Jesteś tutaj: Strona główna PIT-OP

1% dla OPP od emeryta i rencisty – formularz podatkowy PIT-OP

Do 2016 roku emeryci i renciści rozliczający PIT za pośrednictwem ZUS nie mieli możliwości wyasygnowania 1% podatku na poczet działalności wskazanej organizacji pożytku publicznego. Aktualnie mogą to zrobić — powinni w tym celu przygotować oświadczenie PIT-OP i przesłać je urzędowi skarbowemu do 30 kwietnia 2018 r.

  

PIT-OP i rozliczenie podatkowego emeryta lub rencisty

   Oświadczenie o przekazaniu jednego procenta podatku dla OPP, czyli formularz PIT-OP stanowi dla urzędu skarbowego podstawę do wypłaty wskazanej kwoty na konto danej OPP. Jest to formularz przeznaczony wyłącznie dla emerytów i rencistów i to jedynie w przypadku, gdy nie zdecydowali się oni na przeprowadzenie samodzielnego rozliczenia podatkowego PIT. Oznacza to, że emeryt lub rencista, któremu przesłano informację podatkową w formie druku PIT-40A z wyliczeniem rocznego obciążenia podatkowego i z takich bądź innych powodów nie zamierza składać własnej deklaracji, a raczej skorzysta z opcji rozliczenia „automatycznego” — wciąż może ofiarować 1% podatku określonej przez siebie organizacji OPP. Tego rodzaju rozliczenie połączone z PIT-OP to niezwykle wygodne rozwiązanie, ale możliwe jedynie w szczególnym przypadku najbardziej podstawowej sytuacji podatkowej. Deklaracja będzie wciąż wymagana dla emeryta i rencisty w następujących okolicznościach:

  • w czasie trwania roku podatkowego uzyskał on dodatkowe przychody (z wyjątkiem tych opodatkowanych ryczałtowo);
  • zamierza skorzystać z ulg/odliczeń podatkowych a wartość jego podstawy opodatkowania zamknęła się w kwocie poniżej 11.000 zł;
  • korzysta z opcji opodatkowania łącznego z małżonkiem, ewentualnie w charakterze osoby samotnie wychowującej dziecko;
  • uzyskał dochody wymagające zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia dla ustalenia wartości podatku;
  • ma obowiązek doliczania uprzednio odliczonych kwot.

   W każdym z wymienionych przypadków podatnik będzie zmuszony do przeprowadzenia regularnego rozliczenia podatkowego (np. w Program PIT) a odliczenie od podatku 1% dla OPP będzie stanowić zwyczajny element takiego rozliczenia (druk PIT-OP będzie zbędny). Jeśli jednak emeryt lub rencista nie rozlicza się samodzielnie, a jednocześnie chciałby przekazać 1% preferowanej organizacji OPP powinien przygotować oświadczenie PIT-OP, a następnie przekazać je do urzędu skarbowego.

 

Jak przygotować oświadczenie podatkowe PIT-OP?

   Przygotowanie oświadczenia PIT-OP nie jest obligatoryjne, ale niewątpliwie warto skorzystać z możliwości, które ono otwiera. Daje ono szansę wyasygnowania konkretnej sumy pieniędzy z należnego podatku dla wybranej organizacji. Przy tym nie mamy tutaj do czynienia z formą darowizny czy też ulgi podatkowej. Jako podatnicy mamy prawo do przeznaczenia 1% kwoty należnej fiskusowi na wybrany przez nas cel. Należy jedynie pamiętać, że organizacja, którą wybierzemy, musi być zawarta w ministerialnym wykazie OPP. Oświadczenie PIT-OP można przygotować zarówno w postaci tradycyjnego papierowego formularza, jak i za pośrednictwem aplikacji typu PIT online.

W każdym wypadku przechodzimy przez analogiczne etapy. Przede wszystkim należy wpisać do formularza numer KRS wybranej organizacji (poprawność KRS ma tutaj kluczowe znaczenie). Należy także wpisać sumę, jaką zamierzamy przekazać, zaokrąglając do pełnych dziesiątek w dół (maksymalnie może to być 1% podatku PIT). W części D oświadczenia podatnik ma możliwość określenia celu szczegółowego, na który miałyby być przekazane środki pieniężne z jego 1% (jest to jednak jedynie zalecenie — organizacja nie ma obowiązku rozliczania się z otrzymanych środków). Pole 11 pozwala przekazać organizacji dane osobowe podatnika, a w polu 12 możemy umieścić dane kontaktowe.

 

Jak wysłać PIT-OP?

   Oświadczenie PIT-OP możemy przekazać do urzędu skarbowego zarówno w formie cyfrowej, przez Internet, jak i pod postacią tradycyjnych papierowych formularzy.

 

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00