• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna
    KRS 0000155463

Podstawową formą działalności Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna jest medyczne zabezpieczenie pielgrzymek i uroczystości religijnych, zawodów sportowych, koncertów, kongresów jak również innych imprez kulturalnych.

Prowadzimy także działalność socjalną:
- zajmujemy się bezdomnymi w przychodni dla bezdomnych
- opiekujemy się osobami starszymi w Domu Spokojnej Jesieni
- pomagaliśmy ofiarom powodzi 100-lecia na południu Polski
- działamy również w różnych punktach Krakowa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.