Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Praktyczne aspekty korekty rozliczenia PIT za 2023 r.

Praktyczne aspekty korekty rozliczenia PIT za 2023 r.

▪ 14 maja 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 14 maja 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Konieczność skorygowania zeznania rocznego PIT może wynikać z wielu przyczyn. Niezależnie od tego, co legło u podstaw złożenia korekty deklaracji podatkowej, warto mieć świadomość podstawowych zasad i praktycznych aspektów “aktualizacji” rozliczenia przed urzędem skarbowym.

Praktyczne aspekty korekty rozliczenia PIT za 2023 r.
PIT rozliczenie 2023/2024
  • Rozliczenie PIT 2024 może zostać skorygowane do 31 grudnia 2029 r.
  • Niezwłoczne uiszczenie zaległości podatkowej wynikającej z korekty deklaracji może spowodować naliczenie odsetek podatkowych o obniżonej wartości.
  • Drobne pomyłki rachunkowe wynikające ze złożonej deklaracji podatkowej mogą zostać skorygowane "automatycznie" przez urząd skarbowy dokonujący weryfikacji zeznania rocznego.

Korekta PIT za 2023 rok - do kiedy można poprawić rozliczenie PIT?

Podatnik nie ma nieograniczonego czasu na sporządzenie korekty. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej skorygowanie deklaracji podatkowej może nastąpić w terminie pięciu lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin na zapłatę podatku.

Przykład:

Ostatni dzień na rozliczenie PIT 2024 (w stosunku do przychodów za 2023 r.) przypada na 30 kwietnia 2024 r. Przed upływem wskazanego terminu podatnik powinien nie tylko złożyć zeznanie roczne PIT, ale również dokonać zapłaty podatku wynikającego z deklaracji. Mając na uwadze, że 30 kwietnia 2024 r. jest ostatnim dniem uiszczenia ewentualnej niedopłaty podatku za 2023 r. zobowiązanie podatkowe za ten okres ulegnie przedawnieniu po 31 grudnia 2029 r.

Złożenie korekty deklaracji dotyczącej zobowiązania podatkowego, wobec którego doszło do przedawnienia - nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Na czym polega złożenie korekty deklaracji podatkowej?

Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej zasadniczo nie odróżnia się od sposobu, w jaki przygotowywane jest zeznanie, które jest korygowane. Należy jednak pamiętać, że korekta zeznania rocznego PIT nie ogranicza się do sprostowania pojedynczych informacji, które ulegają “aktualizacji”.

Korekta zeznania rocznego wstępuje w miejsce korygowanego formularza PIT. a w rezultacie pierwotnie złożona deklaracja uznawana jest za niebyłą. Oznacza to, że podatnik jest zobowiązany do sporządzenia korekty PIT nanosząc na nią nie tylko “aktualizowane” informacje, ale wypełniając ją od początku do końca.

Sporządzając korektę deklaracji podatkowej należy pamiętać o podaniu celu złożenia formularza wskazując, czy składane podatnik składa zeznanie roczne PIT za dany okres po raz pierwszy czy jego intencją jest skorygowanie już złożonego formularza.

Wpływ kontroli podatkowej na skuteczność korekty

Należy pamiętać, że uprawnienie do skorygowania deklaracji podatkowej doznaje ograniczeń również przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego. Z taką sytuacją będą mieli do czynienia podatnicy, wobec których prowadzone są:

  • kontrola podatkowa,
  • postępowanie podatkowe.

Zgodnie z art. 81b § 1 pkt. 1) Ordynacji podatkowej niemożność złożenia korekty deklaracji zaistniała z uwagi na wszczętą kontrolę lub postępowanie podatkowe dotyczy wyłącznie zobowiązania, w odniesieniu do którego prowadzone są czynności procesowe organu administracji publicznej.

Przykład:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W stosunku do ryczałtowca w kwietniu 2024 r. urząd skarbowy wszczął kontrolę podatkową. Zgodnie z treścią upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, czynności organu podatkowego mają na celu weryfikację poprawności dopełnienia obowiązków wynikających z działalności gospodarczej podatnika opodatkowanej w formie liniowej (PIT-36L) za 2022 r. W związku z przychodami pochodzącymi z aktualnie prowadzonego przedsiębiorstwa ryczałtowiec chciałby złożyć korektę deklaracji podatkowej PIT-28 za 2023 r. Mając na uwadze, że zakres czynności podejmowanych przez urząd skarbowy w stosunku podatnika nie pokrywa się z zobowiązaniem podatkowym objętym kontrolą podatnik nie utracił uprawnienia do złożenia korekty deklaracji podatkowej PIT-28 za 2023 r.

W praktyce skarbowej nie budzi wątpliwości możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej przed wszczęciem kontroli lub postępowania podatkowego. Bywają jednak sytuacje, w których dochodzi do skorygowania zeznania w dniu rozpoczęcia czynności procesowych przez urząd skarbowy. Wówczas ciężar udowodnienia dokładnego momentu złożenia korekty przed podjęciem czynności organu podatkowego należy do podatnika.

Wpływ egzekucji administracyjnej na skuteczność korekty

W sytuacji, gdy podatnik uchyla się od zapłaty zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji, urząd skarbowy może doprowadzić do przymusowego wyegzekwowania należności. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie stanowi przeszkody w możliwości skorygowania zeznania rocznego PIT. Należy mieć jednak na uwadze, że korekta pozostaje bez wpływu na dalszy przebieg czynności egzekucyjnych organu podatkowego.

Urząd skarbowy złoży korektę za podatnika

Nie każda pomyłka rachunkowa będzie wiązała się z koniecznością złożenia korekty deklaracji przez podatnika. Zgodnie z art. 274 § 1 pkt 1) Ordynacji podatkowej urząd skarbowy dokonujący weryfikacji zeznania rocznego może samodzielnie skorygować PIT w przypadku drobnych błędów podatnika. Taka możliwość następuje w odniesieniu do korekty nieprzekraczającej 5000 zł nadpłaty lub zwrotu, przy czym organ podatkowy może dokonywać również innych poprawek lub uzupełnień informując o każdej z nich podatnika.

Wytłumaczenie przyczyn korekty

Aktualnie nie jest wymagane uzasadnienie przyczyn złożenia korekty deklaracji PIT.

Złożenie korekty deklaracji podatkowej może uchronić przed wyższymi odsetkami

Często w następstwie złożenia korekty deklaracji dochodzi do powstania zaległości podatkowej. W razie braku uiszczenia zobowiązania podatkowego w ustawowym terminie podatnik musi liczyć się z naliczeniem odsetek podatkowych.

Jeśli doszło do wykazania nieuregulowanej należności wskutek złożenia korekty deklaracji podatkowej, podatnikowi przysługuje prawo do zapłacenia zaległości podatkowej z uwzględnieniem odsetek podatkowych w niższej wartości (50% regularnej stawki oprocentowania).

Z takiej możliwości skorzysta osoba, która uregulowała zobowiązanie podatkowe wraz z odsetkami w terminie siedmiu dni od chwili złożenia skorygowanego zeznania rocznego.

Aby obliczyć wartość odsetek podatkowych w stosunku do zaległości podatkowej zalecamy skorzystania z kalkulatora odsetek podatkowych 2023/2024 r.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Sposób złożenia korekty

Sposób złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej pozostaje bez znaczenia dla metody skorygowania PIT. Jeśli podatnik wypełnił formularz w wersji papierowej i doręczył go osobiście do urzędu skarbowego bądź skorzystał z usług operatora pocztowego, korektę może sporządzić w wersji online. W tym miejscu wskazania wymaga, że również wypełnienie deklaracji za pośrednictwem rządowego serwisu rozliczeniowego nie stanowi przeszkody dla złożenia PIT online za pomocą komercyjnego programu wspierającego wysyłkę zeznania rocznego do urzędu skarbowego.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00