Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Ulga na nowe technologie*

Ulga na nowe technologie

▪ 29 grudnia 2012 r. ▪ Zaktualizowano: 19 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Przedsiębiorca może odliczyć od dochodu wydatki na nabycie nowych technologii (np. prawa autorskie, licencje, oprogramowania, know-how). Nasz program do rozliczenia PIT rozliczy za Ciebie cały podatek, uwzględniając przysługujace Ci ulgi.

Ulga na nowe technologie

Komu przysługuje ulga na nowe technologie?

Przysługuje Tobie, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (18%, 32%), która nie jest objęta zwolnieniem z tytułu jej prowadzenia w specjalnych strefach ekonomicznych w danym roku ani w roku ubiegłym.

Jaki jest limit odliczenia?

Kwota odliczenia w danym roku wynosi 50% wydatków poniesionych na nowe technologie, z tym że odliczana kwota nie może być wyższa niż ubiegłoroczny dochód z działalności gospodarczej.

Wymagane załączniki:

PIT/O- dołączasz go do zeznania PIT-36.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków oraz opinia jednostki naukowej o nowej technologii. Nie dołączasz ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

Jeżeli uzyskałeś z działalności gospodarczej stratę lub wielkość Twojego dochodu jest niższa od przysługujących Ci odliczeń, wtedy możesz dokonać odliczenia całej kwoty przysługującej Ci ulgi z tytułu wydatków na nabycie nowych technologii lub brakującej części w zeznaniach za kolejne trzy lata, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Przykład.
Pan Janusz prowadzi działalność gospodarczą. W 2019 r. zakupił specjalny program komputerowy za cenę 10 000 zł. Specjalna jednostka naukowa potwierdziła, ze jest to nowa technologia (opinią taką dysponował sprzedawca). W 2019 r. pan Janusz z działalności gospodarczej wykazał stratę.
W 2020 r. jego dochody wynosiły 30 000 zł. W jaki sposób pan Janusz może odliczyć ulgę na nowe technologie?

Wydatki na nowe technologie pan Janusz poniósł w 2019 r., dlatego mógłby je rozliczyć w roku 2020. Jednak w 2019  roku pan Janusz wykazał stratę z działalności gospodarczej. Na odliczenie wydatków z tytułu nabycia nowych technologii pan Janusz ma jeszcze dwa kolejno po sobie następujące lata. Limit odliczeń wynosi 50% wydatków, a zatem pan Janusz w PIT-36 składanym do 30.04.2016 (za rok 2020) może odliczyć 5 000 zł (50%*10 000 zł). Kwota ta (5 000zł) nie przewyższa dochodów pana Janusza z roku 2020, dlatego może odliczyć całą wyliczoną kwotę.

Czym są nowe technologie?

Nowe technologie to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych (np. wyniki badań i prac rozwojowych), która przyczynia się do wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących wyrobów lub usług. Aby coś było uznane za nową technologię, nie może być stosowane na świecie dłużej niż 5 ostatnich lat i musi być potwierdzone przez niezależną od podatnika jednostkę naukową.
Nabycie nowej technologii to nabycie praw do wyżej wymienionej wiedzy poprzez ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw.

Kiedy ulga z tytułu nabycie nowych technologii nie przysługuje?

  • Jeżeli w ciągu trzech lat od wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przeniosłeś prawo do jej korzystania innemu podmiotowi.
  • Jeżeli w ciągu trzech lat od wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych ogłosiłeś upadłość.
  • Jeżeli otrzymałeś zwrot wydatków na nowe technologie w jakiejkolwiek formie.

Gdy otrzymałeś zwrot części wydatków, możesz odliczyć kwotę niezwróconą.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00