Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Warunki skutecznego przekazania 1,5% PIT na OPP

Warunki skutecznego przekazania 1,5% PIT na OPP

▪ 30 stycznia 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 25 października 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Gruntowne przemodelowanie systemu podatkowego w 2022 roku spowodowało, że dalszy byt wielu organizacji pożytku publicznego stanął pod znakiem zapytania. W zeznaniach rocznych składanych od 2023 r. podatnicy przekażą aż 1,5% PIT na rzecz wybranej przez nich organizacji. Przypominamy jakie warunki należy spełnić, aby podzielić się częścią naszego podatku należnego.

Warunki skutecznego przekazania 1,5% PIT na OPP
Zmiany na 2025 r.

1,5% PIT dla OPP

Począwszy od zeznań rocznych składanych za 2022 r., podatnicy uzyskali możliwość przekazania większej części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (dalej również: OPP). Głównym motywem do umożliwienia przekazywania 1,5% PIT był szereg zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. Naczelnymi modyfikacjami podatkowymi w stosunku do rozliczeń za miniony rok były:

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł;
 • Obniżenie podstawowej stawki PIT z 17 do 12%;
 • Podwyższenie I progu podatkowego do 120 000 zł;
 • Wprowadzenie szeregu zwolnień podatkowych tj, ulga na powrót, ulga dla aktywnych zawodowo seniorów, ulga 4+.

Wszystkie powyższe czynniki znacząco wpływają na wartość podatku należnego odprowadzanego do Skarbu Państwa, a co za tym idzie – również na kwotę 1,5% PIT przekazywanego na rzecz OPP. Mając na uwadze, że wpływy z 1,5% są głównym źródłem utrzymania dla wielu organizacji pozarządowych, rządzący skłonili się ku umożliwieniu obdarowania OPP większą częścią naszej daniny.

Jak przekazać 1,5% PIT na rzecz OPP?

Podatnicy mogą skorzystać z uprawnienia do przekazania 1,5% PIT na rzecz wybranej OPP w dwojaki sposób:

 • Za pośrednictwem zeznania rocznego – częścią należnego podatku dochodowego mogą obdarować osoby fizyczne rozliczające się na formularzach: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Ostatecznym terminem złożenia ww. deklaracji oraz zapłaty wynikającego z nich podatku za miniony rok jest 30 kwietnia 2025. W stosunku do rozliczeń za 2022 r. wyjątek stanowi PIT-28. Ryczałtowcy powinni wykazać się szczególną ostrożnością, gdyż terminem zapłaty podatku będzie ostatni dzień lutego. Natomiast z samym sporządzeniem i złożeniem PIT-28 można poczekać do 30 kwietnia 2025 r. (więcej na ten temat w publikacji Do kiedy PIT-28?);

 • Za pomocą odrębnego oświadczenia – podatnicy mogą przekazać 1,5% PIT składając druk PIT-OP (2), który stanowi oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jakie warunki należy spełnić, aby przekazać 1,5% PIT?

Niezależnie od sposobu zadeklarowania 1,5% PIT na rzecz OPP należy pamiętać, że do obdarowania częścią naszego podatku należnego dojdzie w obliczu spełnienia ściśle określonych warunków.

Po pierwsze, zeznanie podatkowe powinno zostać złożone najpóźniej w dniu ostatniego dnia terminu na dokonanie tej czynności. Co do zasady, wszystkie deklaracje podatkowe PIT są obarczone tym samym terminem na ich przekazanie do urzędu skarbowego. Ostatnim dniem rozliczenia jest 30 kwietnia, a w przypadku gdy przypada on na dzień wolny od pracy za ostatni dzień terminu przyjmuje się następny dzień roboczy.

1,5% PIT możemy również przekazać w trybie korygowania naszego zeznania rocznego. W takim przypadku do obdarowania wybranej przez nas OPP dojdzie, gdy korekta PIT została złożona najpóźniej przed upływem miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego (w 2025 r. korektę należy złożyć do 31 maja).

Kolejnym warunkiem skutecznego przekazania 1,5% PIT na rzecz OPP jest zapłata przez podatnika w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia PIT. Część naszego podatku należnego zostanie przekazana, jeśli uregulujemy naszą zaległość podatkową nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu na składanie zeznań rocznych.

Ustawa o PIT dopuszcza jednak pewien wyjątek od powyższej reguły.

Dopuszczalne jest przekazanie 1,5% PIT od zaległości podatkowej, która opiewa na kwotę nie większą niż trzykrotność wartości opłaty pobieranej przez operatora pocztowego. W pozostałych przypadkach (gdy zaległość podatkowa przekroczyła wskazany próg kwotowy) Naczelnik Urzędu Skarbowego nie może przekazać 1,5% PIT na rzecz danej organizacji pożytku publicznego.

W przypadku zaległości podatkowych należy pamiętać, że w pierwszej kolejności pokrywane są odsetki podatkowe naliczane od terminu płatności daniny, dopiero potem regulowane jest właściwe zobowiązanie podatkowe.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00