• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bank Żywności SOS w Częstochowie
    KRS 0000103100

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz udzielanie pomocy osobom najuboższym; organizowanie zbiorek żywności w placówkach handlowych; pozyskiwanie darowizn żywnościowych od krajowych producentów i dystrybutorów żywności; realizacja krajowych i unijnych programów pomocy żywnościowej dla osób najuboższych.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.