• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Edukacji Społecznej
    KRS 0000111176

Fundacja Edukacji Społecznej

Nieprzerwanie od 15 lat uświadamiamy, edukujemy i testujemy w kierunku wielu chorób przenoszonych drogą płciową. Podczas wszystkich lat naszej pracy przetestowaliśmy w kierunku HIV, HCV i kiły ponad 56 tys. osób, zdiagnozowaliśmy około 700 nowych zakażeń HIV i przeszkoliliśmy około 54 tys. uczniów. Przez 15 lat zrealizowaliśmy wiele projektów, które wpływają̨ na podnoszenie jakości życia osób żyjących z HIV, zwiększają świadomość Polaków o chorobach przenoszonych drogą płciową, także pomagają wyjść z uzależnienia od substancji psychoaktywnych. W naszej pracy skupiamy się nie tylko na aspektach medycznych, ale również staramy się wspierać rozwój naszych podopiecznych w aspekcie psychologicznym, socjalnym i prawnym. Uruchomiliśmy pierwszy w Polsce Fundusz Stypendialny wspierający młodych ludzi żyjących z HIV. Poznając ich życiowe historie, dowiadujemy się z jakimi problemami zmagają się na co dzień, a to umożliwia nam odpowiadanie na ich realne potrzeby. W 2017 r. na ulice Warszawy wyjechał nasz Mobilny Serwis Redukcji Szkód. Dzięki niemu możemy dotrzeć do osób żyjących na ulicy, uzależnionych, bezdomnych i pomóc im podjąć leczenie. W nasze kampanie profilaktyczne zachęcające do testowania w kierunku HIV zaangażowało się już ponad 50 polskich gwiazd. W FES praca jest pasją, a pasja pracą.

Fundacja współpracuje z organizacjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi oraz prowadzi szeroką współpracę międzynarodową. Jest organizacją pożytku publicznego. Zakres działań podejmowanych przez organizację jest bardzo szeroki, ale przede wszystkim koncentruje się na trzech obszarach: testowaniu i opiece w obszarze chorób zakaźnych w szczególności HIV i HCV, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz redukcji szkód i polityki narkotykowej

Struktura Fundacji:

1. Program diagnostyki i opieki w obszarze HIV/AIDS

Pierwszym działaniem podjętym przez Fundację było otworzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego. Prowadzony jest od 2003r. Obecnie mamy dwie lokalizacje ul. Nugat 3 i al. Jana Pawła II 45A.

2. Program edukacji i promocji zdrowia
Jednym z priorytetowych działań Fundacji jest współpraca z placówkami oświatowymi. Zadania w tym zakresie realizowane są przede wszystkim we współpracy ze szkołami i obejmują prowadzenie warsztatów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Działania w tym obszarze obejmują prze wszystkim problematykę:
- rozwoju psychoseksualnego,
- zdrowia seksualnego i profilaktyki zachowań ryzykownych,
- zdrowia psychospołecznego,
- zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych,
- przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.

Fundacja zajmuje się również merytorycznym i metodycznym opracowaniem pomocy dydaktycznych dla nauczycieli. Dotychczas ma na swoim koncie materiały poświęcone profilaktyce raka szyjki macicy, zapobiegania zakażeniom HBV i HCV oraz promocji aktywności fizycznej. W 2013r. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, w ramach projektu Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem, Fundacja przygotowała poradnik metodyczny, w którym propozycje scenariuszy zajęć oraz opis dobrych praktyk stanowią pomoc w realizacji działań edukacyjnych służących promowaniu zdrowego trybu życia związanego z zapobieganiem nowotworom. Najnowszy materiał opracowany przez Fundację porusza ważny i nasilający się problem nastoletniej depresji.

Nieprzerwanie od 2013 r. Fundacja kieruje swoją ofertę do warszawskich Seniorów. Celem projektu jest aktywizacja, edukacja i integracja osób po 60 roku. Zakłada on wieloaspektowe działania m.in. wykłady, warsztaty, zajęcia ruchowe) służące przeciwdziałaniu izolacji i osamotnieniu osób starszych oraz poprawie ich bezpieczeństwa oraz zdrowia. Adresaci projektu to osoby zainteresowane podnoszeniem swojej wiedzy, umiejętności, ale również chętne do aktywności fizycznej, zmiany swoich nawyków, zwiększania swoich kompetencji psychospołecznych i integracji z innymi osobami.

3. Program polityki narkotykowej i redukcji szkód
Prowadzony przez Fundację program polityki narkotykowej i redukcji szkód jest zbiorem polityk, programów i praktyk, które mają na celu upowszechnianie bezpieczniejszych i prozdrowotnych zachowań wiązanych z używaniem środków psychoaktywnych.

Do zadań programu należy:
- edukacja na temat substancji psychoaktywnych,
- działania mające na celu ograniczanie szkód związanych ich używaniem
- zmniejszanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych uzależnieniem,
- leczenie uzależnień,
- ochrona praw i wolności osób używających i uzależnionych,
- promocja polityki narkotykowej opartej na dowodach naukowych,
- promocja zdrowia,
- profilaktyka narkotykowa,
- profilaktyka uzależnień,
- adwokacja.

Projekty realizowane w ramach Programu:
- Adwokacja na rzecz racjonalnej polityki narkotykowej opartej na dowodach naukowych.
- Centrum pomocy dla osób używających substancji psychoaktywnych. (After party FES)
- Centrum informacji o nowych substancjach psychoaktywnych.
- Punkt porad prawnych dla osób uzależnionych i używających substancji psychoaktywnych.
- Mobilny serwis redukcji szkód. (Mobilny FES)

Nasi Partnerzy:
- Ministerstwo Zdrowia
- Ministerstwo Obrony Narodowej
- Krajowe Centrum ds. AIDS
- Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
- Miasto st. Warszawa
- Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Wola, Ursynów, Bielany i Śródmieście
- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
- Samorząd Województwa Mazowieckiego


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.