Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Grupa VAT – nowa kategoria podatnika

Grupa VAT – nowa kategoria podatnika

▪ 4 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Wraz z początkiem drugiego półrocza 2022 roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Wśród nowości prezentowanych przez przepisy ustawy znajduje grupa VAT – nowa kategoria podatnika.

Grupa VAT – nowa kategoria podatnika

Spis treści

 1. Czym jest grupa VAT?
 2. Warunki założenia grupy VAT
 3. Umowa o utworzenie grupy VAT
 4. Dodatkowe informacje dot. założenia grupy VAT
 5. Po co tworzyć grupę VAT?

Czym jest grupa VAT?

Grupę VAT można opisać jako prawną formę współdziałania do celów VAT. Jako szczególny rodzaj podatnika istnieje ona tylko do celów VAT. Poza podatkiem VAT podmioty tworzące grupę VAT będą dalej funkcjonować odrębnie.

Warunki założenia grupy VAT

Grupa VAT będzie mogła być zarejestrowana przez grono podmiotów powiązanych ze sobą we wszystkich trzech płaszczyznach:

 1. finansowej,
 2. ekonomicznej,
 3. organizacyjnej.

Warunek istnienia powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy członkami grupy VAT musi być spełniony nieprzerwanie przez okres, w jakim grupa ta posiada status podatnika. Stosownie do wymagań stawianych przez ustawę – grupa VAT nie może funkcjonować krócej aniżeli przez 3 lata.

Powiązanie finansowe

Podatników uważa się za powiązanych finansowo, jeżeli jeden z nich posiada bezpośrednio ponad 50%:

 • udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub
 • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
 • prawa do udziału w zysku


- u każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

Powiązanie ekonomiczne

Podatników uważa się za powiązanych ekonomicznie, jeżeli:

 • przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub
 • rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub
 • członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.


Powiązanie organizacyjne

Podatników uważa się za powiązanych organizacyjnie, jeżeli:

 • prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub
 • organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Umowa o utworzenie grupy VAT

Podatnicy chcący zawiązać działalność w postaci grupy VAT dodatkowo są zobowiązani do sporządzenia umowy o jej utworzeniu. Umowa powinna być przygotowana na piśmie i zawierać co najmniej:

 1. nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT" lub „GV";
 2. dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju oraz wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników;
 3. wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków (właściwym Urzędem Skarbowym dla grupy VAT będzie ten, pod który podlega przedstawiciel tej grupy);
 4. dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokość ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych podatników;
 5. wskazanie okresu – na jaki grupa VAT została utworzona – nie krótszego niż 3 lata.

Dodatkowe informacje dot. założenia grupy VAT

Możliwość utworzenia grupy VAT będzie dostępna nie tylko dla podmiotów posiadających siedzibę w Polsce, lecz również dla podmiotów nieposiadających siedziby w Polsce w zakresie, w jakim prowadzą działalność w Polsce za pośrednictwem oddziału. Dany podmiot będzie mógł być członkiem tylko jednej grupy VAT, grupa VAT nie będzie zaś mogła być członkiem innej grupy VAT. W trakcie funkcjonowania grupy VAT jej skład będzie niezmienny (nie będzie można zwiększyć, ani zmniejszyć liczby członków grupy VAT).

Po co tworzyć grupę VAT?

Należy postawić zasadnicze pytanie – w jakim celu dotychczasowi podatnicy VAT powinni powoływać do życia nowy twór, jakim jest grupa VAT? Wraz z jej powstaniem – brzmi odpowiedź – podatnicy w niej partycypujący odnoszą następujące korzyści:

 • całkowita neutralność podatkowa na gruncie VAT transakcji w ramach grupy;
 • zniesienie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności pomiędzy podatnikami tworzącymi grupę VAT;
 • ułatwienia ewidencyjne w sferze JPK_VAT polegające na sporządzaniu i składaniu pojedynczego, zbiorczego JPK_VAT przez przedstawiciela grupy VAT;
 • uproszczenie rozliczeń już od 1 lipca 2022 roku.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00