Jesteś tutaj: Strona główna Oświadczenie PIT-OP

Data aktualizacji: 30-01-2024, 14:55

Wniosek o przekazanie 1,5% dla OPP

PIT-OP to oświadczenie, dzięki któremu emeryci i renciści rozliczający PIT za pośrednictwem ZUS mają możliwość przekazania 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Druk za 2023 rok należy przygotować i przesłać do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2024 r.

PIT-OP i rozliczenie podatkowe emeryta lub rencisty

Oświadczenie o przekazaniu jednego procenta podatku dla OPP, czyli formularz PIT-OP stanowi dla urzędu skarbowego podstawę do wypłaty wskazanej kwoty na konto danej OPP. Jest to formularz przeznaczony wyłącznie dla emerytów i rencistów i to jedynie w przypadku, gdy nie zdecydowali się oni na przeprowadzenie samodzielnego rozliczenia podatkowego PIT. Oznacza to, że emeryt lub rencista, któremu przesłano informację podatkową w formie druku PIT-40A z wyliczeniem rocznego obciążenia podatkowego i z takich bądź innych powodów nie zamierza składać własnej deklaracji, a raczej skorzysta z opcji rozliczenia „automatycznego” — wciąż może ofiarować 1,5% podatku określonej przez siebie organizacji OPP. Tego rodzaju rozliczenie połączone z PIT-OP to niezwykle wygodne rozwiązanie, ale możliwe jedynie w szczególnym przypadku najbardziej podstawowej sytuacji podatkowej. Deklaracja będzie wciąż wymagana dla emeryta i rencisty w następujących okolicznościach:

 • w czasie trwania roku podatkowego uzyskał on dodatkowe przychody (z wyjątkiem tych opodatkowanych ryczałtowo);
 • zamierza skorzystać z ulg/odliczeń podatkowych a wartość jego podstawy opodatkowania zamknęła się w kwocie poniżej 11.000 zł;
 • korzysta z opcji opodatkowania łącznego z małżonkiem, ewentualnie w charakterze osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • uzyskał dochody wymagające zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia dla ustalenia wartości podatku;
 • ma obowiązek doliczania uprzednio odliczonych kwot.

W każdym z wymienionych przypadków podatnik będzie zmuszony do przeprowadzenia regularnego rozliczenia podatkowego (np. w Program PIT) a odliczenie od podatku 1,5% dla OPP będzie stanowić zwyczajny element takiego rozliczenia (druk PIT-OP będzie zbędny). Jeśli jednak emeryt lub rencista nie rozlicza się samodzielnie, a jednocześnie chciałby przekazać 1,5% preferowanej organizacji OPP powinien przygotować oświadczenie PIT-OP, a następnie przekazać je do urzędu skarbowego.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP?

Za pomocą oświadczenia PIT-OP emeryt lub rencista może przekazać 1,5% podatku wynikającego z rozliczenia podatkowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego jeżeli:

 • otrzymał od organu rentowego (np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) roczne rozliczenie podatku PIT 40A oraz
 • nie uzyskał w danym roku podatkowym innych dochodów(poza uzyskanymi od organu rentowego), które powinien wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

Oświadczenie PIT-OP nie obowiązuje i nie należy go składać, jeżeli emeryt lub rencista samodzielnie sporządza zeznanie podatkowe. Emeryt lub rencista sporządza samodzielnie zeznanie podatkowe jeżeli m. in.:

 • w ciągu roku podatkowego uzyskał dodatkowe dochody;
 • złożył oświadczenie o zamiarze opodatkowania swoich dochodów łącznie z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że przed końcem roku podatkowego złożył oświadczenie o rezygnacji z zamiaru takiego opodatkowania;
 • zamierza skorzystać z odliczeń lub ulg podatkowych.

W praktyce oznacza to, że PIT-OP (2) składa się tylko w „automatycznym” rozliczeniu. Wynika to z faktu, że wniosek o odliczenie od podatku 1,5%  dla Organizacji Pożytku Publicznego stanowi integralną część zeznań podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Oświadczenie PIT-OP jest przeznaczone dla tych emerytów i rencistów, którzy korzystają z rozliczenia PIT za pośrednictwem organu rentowego, a wciąż chcą przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP.

Emeryt/rencista, który już w poprzednim roku wypełniał PIT-OP i wskazał już organizację, której chce przekazać swój jeden procent i nadal chce wspierać jednym procentem tę samą organizację, nie musi wypełniać formularza PIT-OP (2). Urząd Skarbowy przekaże 1,5% organizacji wskazanej na ostatnim prawidłowo złożonym formularzu PIT-OP. Jeżeli emeryt/rencista, który w ubiegłym roku wypełniał PIT-OP i wskazał już OPP, której chce przekazać swój 1,5%, ale teraz chce ją zmienić, to powinien wypełnić formularz PIT-OP wskazując na nim numer KRS organizacji, którą chce wesprzeć w tym roku.

Jak przygotować oświadczenie podatkowe PIT-OP?

Przygotowanie oświadczenia PIT-OP nie jest obligatoryjne, ale niewątpliwie warto skorzystać z możliwości, które ono otwiera. Daje ono szansę wyasygnowania konkretnej sumy pieniędzy z należnego podatku dla wybranej organizacji. Przy tym nie mamy tutaj do czynienia z formą darowizny czy też ulgi podatkowej. Jako podatnicy mamy prawo do przeznaczenia 1,5% kwoty należnej fiskusowi na wybrany przez nas cel. Należy jedynie pamiętać, że organizacja, którą wybierzemy, musi być zawarta w ministerialnym wykazie OPP. Oświadczenie PIT-OP można przygotować zarówno w postaci tradycyjnego papierowego formularza, jak i za pośrednictwem aplikacji typu PIT online.

W każdym wypadku przechodzimy przez analogiczne etapy. Przede wszystkim należy wpisać do formularza (pole 9) numer KRS wybranej organizacji (poprawność KRS ma tutaj kluczowe znaczenie). Należy także wpisać sumę, jaką zamierzamy przekazać, zaokrąglając do pełnych dziesiątek w dół (maksymalnie może to być 1,5% podatku PIT). W części C.2. oświadczenia podatnik ma możliwość określenia celu szczegółowego, na który miałyby być przekazane środki pieniężne z jego 1,5% (jest to jednak jedynie zalecenie — organizacja nie ma obowiązku rozliczania się z otrzymanych środków). Pole 14 pozwala przekazać organizacji dane osobowe podatnika, a w polu 15 możemy umieścić dane kontaktowe.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Jak wysłać PIT-OP w 2024 roku?

Oświadczenie PIT-OP możemy przekazać do urzędu skarbowego zarówno w formie cyfrowej, przez Internet, jak i pod postacią tradycyjnych papierowych formularzy wysyłając deklarację do urzędu skarbowego do końca kwietnia. Nie ma natomiast obowiązku wysyłania oświadczenia do ZUS.

Pobierz druk PIT-OP za rok 2023 obowiązujący podczas rozliczenia w 2024 r.

PIT-OP

Oświadczenie o przekazaniu 1,5% podatku OPP. Formularz dla emerytów i rencistów nie składających deklaracji rocznych.

Pobierz PIT-OP PDF ❯

Aplikacja mobilna PITax.pl

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00