Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Ulga na nowe technologie - limit odliczenia, komu przysługuje

Ulga na nowe technologie - limit odliczenia, komu przysługuje

▪ 29 grudnia 2012 r. ▪ Zaktualizowano: 30 października 2020 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Przedsiębiorca może odliczyć od dochodu wydatki na nabycie nowych technologii (np. prawa autorskie, licencje, oprogramowania, know-how). Nasz program do rozliczenia PIT rozliczy za Ciebie cały podatek, uwzględniając przysługujace Ci ulgi.

Ulga na nowe technologie - limit odliczenia, komu przysługuje

Komu przysługuje ulga na nowe technologie?

Przysługuje Tobie, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (18%, 32%), która nie jest objęta zwolnieniem z tytułu jej prowadzenia w specjalnych strefach ekonomicznych w danym roku ani w roku ubiegłym.

Jaki jest limit odliczenia?

Kwota odliczenia w danym roku wynosi 50% wydatków poniesionych na nowe technologie, z tym że odliczana kwota nie może być wyższa niż ubiegłoroczny dochód z działalności gospodarczej.

Wymagane załączniki:

PIT/O- dołączasz go do zeznania PIT-36.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków oraz opinia jednostki naukowej o nowej technologii. Nie dołączasz ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

Jeżeli uzyskałeś z działalności gospodarczej stratę lub wielkość Twojego dochodu jest niższa od przysługujących Ci odliczeń, wtedy możesz dokonać odliczenia całej kwoty przysługującej Ci ulgi z tytułu wydatków na nabycie nowych technologii lub brakującej części w zeznaniach za kolejne trzy lata, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Przykład.
Pan Janusz prowadzi działalność gospodarczą. W 2020 r. zakupił specjalny program komputerowy za cenę 10 000 zł. Specjalna jednostka naukowa potwierdziła, ze jest to nowa technologia (opinią taką dysponował sprzedawca). W 2020 r. pan Janusz z działalności gospodarczej wykazał stratę.
W 2021 r. jego dochody wynosiły 30 000 zł. W jaki sposób pan Janusz może odliczyć ulgę na nowe technologie?

Wydatki na nowe technologie pan Janusz poniósł w 2020 r., dlatego mógłby je rozliczyć w roku 2021. Jednak w 2020  roku pan Janusz wykazał stratę z działalności gospodarczej. Na odliczenie wydatków z tytułu nabycia nowych technologii pan Janusz ma jeszcze dwa kolejno po sobie następujące lata. Limit odliczeń wynosi 50% wydatków, a zatem pan Janusz w PIT-36 składanym do 30.04.2016 (za rok 2021) może odliczyć 5 000 zł (50%*10 000 zł). Kwota ta (5 000zł) nie przewyższa dochodów pana Janusza z roku 2021, dlatego może odliczyć całą wyliczoną kwotę.

Czym są nowe technologie?

Nowe technologie to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych (np. wyniki badań i prac rozwojowych), która przyczynia się do wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących wyrobów lub usług. Aby coś było uznane za nową technologię, nie może być stosowane na świecie dłużej niż 5 ostatnich lat i musi być potwierdzone przez niezależną od podatnika jednostkę naukową.
Nabycie nowej technologii to nabycie praw do wyżej wymienionej wiedzy poprzez ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw.

Kiedy ulga z tytułu nabycie nowych technologii nie przysługuje?

  • Jeżeli w ciągu trzech lat od wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przeniosłeś prawo do jej korzystania innemu podmiotowi.
  • Jeżeli w ciągu trzech lat od wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych ogłosiłeś upadłość.
  • Jeżeli otrzymałeś zwrot wydatków na nowe technologie w jakiejkolwiek formie.

Gdy otrzymałeś zwrot części wydatków, możesz odliczyć kwotę niezwróconą.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00