• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
    KRS 0000084062

Prowadzone działania:
- Wspieranie polskiego środowiska wspinaczkowego,
- utrwalanie pamięci o dokonaniach polskich alpinistów,
- działalność na rzecz bezpieczeństwa w górach,
- ochrona środowiska w górach,
- umożliwienie dostępu do skałkowych terenów wspinaczkowych.

Działalność skierowana jest osób związanych z górami: wspinaczy, turystów miłośników gór.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.