• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Daj Szansę"
    KRS 0000015435

Misja:
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy utalentowanej młodzieży z terenu powiatu skarżyskiego, także materialnej.
2. Promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół.
3. Wspieranie inicjatyw lokalnych dotyczących edukacji, kultury.

Prowadzone działania:
1. Przydzielanie stypendiów jednorazowych lub comiesięcznych utalentowanym uczniom osiągającym sukcesy w dziedzinach naukowych, artystycznych, literackich, sportowych.
2. Organizacja koncertów charytatywnych promujących jednocześnie utalentowaną młodzież, stypendystów fundacji oraz cele fundacji.
3. Pozyskiwanie sojuszników, sponsorów i fundatorów w środowisku lokalnym, wśród organizacji i instytucji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.