• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego
    KRS 0000062746

Naszym celem jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi, ich rodzinom i opiekunom. Dla osiągnięcia tego celu prowadzimy działalność poprzez; organizowanie różnych form pomocy rodzinom chorych i ich opiekunom organizowanie zajęć terapeutycznych dla chorych popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z chorobą Alzheimera wymianę informacji i kształcenie osób opiekujących się chorymi inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych współpracę z organizacjami wolontarystycznymi współpracę z innymi ośrodkami w celu wymiany doświadczeń.

Spotykamy się z opiekunami i chorymi w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Prowadzimy zajęcia dla chorych z chorobą Alzheimera i innymi rodzajami otępień. Organizujemy jednodniowe wyjazdy do okolicznych kurortów. Raz w roku na przełomie sierpnia i września organizujemy tygodniowy wyjazd do Tlenia, w 2008 roku będzie to nasz piąty pobyt. Organizujemy rożnego rodzaju spotkania, zapraszamy specjalistów różnych specjalności, organizujemy również opiekę domowa. Szkolimy opiekunów. W chwili obecnej organizacja nasza ma 80 członków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.