• PIT 2018/2019 Online

  Bezpłatny, intuicyjny
  program pomagający
  rozliczyć PITy 2018/2019

 • Rozlicz PIT przez internet z PITax.pl

  Do 30 kwietnia należy rozliczyć się z PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Do końca stycznia natomiast z PIT-28. Polecamy rozliczanie PIT przez internet z PITax.pl - program zadaje proste pytania, użytkownik na nie odpowiada, aby otrzymać poprawnie wypełniony PIT. Możesz wybrać rozliczenie PIT 2018 online, jak i wypełnione poprzez program PIT 2018 online zeznanie wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego.

 • Rozliczenie PIT 2019 elektronicznie z PITax.pl

  Rozliczenie PIT 2019 online z PITax.pl. Rozliczamy każdy rodzaj dochodów; dochody z emerytur, z pracy, z zagranicy, z działalności gospodarczej, ze sprzedaży nieruchomości, czy dochody z papierów wartościowych. Nie wiesz, jak wypełnić PIT - wystarczy, że odpowiesz na parę prostych pytań, a program do PIT na podstawie odpowiedzi wybierze właściwy druk PIT oraz wyliczy odpowiednią wysokość podatku wraz z należnymi Ci ulgami. Rozliczenie PIT 2019 przez internet z PITax.pl jest proste!

 • Rozliczenie PIT 2018 program - podstawowa wiedza

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat PIT 2018 przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo główne informacje na temat rozliczenia rocznego PIT 2018. Z poniższych informacji dowiedzą się Państwo, kiedy należy złożyć PIT-37, a kiedy PIT-36 oraz jaki druk PIT należy wybrać do danych dochodów. Podpowiadamy również o tym, jak rozliczyć dochody zagraniczne w polskim PIT, a na końcu przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane przez podatników w rocznych rozliczeniach. 

  • PITy do pobrania

  • Który PIT wybrać?

  • Dochody zagraniczne w PIT

  • PITy roczne
   częste błędy

  • Artykuły
   na temat
   Rozliczenie PIT

 • Rozliczenie PIT 2019 - przeczytaj o zmianach w PIT

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat PIT 2019 przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Po krótce opowiadamy w nim o zmianach w podatkach, jakie przyniósł rok 2019. Czytając poniższy przewodnik dowiedzą się Państwo o nowych ulgach, nowych PIT-ach, a także o zmianach w dotychczas obowiązujących formularzach PIT. Rozlicz PITy 2019 online - a będziesz mieć pewność, że rozliczyłeś podatek na aktualnie obowiązującym druku PIT,

  • Pobierz
   PITy 2019

  • Nowa
   ulga BR

  • Zmiany
   w drukach PIT 2019

  • Aktualne
   PIT-y 2019

  • Artykuły
   na temat
   PITy 2019

 • Jaki PIT wybrać?

  Jaki PIT wybrać?

  Roczne rozliczenia PIT wyróżniają kilka formularzy -  w zależności od rodzaju dochodu należy wybrać inny formularz PIT.

  • PIT-28 - jest to PIT przeznaczony do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo, najmu prywatnego - opodatkowanego 8,5-procentową stawką ryczałtu oraz dochodów ze sprzedaży produktów rolnych i zwierzęcych nieprzetworzonych w sposób przemysłowy - opodatkowanych 2-procentowym podatkiem.
  • PIT-37 - jest to najczęściej składane rozliczenie roczne PIT. W PIT-37 wykazujemy dochody z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło/zlecenie, czy z działalności wykonywanej osobiście - uzyskiwanych za pośrednictwem płatnika, czyli podmiotu pobierającego z naszego wynagrodzenia zaliczki na podatek.
  • PIT-36 - jest to druk PIT, na którym należy wykazać dochody zagraniczne, dochody z działalności gospodarczej wg 18/32-proc. stawki podatku, dochody małoletnich dzieci.
  • PIT-36L - to formularz, na którym rozliczamy dochody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej - opodatkowanych 19-procentową stawką podatku.
  • PIT-38 - ten PIT wybieramy dla wykazania dochodów uzyskanych z papierów wartościowych, kapitałów pieniężnych.
  • PIT-39 - na PIT-39 rozliczamy dochody ze sprzedaży nieruchomości - jeśli od dnia nabycia, do dnia sprzedaży nieruchomości nie minęło 5 lat.

  Na rozliczenie PIT2018 składa się wypełnienie głównego zeznania rocznego oraz załączników, w którym można wykazać odliczone przez nas ulgi od podatku oraz przychodu. Rozliczenie PIT 2018 elektronicznie, jak i ręcznie nie wymaga dołączenia żadnych dokumentów potwierdzających prawo do ulg odliczanych w PIT-ach. Dokumenty te należy jednak przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono PIT z odliczeniem danej ulgi.

  Polecamy rozliczenie PIT za 2018 online - czytelny kreator zadaje łatwe pytanie użytkownikowi oraz podpowiada, kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 • PIT 37 czy PIT-36

  PIT 37 czy PIT-36

  PIT-37 oraz PIT-36 to dwa najpopularniejsze PIT-y, które podatnicy rozliczają z urzędem skarbowym. PIT-37 służy do wykazania podstawowych dochodów, czyli dochodów z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło/zlecenie, czy z działalności wykonywanej osobiście. Natomiast PIT-36 służy do wykazania dochodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej - opodatkowanych na zasadach ogólnych, dochodów zagranicznych oraz dochodów małoletnich dzieci.

  PIT-37 oraz PIT-36 wzajemnie się wykluczają. Oznacza to, że do urzędu możemy złożyć albo PIT-36 albo PIT-37. Dlatego też jeśli uzyskaliśmy dochody, które należy wykazać na PIT-36 (np. z pracy za granicą) oraz dochody “podstawowe” wykazywane na PIT-37 (np. z emerytur), to te dochody przynależne na PIT-37 należy wykazać na PIT-36.

  Podsumowując: na PIT-37 wykazujemy dochody z pracy, emerytur, rent, działalności osobistej - ale gdy oprócz powyższych dochodów uzyskaliśmy w danym roku również dochody z działalności. gospodarczej, z zagranicy i inne przewidziane dla PIT-36 - to wtedy wszystkie dochody wykazujemy tylko i wyłącznie na PIT-36.

  Polecamy rozliczenie PIT 2018 przez internet - rozliczenie PIT on line jest dużo łatwiejsze i szybsze niż rozliczenie PIT ręcznie, a ponadto program do PIT sam uwzględnia odpowiednie limity danych ulg.

 • Rozliczenie dochodów polskich

  Rozliczenie dochodów polskich

  PIT, to skrót od angielskiego wyrażenia “Personal Income Tax”, czyli podatek dochodowy. Rozliczenie PIT-ów polega na obliczeniu rocznego podatku od uzyskanych w ubiegłym roku dochodów osobistych (np. z pracy, z emerytur, rent, z umów o dzieło/zlecenie, z działalności osobistej, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czy ze sprzedaży nieruchomości). W zależności od zapłaconego podatku w ciągu roku (np. poprzez zaliczki na podatek pobierane przez pracodawcę) w końcowym PIT może nam wyjść nadpłata podatku - czyli urząd skarbowy musi nam zwrócić, to co zostało przez nas (pracodawcę) zapłacone nadmiarowo lub niedopłata podatku - wtedy to my musimy dopłacić brakującą część podatku do urzędu. Na zwrot podatku urzędy mają trzy miesiące od dnia otrzymania PIT, czyli im szybciej wyślemy PITy 2018, tym szybciej dostaniemy zwrot. Z kolei na zapłatę podatku do urzędu mamy czas do końca stycznia (dla PIT-28) lub do końca kwietnia (dla PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39).

  Brakujący podatek możemy zapłacić w formie gotówkowej (np.w kasie urzędu, na poczcie, w banku lub w SKOK-u - używając specjalnych druków polecenia wpłaty/przelewu) lub w formie bezgotówkowej, czyli poprzez przelew z konta bankowego.

  Zwrot podatku może być nam dostarczony pocztą na adres wskazany w PIT lub na nasze konto bankowe - w zależności od naszej dyspozycji złożonej w urzędzie. Zwrot możemy również odebrać osobiście w kasie urzędu skarbowego.

   

 • Rozliczenie dochodów zagranicznych

  Rozliczenie dochodów zagranicznych

  Obowiązek rozliczenia się w Polsce z dochodów zagranicznych zależy od dwóch czynników:

  1. Od rezydencji podatkowej - osoby, które mają polską rezydencję podatkową zobowiązane są do rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce.

  2. Od kraju, w którym uzyskaliśmy dochody zagraniczne - o tym, czy rozliczać w Polsce dochody zagraniczne decyduje rodzaj umowy, jaką nasz kraj ma podpisany z danym państwem.

  1. Rezydencja podatkowa

  Rezydencja podatkowa w Polsce występuje, gdy:

  a) przebywamy w Polsce dłużej niż 183 dni w roku (chodzi o łączną liczbę dni, a nie kolejno po sobie następujących) lub

  b) mamy w Polsce ośrodek interesów osobistych lub życiowych (np. pracę, firmę, rodzinę).

  2. Kraj zagraniczny

  a) Jeśli z danym krajem Polska ma ma podpisaną tzw. umowę z odliczeniem proporcjonalnym  to:

  • jeśli powyższe dane będą spełnione, czyli posiadamy polską rezydencją podatkową - mamy obowiązek rozliczyć się w Polsce z dochodów zagranicznych (niezależnie od tego, czy w Polsce uzyskiwaliśmy dochody, czy nie). Dochody zagraniczne wpisujemy w odpowiednie pozycje (w zależności od rodzaju dochodów) do sekcji D w PIT-36.

  b) Jeśli z danym krajem Polska ma podpisaną tzw. umowę z wyłączeniem z progresją - to:

  • jeśli dochody uzyskaliśmy tylko za granicą - nie musimy wypełniać polskiego PIT,
  • jeśli uzyskiwaliśmy dochody zarówno w Polsce, jak i za granicą - to dochody zagraniczne powinniśmy wykazać w sekcji H, w polu “Dochody osiągnięte za granicą” w PIT-36.
 • Częste błędy w PIT

  Częste błędy w PIT

  Poprawne, bezbłędne rozliczenie PIT wymaga dużej skrupulatności, uwagi oraz skupienia. Szybkie wypełnianie PIT może być przyczyną wielu błędów. Oto błędy najczęściej występujące w rocznych rozliczeniach:

  • brak PESEL lub NIP,
  • pomylenie NIP swojego i pracodawcy,
  • niewłaściwie zaokrąglone kwoty,
  • mylnie obliczone wartości,
  • czeskie błędy, czyli zamienione kolejnością cyfry,
  • używanie nieaktualnych druków,
  • nie uwzględnianie obowiązujących limitów odliczeń,
  • brak dołączonych załączników,
  • źle wyliczona kwota 1% dla OPP,
  • brak zaznaczenia celu złożenia zeznania.

  Aby ustrzec się przed błędami w PIT, najlepszym rozwiązaniem będzie rozliczenie PITu przez internet.

  Wypełniając zeznanie roczne za pomocą programu do PIT PITax.pl trudno o błędy, ponieważ program na bieżąco informuje o braku wpisania obowiązkowych danych, np. PESEL-u, a także wylicza odpowiednie kwoty wraz z uwzględnieniem ustawowych limitów odliczeń. PITax.pl aktualizuje wszelkie dane na bieżąco więc użytkownik zawsze ma pewność, że wysłał do urzędu aktualnie obowiązujący formularz PIT.

 • Nowa ulga BR w PIT 2019

  Nowa ulga BR w PIT 2019

  PITy 2019 to możliwość rozliczenia nowej ulgi. Nową ulgą, którą można rozliczyć w PIT2019 jest ulga na działalność badawczo-rozwojową (BR). Odliczenie z tytułu BR przysługuje przedsiębiorcom, którzy ponieśli 
  tzw. koszty kwalifikowane. Kosztami kwalifikowanymi są wszelkie wydatki poniesione w związku z działalnością badawczo-rozwojową, 
  np. na wynagrodzenia i należności dla pracowników, zatrudnionych w związku 
  z działalnością BR, na ekspertyzy, opinie, na nabycie materiałów i surowców, czy na korzystanie z aparatury naukowo-badawczej.

  Działalność badawczo-rozwojowa, to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

  Ulgę badawczo-rozwojową należy odliczyć w nowym PIT/BR, który jest załącznikiem do PIT-36 lub PIT-37. Rozlicz PIT 2019 przez internet.

 • Artykuły na temat rozliczenie PIT

  • Jak rozliczyć PIT przez internet
   Jak rozliczyć PIT przez internet

   30 kwietnia oraz 31 stycznia, to dwa terminy, w których należy złożyć rozliczenie roczne PIT oraz zapłacić podatek - jeśli z zeznania wynika zapłata podatku. Najwygodniej i najszybciej rozliczyć PIT przez internet. W poniższym artykule dowiedzą się Państwo jak rozliczyć PIT-37 online oraz inne PIT-y roczne.

  • Wyjazd za granicę
   Wyjazd za granicę
   a rozliczenie PIT

   Sposób rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce zależy od dwóch czynników; od rezydencji podatkowej oraz od zagranicznego kraju, a ściślej od umowy, jaką ma Polska podpisana z danym krajem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Rozliczanie dochodów zagranicznych nie należy do łatwych zadań, dlatego polecamy państwu rozliczenie PITu przez internet, a w poniższym artykule przedstawiamy Państwu merytoryczne kwestie rozliczania dochodów zagranicznych.

  • PIT 37 czy PIT 36
   PIT 37 czy PIT 36

   Rozliczenie roczne PIT, to rozliczenie podatku na jednym z formularzy przygotowanym przez Ministerstwo Fiannsów - wyróżniamy takie PIT, jak PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39.

  • informacje zawarte w pit-11
   Informacje zawarte w PIT-11

   Informacje zawarte w PIT-11 są podstawą do rozliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia i do ustalenia ostatecznej kwoty nadpłaty bądź niedopłaty podatku. Rozliczając PIT-37 lub PIT-36 powinniśmy bazować na PIT-11.

  • Kiedy nie trzeba składać PIT?
   Kiedy nie trzeba składać PIT?

   Nie składa się zeznania od przychodów zwolnionych i od których zaniechano poboru podatku oraz opodatkowanych ryczałtowo. Deklarację PIT muszą natomiast złożyć wszystkie te osoby, które w poprzednim roku (w tym przypadku 2018) uzyskały jakikolwiek przychód opodatkowany na gruncie ustawy o PIT.

  • Nie dostałem PIT-11 - czy muszę się rozliczyć?
   Brak PIT-11

   Gdy pracodawca mimo ciążącego na nim obowiązku nie dostarczył nam PIT-11 - musimy wypełnić nasze zeznanie roczne na podstawie posiadanych przez dokumentów. W tym celu pomocne nam będą wszelkie dokumenty finansowe, jakie posiadamy.

  • 1% dla OPP
   1% dla OPP

   Rozliczając swoje PIT-y (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39) możemy przekazać 1% swojego podatku dowolnej OPP. Nie ma znaczenia, czy składamy PIT online, czy osobiście w urzedzie skarbowym.

  • Co mam wpisać: NIP czy PESEL?
   NIP czy PESEL?

   Wyróżniamy dwa rodzaje identyfikatorów podatkowych: NIP oraz PESEL. Znajomość naszego identyfikatora odgrywa istotną rolę przy rozliczeniu PIT przez internet.

  • Rozliczenie z małżonkiem
   Rozliczenie z małżonkiem

   Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe tylko na druku PIT-37 lub PIT-36. Aby móc rozliczyć się razem, małżonkowie muszą spełniać odpowiednie warunki; być małżeństwem przez cały poprzedni rok oraz być we wspólnocie majątkowej przez cały poprzedni rok.

  • Przychody z zagranicy
   Przychody z zagranicy

   Przychody z zagranicy mamy obowiązek rozliczyć na druku PIT-36. W zależności od kraju, w którym pracaowaliśmy - dochody z zagranicy wpisujemy w inne rubryki PIT-36. 

  • Źródła przychodów
   Rozliczenie PIT

   Podatek musimy zapłacić od wszelkich dochodów, które z mocy ustawy nie są zwolnione od opodatkowania. W zależności od rodzaju przychody wybieramy inne formularze PIT.

  pokaż więcej

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00