• PIT 38 Online 2016

  Najprostszy w Polsce
  i darmowy program
  rozliczający PITy 38

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Zeznanie PIT-38

  Zeznanie PIT-38

  Rozliczenie PIT 38 program wyliczy za Ciebie także formularze PIT 38. PIT-38 druki, to dochody z giełdy, z kapitałów pieniężnych lub z objęcia udziałów w spółkach.

  Zeznanie roczne PIT-38 jest przeznaczone głównie dla osób uzyskujących dochody z giełdy, z kapitałów pieniężnych oraz z objęcia udziałów w spółkach prawnych. Druki PIT-38 możesz - tak samo jak PIT-37 - wysłać on line lub wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego. Na złożenie PIT-38 mamy czas, podobnie jak w przypadku większości PIT-ów, do 30 kwietnia (gdy 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy, wtedy termin ten przedłuża się do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia). Załącznikiem do PIT-38 jest tylko PIT/ZG- gdy rozliczamy dochody z giełdy uzyskane za granicą. 

  Wybierz rozliczenie PIT-38 elektronicznie.

 • PIT-38 przez internet

  PIT-38 przez internet

  Małżonkowie uzupełniają druki PIT 38 oddzielnie, każdy swoje formularze PIT-38. Nie istnieje możliwość rozliczania się łącznie w związku z dochodami z PIT 38. Objęcie udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną za wkład pieniężny obliguje do złożenia PIT 38 dopiero w chwili zbycia udziałów. Objęcie ich z kolei, nie generuje przychodu rozlicznego na PIT-38 online.

 • PIT-38

  PIT-38

  Formularze PIT-38 jest przeznaczony dla osób uzyskujących dochody:

  • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
  • z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych,
  • z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych (np. opcje na akcje) oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowośc prawną.

  A także dla osób uzyskujących przychody z objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

  PIT-38 składamy w urzędach do 30.04 (możemy wysłać pit online lub zanieść osobiście lub wysłać pocztą do urzędu. Polecamy rozliczenie PIT-38 online).

  Rozliczenie PIT-38 2016, to ulgi: "zagraniczna" - gdy dochody z giełdy uzyskiwaliśmy poza granicami RP oraz straty z lat ubiegłych.

  Do PIT-38 możemy dołączyć tylko jeden załącznik. Jest to PIT/ZG - dla dochodów uzyskiwanych z zagranicy.

 • Rozliczenie PIT-38 przez internet

  Rozliczenie PIT-38 przez internet

  PIT-38 Formularze, to formularze PIT, na których rozliczamy dochody z giełdy (z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, z tytułu objęcia akcji w spółkach mających osobowość prawną).

  Rozliczenie PIT-38 2017 składamy do 30.04 za dochody uzyskane w roku poprzednim. Składając rozliczenie PIT-38 internetowo mogą nas zastać trzy sytuacje finasowe:

  • nadpłata podatku - gdy zapłaciliśmy więcej podatku niż powinniśmy. Wtedy urząd skarbowy, w ciągu trzech miesięcy, ma nam obowiązej zwrócić nadpłaconą część podatku,
  • niedopłata podatku - gdy zapłaciliśmy mniej podatku niż powinniśmy. Wtedy do końca kwietnia musimy uregulować brakującą część podatku,
  • podatek zerowy - gdy zapłaciliśmy dokładnie tyle podatku, ile powinniśmy. Wtedy nie mamy żadnych zobowiązań ani należności od urzędu.

  PIT 38 druki można wysłać online - wystarczy podać kwotę przychodu z PIT-u z ubiegłego roku. Wyślij rozliczenie PIT 38 przez internet  i znajdź najlepsze rozliczenie PIT-38 program. 

 • PIT 38 online

  PIT 38 online

  Przychody na PIT-38

  Rozliczenie PIT 38 2017 przeznaczone jest do rozliczenia dochodów z:

  a) odpłatnego zbycia papierów wartościowych,

  b) odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych,

  c) odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych (np. opcje na akcje) oraz realizacji praw z nich wynikających,

  d) odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

  e) objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

  W PIT-38 wykazujemy dochody z giełdy, czy z kapitałów pieniężnych. Wypełniając PIT-38 opieramy się na danych z PIT-8C - wpisanych w sekcji F oraz G.

  Ulgi, jakie możemy rozliczyć w PIT-38, to ulga "zagraniczna" - gdy dochody z giełdy uzyskiwaliśmy poza granicami RP, a także straty z lat ubiegłych - gdy w poprzednich latach ponieślśmy stratę na giełdzie.

  Złóż rozliczenie PIt 38 elektronicznie i miej podatki z głowy na 365 dni.

 • Rozliczenie PIT-38 przez internet

  Rozliczenie PIT-38 przez internet

  Po druk PIT-38 powinniśmy siegnąć, gdy w ubiegłym roku uzyskaliśmy dochody z:

  • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,

  • odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka),

  • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z niego wynikających,

  • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

  • tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną,

  • tytułu objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny (w innej postaci niż przedsiębiorstow lub jego zorganizowana część.

  Rozlicząjąc się tylko poprzez PIT-38 nie przysługują nam żadne ulgi. Na druku PIT-38 nie znajdziemy również opcji rozliczenia się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Natomiast jeśli składamy dwa PIT-y, np. PIT-37 (dla dochodów z pracy w Polsce) oraz PIT-38 (dla dochodów z giełdy), to na druku PIT-37 możemy rozliczyć się z małżonkiem (lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko) oraz możemy rozliczyć przysługujące nam ulgi na PIT-37.

  Na PIT-38 wykazujemy również straty z giedy z lat ubiegłych.

  Do PIT-38 przenosimy dane z sekcji F oraz G PIT-8C oraz z naszych prywatnych rachunków.

  W PIT-38 ujmujemy również koszty uzyskania przychodu (które pomniejszaja nasz podatek do zapłaty). Kosztami uzyskania przychodu są

  • wydatki na nabycie papierów wartościowych (aby ustalić koszty uzyskania przychodu należy ilość nabywanych papierów pomnożyć przez ich cenę jednostkową),

  • wydatki poniesione przez podatnika w związku z papierami wartościowymi (np. obsługa rachunku przez biuro maklerski, prowizje zapłacone przy kupnie.sprzedaży papierów wartościowych,

  Stawka podatku od dochodów wykazanych w PIT-38 wynosi 19%. Aby obliczyć, jaki podatek mamy zapłacić urzędowi skarbowemu powinniśmy kwotę wykazaną w poz. 29 PIT-39 pomnożyć przez 19%.

  W poz. 30 wpisujemy 19%, a w poz. 31 wyliczamy podatek mnożąc stawkę z poz. 30 (czyli 19%) przez kwotę wykazaną w poz. 29.

  Rozliczenie PIT-38 nie wyklucza przekazania 1% na dowolnie wybraną OPP. Wystarczy wpisać w sekcji H PIT-38 nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego oraz wnioskowaną kwotę, która nie może być większa niż 1% podatku wykazanego w poz.34. Jeśli chcemy, aby nasz 1% został wydany na konkretny cel w danej organizacji, wtedy zaznaczmy kwadrat “Wyrażam zgodę” w poz.61 a w poz. 60 wpisujemy cel szczegółowy - czyli na co organizacja ma przeznaczyć nasz 1% podatku. Z kolei w poz. 62 możesz dodać dodatkowe informacje o sobie (np. e-meil, telefon) - jeśli chcesz. Jeśli nie chcesz, możesz zostawić to pole puste.

  Na złożenie PIT mamy czas do 30 kwietnia. Zezanie roczne możemy zanieść osobiście do urzędu skarbowego, wysłać PIT online lub wysłać pocztą polską (wtedy o terminie decyduje data stempla pocztowego).

   

 • Sprzedaż na giełdzie w PIT-38

  Sprzedaż na giełdzie w PIT-38

  Jeśli uzyskałeś dochody z giełdy, to dochody z kapitałów pieniężnych powinieneś rozliczyć na PIT-38. Do PIT-38 wpisujemy przychody, koszty oraz dochody, które są różnicą pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodu. Dane do PIT-38 wpisujemy na podstawie otrzymanego od np. biura maklerskiego PIT-8C. W PIT-38 rozliczamy również dochody zagraniczne ze zbycia papierów wartościowych, z kapitałów pieniężnych za granicą. Gdy w PIT-38 rozliczaamy przychody zagraniczne, wtedy do PIT-38 musimy dołączyć PIT-ZG.

  Rozliczenie PIT 38 2016 jest łatwe, proste i przyjemne - a dodatkowo szybkie, jeśli wyślesz rozliczenie PIT 38 inernetowo.

Jesteś tutaj: Strona główna PIT 38

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00