Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Rozliczenie PIT od otrzymanych “donejtów”

Rozliczenie PIT od otrzymanych “donejtów”

▪ 12 czerwca 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 12 czerwca 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Coraz chętniej przekazywane są dobrowolne datki dla twórców rozmaitych treści w internecie. Wraz z rozwojem popularności “donejtów” zmienia się stanowisko organów podatkowych. Jak należy zaklasyfikować otrzymane wpłaty, aby uniknąć sporu podatkowego?

Rozliczenie PIT od otrzymanych “donejtów”
Zmiana interpretacji przepisów

Czy datki otrzymane przez internet mają wpływ na rozliczenie PIT?

Aby ustalić prawidłowe zasady opodatkowania datków otrzymanych przez internet, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na treść art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

We wskazanej regulacji została ustanowiona zasada, zgodnie z którą przychód podlegający pod podatek od spadków i darowizn zostaje wyłączony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (rozliczenie PIT).

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Czy “donejt” jest darowizną?

Aby ustalić, czy wpłata otrzymana przez internetowego twórcę jest darowizną i tym samym należy wobec niej zastosować przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, trzeba sięgnąć do regulacji Kodeksu Cywilnego.

W świetle norm cywilistycznych umowa darowizny następuje w sytuacji, gdy darczyńca (osoba dokonująca wpłaty) zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Wielu twórców treści w internecie dokonało założenia, że dobrowolne datki otrzymane w związku z ich aktywnością w sieci stanowi darowiznę w rozumieniu art. 888 Kodeksu Cywilnego (definicja legalna darowizny). Co więcej, pogląd obdarowanych spotykał się z wcześniejszym uznaniem organów podatkowych udzielających interpretacji indywidualnych.

W pierwszej połowie maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej doszedł do odmiennego wniosku, który jest nieprzychylny dla wszystkich otrzymujących internetowe datki od anonimowych darczyńców. W interpretacji indywidualnej 0111-KDIB2-2.4015.34.2024.3.MM organ uznał, że:

Skoro forma wsparcia (...) uniemożliwia identyfikację osób przekazujących wsparcie i tym samym wysokość dokonanych wpłat przez poszczególne osoby, to nie można kwalifikować tych wpłat jako umowy darowizny.

Organ podatkowy jednocześnie stwierdził, że skoro anonimowych wpłat nie można zakwalifikować jako darowizny, to do otrzymanych datków nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przychód z tego tytułu należałoby zakwalifikować jako pochodzący z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9) i opodatkowany wg skali podatkowej (na zasadach ogólnych wg stawek 12% i 32% od dochodu).

Jak należy podejść do najnowszej interpretacji przepisów prawa?

W przekonaniu autora artykułu, wyżej zacytowane stwierdzenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nie znajduje uzasadnienia w świetle obowiązujących przepisów prawa cywilnego i podatkowego oraz stoi w sprzeczności z dotychczasową praktyką orzeczniczą organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że z treści przepisów prawa cywilnego nie sposób odczytać warunków, na które wskazał organ interpretacyjny. Jawność osoby darczyńcy nie wpływa na kwalifikację danej wpłaty jako darowiznę. Aby uznać datek za spełniający przesłanki art. 888 Kodeksu Cywilnego należy ustalić:

  • przedmiot darowizny (np. wpłata danej kwoty środków pieniężnych);
  • osobę obdarowanego (w tym przypadku - podmiot, na rzecz którego płatność jest realizowana);
  • czy doszło do dobrowolnego przekazania datku kosztem majątku darczyńcy.

Z kolei niemożność ustalenia tożsamości darczyńcy wywołuje skutki na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn, ale inne, niż wskazane przez organ w przywołanej interpretacji indywidualnej.

Niemożność ustalenia tożsamości darczyńcy powoduje, iż należy go zakwalifikować do III grupy podatkowej (podmiot niespokrewniony z obdarowanym). Rezultatem powyższego jest skorzystanie z niższej kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn, mianowicie 5733 zł.

Wskazany sposób wnioskowania został przedstawiony również przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2019 r. o nr 0111-KDIB4.4015.19.2019.2.MCZ.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Otrzymujesz “donejty”? Złóż wniosek o interpretację

Jeśli otrzymujemy datki internetowe (tzw. “donejty”) warto zadbać o rozliczenie PIT 2025 już dzisiaj i rozważyć złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Umiejętne sporządzenie pisma do administracji podatkowej może uchronić podatnika przed niekorzystnymi skutkami fiskalnymi.

W pierwszym rzędzie należy jednak pamiętać, że aby interpretacja indywidualna przyniosła zamierzony skutek należy precyzyjnie opisać stan faktyczny (zaistniały bądź przyszły) oraz sformułować stosowne pytania.

Przypatrując się istocie rozbieżności interpretacyjnych, które zostały opisane w niniejszym artykule można odnieść wrażenie, że wielu obdarowanych anonimowymi datkami zbyt pochopnie założyło, iż wpłaty stanowią darowiznę.

Rekomendacje PITax.pl Łatwe podatki

Oczywiście, jeśli podatnik zada pytanie, czy otrzymane środki pieniężne stanowią realizację umowy darowizny z art. 888 Kodeksu Cywilnego otrzyma postanowienie o odmowie wydania interpretacji indywidualnej. Brak rozpatrzenia wniosku będzie wynikał z faktu, że zapytanie wnioskodawcy będzie odnosić się do sfery przepisów prawa cywilnego, a nie prawa podatkowego stanowiących przedmiot interpretacji indywidualnej. Mając na uwadze powyższe podatnik powinien rozważyć podniesienie we wniosku wątpliwości, czy otrzymywane przez niego datki podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Znaczenie najnowszej interpretacji indywidualnej

Odnosząc się do kwestii związanej z przedmiotem omawianej wykładni przepisów prawa podatkowego należy zauważyć, że duża część interpretacji indywidualnych jest uchylana na drodze postępowania sądowoadministracyjnego (w następstwie złożenia skargi na interpretację indywidualną). Aby ustalić, czy dokonana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wykładnia jest zgodna z obowiązującymi przepisami należy poczekać na prawomocne orzeczenie w niniejszej sprawie.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00