Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Pakiet e-commerce – nowy sposób rozliczenia handlu elektronicznego w VAT

Pakiet e-commerce – nowy sposób rozliczenia handlu elektronicznego w VAT

▪ 9 września 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Tytułowy pakiet e-commerce to zespół nowych przepisów, który zmienia zasady opodatkowania podatkiem VAT handlu elektronicznego. Przedstawione zmiany weszły w życie od 1 lipca 2021 r. i w znaczny sposób zrewolucjonizowały sposób rozliczenia podatku z tytułu dostawy towarów w ramach e-commerce.

Pakiet e-commerce – nowy sposób rozliczenia handlu elektronicznego w VAT

Spis treści

 1. Pakiet e-commerce jako nowe oblicze opodatkowania e-handlu
 2. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
 3. Sprzedaż na odległość towarów importowanych

Pakiet e-commerce jako nowe oblicze opodatkowania e-handlu

Wprowadzone od 1 lipca 2021 r. zmiany mają na celu dostosowanie całego systemu unijnego do nowych rozwiązań w zakresie handlu elektronicznego. Celem nowelizacji jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z UE w tym obszarze względem podmiotów z krajów trzecich oraz dodatkowo uszczelnienie z jednoczesnym uproszczeniem rozliczenia podatku VAT.

W związku z wprowadzonymi zmianami usunięto z ustawy VAT dotychczas obowiązujące definicje wysyłkowej sprzedaży towarów z terytorium oraz wysyłkowej sprzedaży na terytorium kraju.

W zamian wprowadzono pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI).

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę, lub w jego imieniu, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów, z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

 • dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (dostawa B2C);
 • dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

 

Dodatkowo nowe regulacje wskazują, że w przypadku WSTO miejscem dostawy i jednocześnie miejscem opodatkowania jest państwo członkowskie, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy.

To powoduje, że podatnik dokonujący WSTO do wielu różnych krajów członkowskich byłby zobowiązany do zapłaty podatku w każdym z tych państw.

Aby uprościć rozliczenie, wprowadzono nową procedurę VAT OSS, której podstawowym założeniem jest, iż podatek VAT od sprzedaży towarów na rzecz konsumentów będzie mógł być zapłacony na rzecz państwa członkowskiego, w którym zlokalizowana jest firma prowadząca sprzedaż.

W konsekwencji dzięki zgłoszeniu do procedury VAT OSS przedsiębiorca nie musi rejestrować się na potrzeby podatku VAT w każdym kraju, w którym kończy się wysyłka towarów. Zagraniczny podatek VAT będzie mógł rozliczyć poprzez punkt kompleksowej obsługi.

Powyższe oznacza, że podatnik prowadzący działalność w zakresie e-handlu, który jako sposób rozliczenia wybierze VAT OSS będzie zobowiązany do dokonania elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w państwie swojej siedziby bez konieczności zgłoszenia na potrzeby podatku VAT w innych krajach UE. Taki podatnik będzie również mógł składać deklaracje VAT oraz uiszczać podatek VAT poprzez system elektroniczny.

Sprzedaż na odległość towarów importowanych

Zgodnie z definicją sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę, lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów, z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

 • dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, której wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie podlega VAT, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (do konsumenta B2C);
 • dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

 

Podobnie jak w przypadku WSTO miejscem opodatkowania SOTI jest kraj zakończenia wysyłki towarów. Zasada ta ma zastosowanie w dwóch następujących przypadkach:

 • jeżeli towary są importowane na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż to, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów (gdy państwo importu nie jest państwem przeznaczenia towarów);
 • jeżeli towary są importowane na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów, pod warunkiem, że podatek VAT należny z tytułu SOTI ma zostać zadeklarowany w procedurze IOSS (kraj importu jest równocześnie państwem przeznaczenia towarów).

 

Ponadto w ramach SOTI przewidziano szczególną procedurę rozliczania, która określana jest jako VATI IOSS. Od razu należy podkreślić, że procedura ma zastosowanie wyłącznie do towarów:

 • importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich,
 • których wartość w przesyłce nie przekracza 150 euro,
 • niepodlegających podatkom akcyzowym.

 

Jeżeli przedsiębiorca dokonujący sprzedaży dokonał rejestracji w systemie VA IOSS to import towarów w ramach tej procedury jest zwolniony z podatku w każdym państwie członkowskim UE, jeśli wartość rzeczywista towaru na przesyłkę nie przekracza 150 euro. W innym przypadku import towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych.

W tym miejscu warto wskazać, że na skutek nowelizacji przepisów uchylono zwolnienie od podatku VAT dla importu przesyłek o wartości do 22 euro określone w art. 51 ustawy VAT.

Analogicznie jak w przypadku procedury VAT OSS również i przy VAT IOSS przedsiębiorca rozlicza podatek VAT formie elektronicznej w kraju swojej siedziby. Procedura ta stanowi również ułatwienie dla sprzedawców, którzy nie muszą rejestrować się w kraju zakończenia wysyłki w ramach SOTI.

Przechodząc do podsumowania, należy wskazać, że dotychczas obowiązujące regulacje w ramach ustawy VAT przewidywały uproszczenia w zakresie rozliczenia usług transgranicznych poprzez procedurę MOSS. Na bazie powyższych rozwiązań wprowadzono dodatkowe procedury w postaci VAT OSS oraz VAT IOSS, które swoim zakresem objęły również czynności dostawy towarów. Co jednak istotne pakiet e-commerce ma zastosowanie do przypadków dokonywania dostawy na rzecz konsumentów i nie jest stosowany odnośnie do dostawy towarów na rzecz innych przedsiębiorców.

Wprowadzone z początkiem lipca tego roku rozwiązania należy ocenić pozytywnie, gdyż przyczyniają się do łatwiejszego rozliczania podatku VAT przed przedsiębiorców zajmujących się dostawą towarów w ramach e-handlu.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00