naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku;

• w województwie pomorskim – naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku;

• w województwie śląskim – naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach;

• w województwie świętokrzyskim – naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;

• w województwie warmińsko-mazurskim – naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie;

 

• w województwie wielkopolskim – naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto;

• w województwie zachodniopomorskim – naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Jeżeli nierezydent  uzyskuje dochody (przychody) na terenie więcej niż jednego województwa, to właściwy jest Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

 

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00