Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Podatek CIT – ustawa, stawka, termin, kto płaci, sposób zapłaty

Podatek CIT – ustawa, stawka, termin, kto płaci, sposób zapłaty

▪ 17 listopada 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Podatek CIT (skrót od ang. Corporate Income Tax) urzędowo jest nazywany jako podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek CIT wynosi 19% dochodów. Daninę tę firmy mają obowiązek zapłacić do urzędu do ostatniego dnia marca lub ostatniego dnia września.

Podatek CIT – ustawa, stawka, termin, kto płaci, sposób zapłaty

Informacje Ogólne o CIT

Przepisy dotyczące podatku CIT są określone w

  • ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, ze zm.) - w poniższym artykule będziemy ją nazywać ustawą o CIT.

Powyższa ustawa reguluje zasady obliczania podatku z osiąganych przychodów przez jednostki organizacyjne powołane do określonych celów, które przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot, np. firma, spółka, itp. Zazwyczaj jest to osoba prawna, jednakże ustawa nie dotyczy rozliczania przychodów wyłącznie osób prawnych. Ustawa reguluje również opodatkowanie spółek kapitałowych w organizacji, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, czy spółek komandytowo-akcyjnych.

Podatek CIT wynosi 19% przychodów pomniejszonych o przysługujące koszty uzyskania przychodu oraz należne ulgi (przekazane odpowiednim podmiotom darowizn oraz koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową).

Kto musi płacić podatek PIT?

Do płacenia podatku CIT zobowiązane są:

  • osoby prawne - jednostki organizacyjne powołane do określonych celów, które prawo uznaje za samodzielny podmiot. To np. przedsiębiorstwa, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, banki, spółki kapitałowe - spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.).
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z tym, że podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • podatkowe grupy kapitałowe  - grupy składające się z co najmniej dwóch spółek mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych (gdy jedna spółka jest finansowo dominująca, a inna podporządkowana dominującej) i spełniają określone ustawowo wymogi.
  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego zagranicznego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zwolnienie z płacenia podatku CIT

Art. 17 ustawy o CIT zawiera katalog podmiotów, które są zwolnione z opłacania podatku CIT. Do podmiotów tych należą zrzeszenia, stowarzyszenia i fundacje, realizujące ustawowo określone, społecznie użyteczne cele. W przypadku tych podatników zwolnienie dotyczy dochodów, które są przeznaczone na realizację wskazanych w ustawie celów społecznie użytecznych. Cele te muszą pokrywać się ze statutowymi celami działania tych podmiotów.

Termin i sposób zapłaty podatku CIT

Podatek jest wpłacany w ciągu roku poprzez uiszczanie urzędom skarbowym zaliczek.

Co do zasady zaliczki są wpłacane miesięcznie, mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wybrać kwartalne wpłacanie zaliczek. Mały podatnik to jednostka, której przychód w poprzednim roku nie przekroczył kwoty określonej w art. 4a pkt 10 ustawy o PIT, czyli równowartości 1 200 000 euro. Do przeliczenia euro na złotówki stosuje się średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Do 31 marca, a gdy 31 marca wypada w dzień wolny od pracy, to do pierwszego dnia roboczego następującego po 31 marca, podatnicy CIT mają obowiązek złożyć do naczelnika urzędu skarbowego roczne zeznanie CIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku poprzednim. Zeznanie to służy również do obliczenia rocznego podatku CIT.

Powyższe informacje ujmuje się  - w zależności od rodzaju podmiotu oraz źródła dochodów na jednym z formularzy; CIT-5, CIT-7,CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-CFC.

Jeśli z zeznania wyszła niedopłata podatku wtedy brakujący podatek należy zapłacić do ostatniego dnia marca. Z zeznania może również wyjść nadpłata podatku - wtedy urząd jest zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty. Ma na to trzy miesięcy od dnia otrzymania CIT.

Informacje dodatkowe

Zagraniczne spółki kontrolowane składają zeznanie o osiągniętych przychodach na druku CIT-CFC. Czas złożenia zeznania to ostatni dzień dziewiątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym. Również w tym  terminie spółka jest zobowiązana wpłacić podatek należny. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, wówczas składa on odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00