• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
    KRS 0000136497

Misja
Polska Zielona Sieć jest ogólnopolskim związkiem stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Naszym celem jest wspierania i promowanie udziału społecznego w podejmowaniu decyzji ważnych dla środowiska oraz wzmacnianie kontroli społecznej poprzez wdrażanie dostępu do informacji publicznych.

Wiele z naszych działań opiera się o organizacje w regionach, które wspierają inicjatywy obywatelskie na rzecz ochrony środowiska, prowadzą kampanie, biblioteki, serwisy internetowe, wydają publikacje o tematyce proekologicznej.

Prowadzone programy:
1. Kampania Kupuj Odpowiedzialnie
2. Akcja dla Globalnego Południa
3. Program Dla klimatu
4. Fundusze na rzecz zrównoważonego rozwoju
5. Zielone Partnerstwo w Europie Wschodniej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.